Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Διοφων μου οου..
ΓΟ ογνnστό όμως,
μέχρι θονότου Y
va Exopoce
ΠΡΩΙΝΗ
Παρασκευή
την δοφ
oou."
Αποιλίου
Αριθ. φύλλου 5984
Τιμή φύλ.: 0,50 C
Kαθημερινή εφημερίδα Kοζάvης
ONTADE
Πρόβλημα έλλειψης
θερμικής ισχύος δημιουργείται
στην Τηλεθέρμανση Κοζάνη
Με επιστολή του ο δήμαρχος Κοζάνης, Λάζαρος Μολούτας.
επισήμανε το πρόλημα, στον υπουργό Περβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάνη
Σελίδα G
Έρχεται
Άγιο Φως και Ανάσταση
Πς και πότε
θα το πάρουμε στο σπίτι μας
Σελίδα 4
ακόφτηςν στα SMS
-Τι θα ισχύσει
για την έξοδο του Πάσχα
Κόντρα στην κρίση η ΔΕHAN
προχωρά τους διαγωνισμούς
για τα έργα ΑΠΕ
και το μεγάλο φωτοβολταϊκό
της Πτολεμαίδος
-0λα τα μέτρα Πou εξειάζει
η κυβέρνηση
Σελίδα 7
Πς θα κάνετε
την αίτηση για
την μείωση του ενοικίου
Ta 14
Σελίδα &
βήματα για
την άυλη
HpooMna&
Π ΨΕΙΣ
Σελίδα 10
"Ανοσία Αγέλης" ή Καραντίνα;
Πς άλλαξε "γραμμή" ο Τραμπ .
συνταγογράφηση
Ο Ed Yardeni είναι ένας από τους πλέον αισιόδοξους
Ιστρατηγικούς αναλυτές των διεθνν αγορν. Σε ένα από
| τα τελευταία του σημειματα προς ιδιτες και θεσμικούς!
| eπενδυτές , εκφράζοντας την άποψη ως η θεραrεία" μπο|ρεί να αποδειχτεί χειρότερη από την ασθένεια , ανέφερε
τα εξής: "Οι ηγέτες μας αn
| κόσμια οικονομία πpοκειμένου να σταματήσουν την εξά
| πλωση του ου .
Αν η διακοτή κρατήσει nάνω aπo 8 εβδομάδες, θα μποpούσε να rφοκαλέσει μια rαγκόσμια ύφεση η onοία θα!
|μπορούσε να καταστρέψει οριστικά εκατομμύρια θέσεις
Ι εργασίας και τις επιχειρήσεις μας ,
Το anoτέλεσμα θα μπορούσε να είναι κοινωνικό και
Όποιος επθυμεί να
λάβει άυλα (χωρίς έν.
τυπο) τη συνταγή το
από τον γιατρό , θα πέ
| πει να το δηλσει αυτό
στο σύστημα συνταγογράφησης , κάνοντας τη
|οχετική εγγραφή .
απoφάσισαν να κλείσουν την πa συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 5