Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Πυρασκευή
ΙΡΩΙΝΗ
Απριλίου
Αριθ.φύλλου 7480
Τιμή Φύλλου 0.50Ε
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν,
ΚΟΑΙΚΟΣ
Παρατάσεις υποβολής
Προτάσεων
του Επιχειρησιακού
Προγράμματος
Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας
2014-2020
"Φρένο"
στις εξόδους
Συνέχεια στην 3
NEPIOEPCIA AYTKHI MANEONA
V υστηροποίηση των
περιοριστικν μέτρων
και Πάσχα στο σπίτι
Συνέχεια στην 6
Συγήγρρος Καταναλωτ:
Οδηγίες Προστασίας
για ηλεκτρονικές
αγορές
Τα 14 βήματα για
την άυλη συνταγογράφηση
Συνέχεια στην 9
Συνέχεια στην 7
Αγιο Φωs
JUMBI
και Ανάσταση
- Πs και πότε
Επίσημos Συνεργάτηs MEGA MAΡΚΕΤ
θα το Πάρουμε στο σπίτι μαs
Συνέχεια στήν 10
Ανοίξαμε
και σας περιμένουμε!
Νωρίτερα
η πληρωμή για
Τις συντάξεις Μαΐου
- Οι ημερομηνίες
TPEBENA
os OKTuplou 151
POO EUR
20 EUR
Συνέχεια στην 5