Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Αρρυθμίες σε
λαϊκές αγορές της
Π.Ε. Κοζάνης - Τι
γίνεται σε Κοζάνη,
Πτολεμαΐδα,
Φλώρινα,
Καστοριά

σελ ~ 7

Η ΠΕΔ προμηθεύει
με εξοπλισμό
και υλικά τα πέντε
νοσοκομεία της
Δ. Μακεδονίας

Έξι επιβεβαιωμένα
κρούσματα στο Μαμάτσειο
- 20 ασθενείς νοσηλεύονται

σελ ~ 3

Αυστηρότερα μέτρα για τη χειροδιαλογή
των απορριμμάτων στη Μονάδα Επεξεργασία
Απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας
- «Δεν ανακυκλώνουμε τον κορονοϊό»
σελ ~ 3

7202

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Πέμπτη 2 Απριλίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 5

Γιώργος
Βλαχόπουλος,
κάτοικος
Δαμασκηνιάς:
«Η πολιτεία έπρεπε
να μεριμνήσει και
να κρατήσει τους
γουναράδες σε
καραντίνα»

σελ ~ 5

Οι πρώτες εικόνες
από τη Μεσοποταμία
Καστοριάς - Αυστηρά
μέτρα στην περιοχή

Δήμαρχος Καστοριάς:
«Η απόφαση της Πολιτικής
Προστασίας κακώς περικλείει
και τις άλλες περιοχές της Δ.Ε.
Μεσοποταμίας» -«Εμείς δεν
προτείναμε τίποτα, ούτε
το αποφασίσαμε»

σελ ~ 5

σελ ~ 24
Το Επιμελητήριο Κοζάνης
διανέμει στις ανοιχτές
επιχειρήσεις προστατευτικές
μάσκες προσώπου

σελ ~ 13

σελ ~ 5

Γιώργος Κασαπίδης:
«Υπάρχει 50% περιορισμός
σε πρώτες ύλες»
- «Όσοι μπορούν στα
σπίτια τους, στα χωριά
ας φροντίσουν να
μεγιστοποιήσουν την
αυτάρκειά τους»