Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυπΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρπής- Νικάoος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδότρια Σταυρίδου 1. Στολιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Περίοδος ' (1974- Αp. φύλλου 6380-12.086
0,50 €
Προβλήματα
Οι αποφόσεις από τη συνεδρίαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑMe
Μεγάλη προσφορά της Λέσχης
Χωρίς εορτασμό
στο Οχυρό Λίσσε
η 78η επέτει ος
στο Νευρο κόπι
Lions Δράμας στο Γενικό
στο Νομό Δράμας από
τη χθεσινή χιονόπτωση
Έγκριση της Προγραμματικής
Σύμβασης με το Φεστιβάλ
Νοσοκομείο Δράμας
Τανιν Μικρού Μήκους Δράμας
Διακοπές ρεύματος σε Νευροκόπι , Παρανέστι , ορεινά χωριά
Του Δήμου Δράμας
για την αντιμετπιση
Από 5.000 υρ στη ΔΡΑΣΗ της Δράμος
| και τις όμοιες μονοδες σε όλη την ΠΑΜΟ
του κορωνοίού Covid-19
σελ. 3η
Σωματείο Παραγωγν Λαϊκής Αγοράς Δράμας
Επιστολή διαμαρτυρίας του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας προς υπ. Ανάπτυξης
Κανένας κίνδυνος στις λαϊκές αγορές
όταν τηρούνται τα μέτρα προστασίας
Αθέμιτος ανταγωνισμός
η πληση ειδν εκτός
από τρόφιμα στα σού περ μάρκετ
θηση ότι οι
αγορές από
τις λακές αγορές
sivai noAú mo
ασφαλείς εφόσον
τηρούνται τα μέτρα
προστασίας, εκφράζι το Σωματείο
Παραγωγν Λαής
Αγοράς Δράμας με
δελτίο Τύπου nou
εξέδωσε χθες
Όπως τονζεται
στην σχετική ανα.
κούνωση του Σωματείου , aν η λαίή
αγορά λειτουργεί
με τα μέτρα και
τους όρους που η
πολιτεία ορίζeι δεν
θα υπάρξεκανένας
κάνδυνος για την
υγεία των συμπολιτν μας, , και σημε
GVETA óri, «gival
πολύ καλύτερο για
τους καταναλωτές
να κάνουν τα ψνα
τους σε έναν ανοιτό χρο "
Σημεινουν επίσης ότι και οι δια, οε νής , από το να ψωνίζουν σε κλεστούς
συνεργασία με το Δήμο Δράμας, λαμβά - χρους , με τεράστες ουρές και χωρίς
νουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και προφύλαξης για άλους και δεν σεις
εππρέπουν στους καταναλωτές να αγγίζουντα ηpοϊόντα.
Ανολυτικότερα , στην ανακοίνωση του γαστούμεε τόσο με το Δήμο όσο καιμε τα
Σωματείου Ποραγωγν Λαής Αγοράς αρμόδια όργανα ελέγχου προκεμένου
Δράμας τονίζςται.
-Τις τελευταίες ημέρες αρκετοίσυμπο- βλεπόμενα μέτρα
λίτες μας αλλά και εκπρόσωποι φορέων
της Δράμας εxφράζουν φόβους και επφυλάξεις για τη λειτουργία της λαίής θυνση προφύλαξης της υγείας των συμμας αγοράς
θα eέλαμε να τους πληροφορήσουμε άνθρωπο, πελάτες μας, φίλο, συγγενείς
ότι συμμεριζόμαστε την αγωνία τους και μας
συντασσόμαστε στον αγνα noυ δνει η
χρα μας ενάντια στον κορονοίό.
Πιστεύουμε όμως ακράδαντα ότι αν η κάθε πάγκο , φοράμε γάντια και μάσκες
λαϊκή αγορά λεπουργήρει με τα μέτρα και εξυτηρετούμε πφοσωπικά τους κατακαι τους όρους πoυ η πολπεία ορίζει, δεν ναλωτές χωρίς να τους αφήνουμε να αγθα υπάρξει κνδυνος για την υγεία των γζουν τα προϊόντα - όπως γνετα σε
συμπολιτν μας
Εναι πολύ καλύτερο για τους κατανα- ται
λωτές να κάνουν τα ψνια τους σε έναν
ανοκτό χρο , άπου θα τηραύνται τα καταναλωτές
μέτρα των αποστάσεων μεταξ τωw πάγ
πeπo .
ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
του για αθέμπο
ανταγωνισμό εκφράζει ο Εμπαρκός
Σύλλογος Δράμας με
eιστολή του προς τον
υπουργό Ανάπτυξης κ.
reωράδη , επισημα .
νοντας ότι εν άλα τα
εμπορικά
ματα παραμένουν κλε
στά , εντούτας τα
μεγάλα σούπερ μάρ κετ μπορούν να που
λάνε κάθε είδους
εμπόρευμα εκτός από
τρόφμ .
Όπως είναι γνωστό ,
από τις πρτες ημέ ρες της καραντίνας
ακόμα , η κυβέρνηση
έκλεισε όλα τα εμnο
ρκά καταστήματα με
εδη ένδυσης υπόδησης, ηλεκτρεκές συσκεές και άλλαπαρεμφερή είδη, εν
την ίδια ρα τα σούπερ μάρκετ που παρέμεναν ανοικτά
για τον εφοδιασμό των πολιτν με τρόφμα και είδη προ - μένα προόντα που οι μικρομεσαίοι επιeιρηματίες κρα της ανάγκης μπορούν να πουλάκε και άλλα είδη όπως τουν στις αποθήκες των κλειστν μαγαζιν τους
ένδυσης και υπόδησης και ηλεκτρικά
Ο Εμποροκός Σύλλογος Δράμας κάνει λόγο για σοληρό μέλλον των επχερήσεν τους
aθέμτο ανταγωνισμό , μλάει για την απόγνωση στην
αποία βρίσκονται ήδη οι ελεύθεροι σταγγελματίες και ζη
τόει την έκδοση απόφαασης για τον αποκλεισμό των ειδν λεο πτέρνα των μικφομεσαίων εμπόρων , δνοντας
αυτν από τα σούπερ μάρκετ , eκτός των εδν δατρο - ταυτόχρονα τη δυνατότητα στς παραπάνω επιχειρήσεις
φής και πρτης ανάγιαης
Συγκεκρμένα , στην επστολή του ο Εμπορικός Σύλλο- βάρος των μελν μας
γος Δράμας τονί :
ΤΑγατητέ κ Υπουργέ,
ΟΕμπορικός Σύλλογος Δράμας σας μεταφέρε την έν- από την πληση και διάθεση όλλων αδν πλην τροφμων
τονη διαμαρτυρία των μελν του καθς και όλου του εμ - και εδν πρτης ανάγης, άπως ήδη έχετε κάνα και με
nopeκoύ κόσμου που ψυχορραγεί , εν μέσω της πανδημίας τις λαϊκές αγορές άλλωστε
του κορωναiou, από τον αθέμπο ανταγωνισμό που προ
καλείτο γεγονός ότι επηeιρήσεις πλησης τροφίμων και κάθε μέρα που περνάε ,αrοτελεί ένα επιτρόσθετο βάρος
υπεραγορές τροφίμων , επτρέπεται να πωλούν προόντα στις πληγείσες επιχειρήσεις!
άτως ενδύματα, υποδήματα, eσpοuχα, ηλειτρικές συσκευές, είδη στιπού ,γιαλά ηλίου,
λαμπάδες κ.λπ, η σιγμή
που εξεδικeυμένα κατα
στήματα πλησης των παραπάνω ειδν
υποχρεωτεκά κλειστπά κα
μόλιστα , με βάση την
υπαρια
21268/2020
απόφαση,
αυτό το αναγκαστικό κλείσμό τους , έως τς 11 Απρλίου 2020
Δεν είναι δυνατόν να επi καταστή
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕ ΙΟΥ n.Τ
τρέπεται να πωλούν και να διαφημζουν , με προκλητικό
τρόπο, οι επeιρήσεις πλησης τροφμων τα συγκεκρ κων και κυρίως τα μέτρα ατομικής υγεινα τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστά
βρισκόμενοι σε απόγνωση για την επόμενη μέρα και το
Ως παραγωγοί eέλουμε να σας διαβε
βαισουμε στι είμαστε έτομοι να συνερ
Το γεγονός αυτό, αποτελεί από μόνο του σκληρό αθ μτο ανταγωνισμό, καθς αποτελεί χτύπημα στην αχλ
να τηρηθούν απαρέγκλιτα όλα τα προνα αυξάνουν ακόμη πeρισσότερο τον τηρο τους, εις
Όμως και εμείς από μόνου μας, έχουμε
αναλάβει πρωτοβουλίες στην κατεύΖητούμε να προβείτε άμεσα στην έκδοση απόφασης
που να αποκλείει τα καταστήματα πλησης τροφίμων
πολπν μας , οι οποίοι είναι δικοί μας
Παpοκαλούμε για τις άμεσες ενέργεές σας καθς
Διαθέτουμε γάντια μας χρήσης σε
όλους τους καταναλωτές, αντισηπτικά σε
eργαλεία
άλλους χρους-με ότι αυτό συχεπάγε
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Ηλαή αγορά πρέπει να ίνeιγια τους
sival
Πάτικας-Μασμανίδης
Είναι η αστίδα προστασίας τους απέ
ναντ στην αισχροκέρ
δεκα και την ακρίβεια.
Είναι στο χέρι όλων
μας-napαγωγν , καταναλωτν και διοργανωτν- να λεπουργήσει
υποδειγματικά.
Ala/rn.OuK.
υπουργική
παρατείνετα
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.A)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Νέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάστων
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηελίξη στην εξέταση του μαστού
. Υέρnχος Μαστού
MENOYHE
ZINTI
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
• Ynépnxor-Triplex ayyeíwv
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκότητος
. Ορβonαντοηρόφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνοα διπλα 6ας αξόπίoα
ye avdqéómvo rpócano
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
CAIMH MOKPATIA
Tyeie Tyeies
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα