Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΙΚΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΕΠΙΒΑTΕΣ ΟΙ ΕΠΑΓΤΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΑΕΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
MHNÝMA TEPMANOY
ΣΕΦΤΕ
ΣΤΑΣΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΠΙΑΤΣΕΣ
δεν κάνουμε..
- 16-17
To ofeidevpe
Hdele
MATPIE
«Oç HDrloç
και ως Επίσκοπος
προσεύχομαι .
στην όλυμπί 0δ%
Η' ΑΡΧΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
HAEIA -NATPIE
Nopoosruh 3 Anpukiou 2020 www.patrisnews.com Apuluocelou 41170 EYPOO30/Tph Aefivaç 1€
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΜΟNOΜΕ ΣΜΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΠΟΛΠΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣ
51ΟΥAΙΟ
τέλος χρόνου..
AINETE
αδέματα.
Ο κορωνοϊός
κεκτόξευσεν
Μητσοτάκη
TONIKOZ OPFANIZMOZ
EFTEION BEATIOEON
O T.O.E.B. NYPTOY
ΗΕΡΩΤΗΣΗ
ΤΗΣ Μ. ΣΠΥΡΑΚΗ
ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ Ε.Ε. ΠΟΥ ΚΟΒΕΙ
TA KONAYAIAS
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Toy. Alvan: Narpokou 17
& Kopnairoa. 27131 nupyos
TA Fax 2210 25477
e-mail: toebpyegougmal.com
KAI O KINAYNOZ
ΕΝΑΡΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΟΔΟΥ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΡΔΕΥΤΩΝ
ΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ
ANOBAHTON
Ev dga mg tvaplS me opdeun
isooδoυ μερνouε του
eφδεntς μλη μας να μην npo****** 10
ΕΦΘΑΣΑΝ ΣΤΗ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
TOC edv nponyouvuc dev byow
mpayuanonorjo auon Ka
Autpynac, or avem nepimuon
Oa noopoie onç evtoyeec nou
ο o κoομός ρδσης Του.
Opyovoyoi pac
OLYMPIA
Csekies
ΤΕΣΣΕΡΑ
νέα οχήματα
no AL Πρopος
Appovránnc ludvvns
Τσουρέκι Πασχαλινό
CHINCTA
| #μένουμεσπίτι
euronics
αρράς
αλλά όxι
ΧΡΗΣΤΟΕ ΝΤΟAΙ
απομονωμένοι
ΑΓΟE ΓEΠΡΠΟ ΠΥΡΓΟΕ Τηλ 26210333
Διαβάζουμε την ΠΑΤΡΙΣ
σπίτι μας
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ
Pyrgos Gold,
ΑΓΟΡΑΖΩ
| ΧΡΥΣΟ- ΑΣΗΜΙ
| Παλαιά Κοσμήματα -Λίρες-Νομίσμστα
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
Kartore to 26210 - 22549
•[email protected][email protected]
NONESTY OYO Koropnons
NYPTOZ 26210 20222
ΑΜΑΛΙΑΔΑ 26220 20060
EAEUetpav
Enayychuamov
29 METPHTA
Ηλεία . Παιρίς
A 18 xpóvna Mad
-Επιμόρφωση με αμοιβή 400
TnÀ: 210 300 9227 & 2621 027 788
site: www.parras.gr
ToA 6980 327 826
MANDAONOYAOY 2 KAI NATPAN- NYPFO
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
NOTOKI