Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (AoToz
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Ετος 63ο-Αρ. φύλλου 17.731.Τμή 0,60 E Παρασκευή 3 Απριλίου 2020
Tpageía: 0. TÇaßENa 11- IQANNINA 453 33 • TrA. Kévrpo 26510 25.677, 33.791 - Fax: 26510 30.350 • http://www.proinoslogos.gr• [email protected]
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
EINH, EAME Ka EmpɛANTÁpIO Iwavvívav
Ζουν σε άλλες εποχές! ..
. Στην κορύφωση της παγκόσμιας επιδημίας Του κορωνο ού, που ανθρπνες ζωές χάνονται , χλιάδες άτομα νοοούν και εκατομμύρια ζουν με τοφοβο μη Τυχον είναι τα επόμενα θύματα ναγκν θα προκύπτουν
της νόσου, κάποιο εξακολουθούν να ζουν στο μικρόκοσμό τους
να σκέπτονται και να συμπεριφέρονται σαν η Ελλάδα νάι
pόνη χρα του κόσμου που θα πρέπει να κανείτα με τους προ λοψυχίας κι αλτρουίσμού, ενισχύεται η αλληλεγγύη και ο εθελο - Ηπείρου , που σε απαpάδεκτο-για το επίπεδο των μελν τηςκορωνοίού ρυθμούς.
Eπί της ουσίας , βρήκαν αpoρμή και στήρηγμα τον κορωνοό.
για ασκήσεις αντιπολίτευσης μικρότητας , ανεδpικν διακδική πεδο οι αντιδράσεις συνδικαλιστικν ουματείων και κομματ - διαpορετική άποψη για την ετοιμότητα των νοσοκομείων από
ζεται σε παγκόσμιο επίπεδο κι ελλείψεις θα υπάρχουν , και δυoλειτουργές θα διαπιστνονται , και άδυναμίες καλωψης των αVpω από τα τετριμμένα εδιεκδικητικά πλαίσια , που αφορούν
όμως άλλες εποχές και άλλες ανάγκες..
Όμως σε τέτοιες περιόδους και σε Τέτοιες καταστάσεις αναδεικνυοντα ητσς , έπιβεβανοντα οι συμπερpορές μεγ Πρωτη το χορo, άνοιξε η Ένωση Ιατρν Νοσοκομείων
νησμός .
Τις Τελευταίες ημέρες πολλαπλασιάζονται και σε τοπικό επίλεξιλόγο είχε επιτεθεί πριν λήα 24ωρα κατά άλων επιστημόνων και συνδικαλιστν , επειδή είχαν τολμήσει να εκφράσουν
σεων κ.ο.κ.
κν οργανόσεων, που αντίνα μπαίνουν μπροστάρηδεο στον αυτή που η πλειοψηφία της Δοκησης της ήθελε να επιβάλεm
Σε μια έκτακτη και επείουσα κατάσταση που διαδραματί- καθημερνό αγνα γα τη στήριξη της κοινωνίας , περιστρέφονται στην κονή γνμη.
11nack
Ο Απρίλος είναι
mο κρίσιμος μίνας, λένε οιειδικοί . .
Μετά ταπεριστατικά mης Αρτας, δεν καταγράφηκε χθες νέοκρούσμα
Αν χαλαρσουμε
Θα το πληρσου με!
| Κωρίς κι άλλες δυσάρεστες.. επλήξες
η εικόνα της πανδημίας στην Ήπειρο!
Οκ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κινούμαστε αποφασιστικά και
συνετά . Δεν είναι ρα για κοντόφθαλμη αντιπολίτευση
53 συνολικά οι νεκροί και 1.584 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα
Μάσκες προσύπου για το προσωπικού του Νοσοκομείου φπάχνει το
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Δεκάδες τα πρόστιμα για άσκοπη μετακίνηση
. Ο Απρίλιος Ισως αποδε.
χθεί καθορυστικός για" μέλλον ,
Τόνισε ο Πρω0υmοuργός Κ. Μη Τσοτάκης κατά την ομιλία Του
χθες στην Ολομέλεια της Βουλής
αναφερόμενος στην πανδημία
Του κορωνοίού που χτυπά αλύ
πητα όλο σχεδόν τον πλανήmη, aφήνοντας mίσu Του χιλιάδες νε .
. Μετά o eσοK με α κρού
σματα Του κορωνοίού στην Αρτα,
χθες η εικόνα στην Ήπτιρο ήταν
mo θεπική, καθς δεν υπήρξε νέο
επιβεβαιωμένο περισταπκό στην
περιοχή μας με εξαίρεση τημετα
φορά στο Πανεπιστημιακό ΜοσοH Kovj
mpoonáTEI VI OU
BAHATISTHOIG CAIN
VExorei pe
TO So otéPENOPTAZ
νος και την
fồa apoσίωση, το
νσε χθες
amó TO Brjκομείο Κωαννίνων ενός ηλιτιωμέ νου από το Νοσοκομείο Κέρκυρας.
Στο μεταξ , αυξάνουν ο φορείς
που μπαίνουν στη μάχην με σκοπό
την ενόσχυση των δημόσιων δομν
υγείας Στο πλαίσιο αυτό , Το Πανεmστήμιο lωανίνων προχρησε στην
τριοδιστατη ετύπωση και διάθεση
PENOPTAZ
κρούς, πόνο, απόγνωση και δυoruxial hralia Kaı lomavia kaanμερνά Ορηνούν εκατοντάδες νε.
κρούς , ένας εφιάλτης που μοιάζε
να μην έχε rtλog! Τα αντανακλα
OTKÓ Tou Emder n EAMába,
λαμβάνοντας συστηρά μέρα από
, αποδεινύοpa ms
Boudris o
K. Myraoτάκης .
Στη pάχην για Την ενίσχυση των τοπικν δομν υγείας ρίν: Ται και το Πανεπιστήμιο Ιωαννiων Το οποίο εκτυπνει και παραδίδει μάσκες προσπου για Το προσωπικό του ΠΛ.ΓN.
---------------------------------------.
Τι αναφέρουν γα τη συσχέτιση τους
Υpόφηκαν 27 νία κρούσματα στοw
ντα, μέχρι σήμερα rο
συτήρια Ηχρα μας έχει καταφέρει να mερopίσει η διασπορά
Τou oύ, έτσιστε να μην δεχτούν pωση από τον ειδικό λομωξολόγο
δυσανάλογη πίεση α Νοσοκοpría car or yiarpoi mou Bpiaxoνται στην εmρη γραμμή .
μασκν ποσπου με στόχο τη θυσμένου πολίτες επιμένουν να aγνοούν τα εmβληβέντα μέτρα και να
κάνουν άσκοπες μετακινήσεις!
Στο Πανεπ. Νοσοκομείο
Ο χθεσινός αnολογισμός Yενο πληθυσμό , 23 επλέον στο : Χ. Mηλινης-Κ. Κωστίκας pάκση του υγεισνομικού προσωπ
Σύμφωνα με την Χθεσινή ενημέ - Κέντρο Φλοξενίας
κού στο Π.ΠΓ.Ν.
για κάπνισμα και κορωνοίό
Σωτ. Τσιόδρα , τpaς νο Βάναπο
προέυpαν το τελευποίο 24ωρο (συνολά φτάνουν τους 53 ) , εν κατα Όσον αφορά στς παρεβάσες
των μέτρων κυκλοφορίας στην Ήπ ρo, για μία ατόμη ημέρα βεβακθηκαν δεκάδες πρόστιμα , καθς ορ- ταγpouε νέο κρούΜέχeι χθες το απόγευμα δεν καΣυμφωνα με δημοσκόηηση
TO 78% TUV nohitÚv
wnσυχεί για τον κορωνοίό
/ Ka no 2% eymoraicra mylapipmon
. Δευκρινίσεις σχετικά με
| Το aν Eινδυνεύουν περισοόrερο
amó ro véo Kopuvoió o Kanvστές δίνει στη νέα ης ενημέρω | ση η Επιστημονική Επτροmή
| Διαχείρισης Λομξεων
roforcórrac Ka voonAns
| Τας rου Πανεπιστη KOV
Για τις παρατάξεις στον Δήμ Ιωαννιτν . .
Με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου
Στις 26 Μαΐου ο ανοικτός
εορτασμός του Πάσχα!
Μμpomολίτης ρόθεος Βλάγος Πάικηυαειεηηoά τ int
Εεκαθάρισμα λογαριασμν
Σελ. 12
με φόντο τα απορρίμματα!
ν Προσφυγήατό τη Δημοτ. Αοχή. Τιαταντά ο θ. Μπέγκας
Αυστηρή εγκύκλιος του Υπ. Υείας προς Τους ΟΤΑ
ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ Μέρα για το Πόσιμοερό
. Σε πεδίο πρόσφορο για .
καθάρισμα λογαριασμν μέσω
. Κλειστές για ους πστούς
θα μείνουν ο Εκκλησίες η Μεγά
λη Εβδομάδα και την Κυριακή Του
Πάσχα. Αυτό αποφόσισε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος , η οποία κατέ.
ληξε στον εoρτασμό rou Πάσχα
σης 26 Μαϊοu, ημέρα που τελείτι
ή Αναστάσιμη θείa Λετουργία κα στην πηγή, τη μεταφορά και τη διανομή του
| νΚαλός καθαρισμός βυίων και ήρηση τον κονόνων υειής
ανταλλαγής βολν κ
ν και
puxporoλιπικν σντεγκλήστων έχει μετα
τpαπεί για nς παpaτάζες Του Δήμου Ιωανιπν rο θέμα της διαχε
. Τα μέτpα κατά
της διασποράς Του κο puvoloú SARS-cov-2
τά την λεγόμενη απόδοση ης t - : κατά την υδροληφία ,
: pεταφορά και πληση
νερού ανθρπινης κα
Τανάλωσης με βυτία ,
ταγωγή - Μητροπολίης Νουπάκτου : δοχεία, ή και πλοία περγγράφονται σε γκύ.
κε υπεύθυνος από την Ιερά Σύνοδο : κλιο που έστειλε ο Γε
ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ
ορτής Του Πάσχα .
Την εξήνηση για mν απόφαση
συτή έδωσε ο ιαννuτης στην κα Moniang rRétoc Mo aypanyoruKi
poopi nóva Ka néga anó Káyuo!
AIABAZTE IHMEPA:
pισης πuν απορρμμάτων και ιδαίτεpa Το συξημένο κόστος που
θα επυμστούν οι δημότες με nς
αναπpοσαρμογές που δρομολο yai o AvayxaoTIKós
> Tou IANNH rOEA,
Odsloyou - Iuyypopla
Ιερόθεος Βλάχος, ο οποίος ορίστη
για να ενημερνε τους πστούς.
«Kate Kuprarh
: νικός Γραμματίας Δημόσιας Υγεί
+ 11η σελ : aς προς Δήμους κα Περφέρειες
Όπως τονίζεναι, με βάση τα δα.
θέσιμα επιδημολογικά 1ησλ
2n orA.
Tou r. FIANNAKH EA. 7
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Διαπιστσεις.
Η επόμενη μέρα . .
Πιαβεβαίωση από την Υπουργό Παιδείας
Δεν θα χαθεί η χρονιά για
σχολεία και Πανεπιστήμια
Κρατική φροντίδα για τους
Γιατρούς και Νοσηλευπές!
> iράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ L. KΛΕΣ Φλόλογος
άφειο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
Φιλόλογος-Συγγραφέας
Δεν αποκλείεται να παραμείνουν κλειστά και μετά το Πάσχα
. Την ρα που ολόκληρη η ανθρωπότητα β
νει Την κορωνοίκή μάστηγα , ακούγονται από πολλές πλευρές εκτιμήσεις για την επόμενη μέρα , άλ.
λες ευοίωνες και άλλες δυσοίωνες Ισχυρίζοντα
οι περισσότεροι ότι η επόμενη μέρα θα είναι δια φορεπική από τη σημερινή, γιατί η πανδημία απο τελεί αφορμή 1 ευκαιρία για αυτοκρτική, τόσο ατομική δσο και
ομαδική, Και μέσα από αυτήν τη διαδικασία θα οδηγηθούμε σε μα
ουσιαστική αναθερηση και κατά συνέπεια στη θεραπεία των ως
τρα κακς πεπραγμένων μας
Ανατρέχοντας όμως στο παρελθόν , στη μυθική και η σελ
• lovortpados diaprziag
έχει προκαλέσα η πανδημία
TOU Kopuvoloú amv EKrarderuΤική κοννότητα, καθς Το παραεταμένο κλείσιμο. Των σχολεί
w δημιουργεί ερωτήμασα σχε
πκά με Τοη μέλL γtνέσθαr με
: m φεmνή σχολική χρονιά Τ : δο σχύει και για Τα ΑEL
Η Υπουργός Παιδίος Niκn
: Κεραμέως διαβεβα , 11ησελ
.Η επιδημία έχει δημιουργήσει μια θλιβερή κατά σταση, η σποία από μέρα σε μέρα λαμβάνει τραγ
rές διαστάσες Τόσο για το κράτος οσο για τς
λίτες , Το κόστος είναι βαρύ και δύσκολα
πίζεται , apού πρόκειται για απειλή της ζωής των
ανθρπων Και όλοι θαυμάζουμε Το κουράγιο και τον καθημρινό
αγνα Γιαρν και Νοσηλευτν για να συσουν τους ανθρπους,
Βεβαίως σήμερα ολόκληρη η κονωνία αναγνωρίζει και εκτιμάει
την αυτοθυσία του υγεινομικού προσωπικού, καθς βλέπει να πολεύει μέσα σε δύσκολες συνθήκες και με κίνδυνο της

Τελευταία νέα από την εφημερίδα