Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΙΕΛΤΑ
PONH THS
PARHINHS
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
ENIKOINANIA
EBAOMAAIAIA E OHMEPIE TAN ANANTA XO Y O ANPINAIA N
Τηλ.: 23850 22195
Fay: 99asa
23850 22288
E-mail: [email protected]
ΕΤΟΣ: 59ο
Αριθμός Φύλλου : 2866
Τιμή ούλλου: 50 Λεπτά
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΥΠΟΜΟΝΗ
Σε συνέχεια της έχκλησης που απuθυνε ο πρuθυnouργός
Στους ρυθμούς που ορίζουν τα περιοριστικά μέτρα για την
αντιμετπιση της πανδημίας του κορωναίού coνίd-19 Kι - Κυριάκος Μητυστάκης, για κατάθεση του 50% των αποξημσεων
νούνται οι Φλωρνιτες . Η κίνηση στην Πόλη έχει Περοριστεί των βουλευτν, υπουργν κλη σε λογαρισμό για την αντι
με τους περισσότερους να κατευθύνοντα για την προμήθεια μετπιση του κορωναίού , ανάλογα αντέδρασαν ο βουλευτής
αγαθν και στις τράπε(ες , Την Δευτέρα 30 και την Τρίτη 31
Μαρτίου
Γιαν . Αντωνιάδης , ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,
Γιωρ. Κασαπίδης, ο αντιπεριgερειάρχη Φλρινας Γιαν . Κιοσές ,
και σης τεπε aυξημένη ήταν η κίνηση τα σουπερ μυμ η ΛΠΙΟΥnς ολρινας Βα . Γιαννάκης ο nρόεδρος της
: όnου Πaρατηpήθηκαν τις πρωνές ρες μεγάλες ο
ουρές Γενκά οι κάτοκοι έχουν συμμορφυθεί με ης υποδείξες κονοτητης Φλρινας Κων. Ροζας αντιπεριφερειάρχες , περιφε
εν η αστυνομία κάνει συνεχείς ελέγχους και με ηχητικά ρειακοί σύμpβουλοι κ.α.
μπνματα σπό τα πε0ιπολικά καλεί τοι κόσμο να r
MENOYME
a mapaueive uga,
Ανάλογη κίντση ανακοίνωσε και η βουλευτής Πέτυ Πέρκα.
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ
Έτομο δηλνει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να.
υποβαλει την πρόταση με τπλο -ΒΕΛΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ γητή κου Γεργιου Ιορδανίδη και του Διευθυντή Τεχνικων
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΝ ΥΠΟΔΟΜΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Υπηρεσιν και Μηχανοργάνωσης του ΠΑΜ κου Κωνσταντίνου
ΔΥΠΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΜΑΣ ΣΤΗ ΦΜΟΡΝΑ στο nλaίoο της Πρόσκλησης Δάρδα , ολοκληρθηκε η πρτη φάση του εγχειρήματος με την
107 του Επιχειρησιακού Προγράμματος .ΔΥΤΙΚΗ υποβολή της Πρότασης .
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΕΣΠΑ 2014-2020.
.Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Δυτικής συνεργασία του Πανεπιστημίου με τα στελέχη τοπικν φορέων
Μακεδονίας , η πρόταση είναι συνολικού προύπολογισμού και υπηρεσιν (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας , Διαχειριστική
9.800.000 ευρ και αποτελεί ένα έργο πνοης για το Πανεπι Αρχή , Περιφερειακή Ενότητα Φλωρινας , ΑΝΚό , Πολεοδομία
στήμιο στη Φλωρινα. Το έργο περλαμβάνει ανακαινίσεις και Φλρινας , Δήμο Φλρινας , ΔΕΥΑΦ, Κτηματική Υπηρεσία
επισκευές στις υφωτάμενες εγκαταστάσεις , ενεργειακή ανα - Φλρινας , ΔΕΔΗΕ , Τους oπoίους και ευχαριστεί το Πανεπ
βάθμιση των κτηρίων , εκουγχρονισμό των δικτύων και των
ψηφιακν υποδομν , βελτίωση της προσβοσμότητας στις εγκατα στόσεις του Ιδρύματος και διαμόροωση του περιβάλλοντα χρου . και Ανθρωπστκν Επιστημν, Που εδρεύουν στη ολρνα , οpού
Με συντονισμένες ενέργειες της Διοίκησης του Πανεπι - όλα αυτά τα χρόνια παλινδρομήσεων και καθυστερήσεων, δεν
στημίου που εντάθηκαν κατά το τελευταίο εξάμηνο και ιδιαίτερα aφέθηκαν προσπαθειν ι
με τις επίμονες και επίπονες προσπάθειες του αρμόδιου Αντι - φορείς για την επιτιχή ολοκλήρωση του έργου.
πρύτανη Οικονομικν , Προγραμματισμού και Ανάπτυξης καθηΚαθοριστική στο στάδιο της προετοιμασίας ήταν η καλή
στήμιο . Επίσης, θερμές ευχαριστίες απευθύνει στο ακαδημαϊκό
και διοικητικό rpooumκό των Τμημάτων της Σχολής Κονωνκν
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Οι μέρες της πανδημίας έχουν αλλάξει πολλά στην καθημερινότητά μας και οι νέες συνθήκες απαπούν συνεχή εγμήνοροη
γα την αντιμετπιση θεμάτων Που εγκυμονούν κνδύνους για
την δημόσια υγεία.
0 Δήμος Φλρινας από την πρτη στιγμή της εμφάνσης του
πέσεων προς όλους τους αρμόδιους
Ο ΣΤΕΡΙΑΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΡΒΑΝIΤΙΑΣ
Παναγωτης Δράκος, Φυταμάρας α χλίερχο Χρήστος κρωται . εo 19 στ χρα μας, ξεκτρε η λήμη των anomouμε και Νικόλας . Δαγκλής : ο γενάρχης Νάστας και οι νων προληπτικν μέτρων λαμβάνοντας υποψη τις συστασεις
καπετάνια γιοί του Γιτης και Γιργης
Είναι αδύνατον να αναφερθούν σε ένα opepo οι κατά
αγνες της nερίδοξης Αρβανηάς μας . Ενδεικτικά
απλς καταγράφονται συνοπτικά μερικά χαρακτηρ .
στικά σημεία . Ο λόρδος Βύρων τους γνωρίζει και
τους θαυμάξει από το πρτο του ταξίι στην προ παναστατκή Ελλάδα . Τον Νοέμβριο 1809 , σε επ στολη του αno την Πρέβεζα, τους Περιγρόφε !
"Εφναξε τον Aρβανίτη στρατιτη μου nou , όπως
όλου οι Αρβανίτες, είναι γενναίος , anάλυτα noτός.
loç. Evd, AOTTupata g
και έχουν
Είναι , ίσως η πιο έμορφη γενά του Κόσμου., θ Δημοτικού Συμβουλίου , Οικονομικής Επιτροπής , Επιτροπής
Στη στεριά πως κα στη Βάλουσ εναι καΒορστική η συμβολή της Αρβανιτιάς στην Παλιγγενεοία . Αρβανπέφωνες και βλαχόφωνες είναι οι μο .
ναδικές στρατιωτικές δυνάμεις που , μαζί με την
αυτόνομη Μάνη, διαθέτει το Γένος για να ριχθεί
στον Ιερόν Αγνα και να τον κερδίσε . Οι περινυμο
Βλάχοι αρματολοί ελέγχουν όλες τις κλεισούρες
και , μετά , ετομοπόλεμο ρίχνοντα αγέρωχοι στη
φωτιά Οι Σουλιτες Αρβανίτες κρατούν , έως το
1803, ελεύθερο το περολάλητο Σούλι στην ουτό νομη ομοσηονδία των 60 αμαχήτων οpεινν χωριν
της . 0 Χορός του Ζαλόγγου και το ολοκαύτωμα στο
Κούγκι είναι
όλος ο Εληνιομός αλλά τα έγραψε ολομόναχη η
Περίδοξη Αρβανίτιά μας ,
Πaραμονές της Εθνεγερσίας η αξιολογότερη και μαζικότερη τους αφιερσει nολλές από Τις ωραιότερες στρορές στο Π00τητος ζης κ.α ) . Συνεδριάσεις για επείγοντα ζητήματα θα
πολεμική δύναμη στρατηγικές στμασίας είναι οι πολεμιστές
Σουλιτες που , εκπατρισμένοι επί 17 χρόνια στα Επτάνησα, θάνατό του.
στρατεύθηκαν στους τότε επικυράρχους των Ιονίων Ρσους ,
Άγγλους και Γλλους και διδάχθηκαν την πιο ούχρονη στρα . Αγνα , ιδιαίτερα στην Hπειρο και στη Στερεύ Ελλάδα . Αρχ τωτκή τέχνη. Ετσι, όταν τον Σεπτέμβριο του 1820ο τρμερός στράτηγος ο Μάρκος Μπότσαρης. Για να σπσει την πρωτη . Αναστολή της λεπουργίας όλων των υπηρεσιν του Δήμου
εχθρός τους Αλή Πασάς κηρύσσεται αποστάτης και εναντίον πολιορκία του Μεσολογγίου , ο Μάρκος επιχειρεί καταδρομκή | για το κοινό . 0 Δήμος θα λετουργεί με προσωπικό ασφολείας,
του εκστρατεύουν στην Ηπειρο είκοσι πασάδες, οι Σουλιτες νυκτερνή έφοδο στο εχθρικό στρατόπεδο, στο Κεφαλόβρυσο,
καθίστανται η mo πεpήτητη στρατηγκή δύναμη στα αντίπαλα επί κεφαλής 450 Σουλιωτν και εκεί ακοτνεται τη νύχτα της των δημοτν αποκλειστικά και μόνο εξ αποστάσεως και κατόπιν
στρατόπεδα των Οθυμανν που τους επαναπατρίζουν εναλλάξ 8ης προς την Sη Αυγούστου 1828, Εντοφάζεται στο Μεσολόγm | Προσυνεννόησης , Δευτέρα ως Παρασκευή 09:00-14:00
για να τους πpoσελκύσουν. Αυτή η Προεnaναστατκή Περiοδος και τον θρηνεί όλος ο Ελληνισμός. Λγα χρόνια αργότερα, ο τηλέφωνο: 2385044636, φαξ : 2385044634 , e-mal
είναι συναρπαστική καθς οι σκληροτράχηλο Σουλιτες ανα - Ιμπρυήμ πασάς εισέρχετα στο Μεοολογι και τα στρατευματα [email protected], htp/www.erm5.gov.gr, htip/www.gov.gν
δεικνύουν λαμπρές διπλωματικές και nολτικές ορετές ταυ - του συλούν όλους τους τάφους των επιφανν για να πλιαται
Τοχρονα προς τν naτponαράδoτη πολεμική , Σ' αυτούς απευθύνε κολογήσυν τα όριστα τοκ Και Τα ΤαamoΝn Τ ΤΟ E . Αuοη Τις λεπουργιαςς για το κονό , του (ωολογικού κήnου.
ται η Φιλική Εταιρεία κα , ano τη Μσχα τον Οκτβριο 1820, ο
οαντπρόσωπος ης Ανωτάτης Αρχής , ης πρίγηu Αλέξανδρος διασζουν τα βεβηλωμένα οστά του Μαρκου Μπύτσαρη , τα Τους υπαλλήλους και τους δημότες που επισκέπτονται ή
γuηλάντης , Πραττουν το εθνικό καθήκον τους αριστοτεχνικά Πλένουν με κρασ τα εναnοθέτουν στον τάφο του και noa συνολλάσσοντα με τις υπηρεσίες το Δήμου,
και αυτοθυσιαστικά ,
Οι φάρες τους κοσμούν με τα ένδοξα ονόματα τους noλλές
από τς πιο λαμπpές σελίδες της ελληνικής ίστορία Συνοπτικά
αναφέροντα ενδεικτικά οριαμένοι από τους πo Yνaσπούς ήρωος
κατά φάρα Μπότσαρης: ο αρχιστράτηγος Μάρκος , 0 υπο
στράτηγος Νότης , ο χιλίαρχος Κίταος , α καπετάνια Γιργης
και Κστας . Τζαβέλλας, οι θρυλικοί Λάμπρος , Φτος και
Κίτσος 0 Τελευταίος αναδεικύεται και Πρωθυπουργuς Ζέρβας
ο γενάρχης Τούσιας και οι γιαί του Διαμάντης, χιλίαρχος , και
Νικόλας, υποστράτηγος του Αγνα . Γύνος αυτν ο στρατηγος
Νυπολέων Ζέρβας , Αρχηγός της Εθνκής Αντίστοσης κατά την
Κατοχή, Δράκος : ο γεναρχης Πούλιος, οι αγωνιστές του 21
Δήμος, Γιωργάκης και Νάσιος, αντιστράπηγος των Ελευθέρων
Πολορκημένων στο Μεσολύγγι Ο Ιωάνης, μετά , αναλαμβάνει
Υπουργός των Στρατιωτικν το 1870-1871 και κατόπιν ο Δκάλαος
φpουραρχος θεσσαλονίκης και ΥΠουργός Στρατιωτικων στο
Κίντμα Εθνκής Αμύνης του το 1916 , σπότε μέλος της θρυλικής
Τρανόρίες υnύ τον Βεnίλο aία ο Σουλης στρατηός Παγτης
Δαγκλής και ο Υδραίος ναύαρχος Παύλος Κουντουριτης
Απόγονος των Δράκων , γεννημένος στην αρβανιτόφωνη θηβα
είναι ο ιδρυτής της μεγάλης ελληνικής βιομηχανίας 120ΛΑ
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και εφαρμάζοντας
τς κιβερνητικές απoφoσεις
: στόχο τη συνεχή και πλήμη ενημέρωση των συνδημοτν
μας επικαιροποιούμε τα μέτρα που έχουν ήδη ληφεί και ανακοιννουμε νέα nou αφορούν την ουκονομική ελάφρυνση και
διευκόλυνση τους,
Το σύνολο των μέτρων είνα :
. Αναστολή λειτουργίας του ΚΑΠΗ Δήμου Φλρινας,
. Αναστολή λειτουργίας όλων των ΚΔΑΠ Δήμου Φλρναος,
. Αναστολή των συνεδριάσεων όλων των συλλογικν οpγάνων
για τα oποα σεμνυνεται δίκαια
TOu NiKau Méprtou
, όχι μκρότη-.
ποίημα του Χάρολντ Τσάλντο . Αυτοί τον φρουρούν μέχρι τον
πραγματοποιούνται δια περιφοράς ,
. Αναστολή των παραχωρήσεων των χρωw του Δήμου , κλειστν
, 0ι Σουλιντες συμπρωταγωνστούν σ όλη τη διάμκεια του Ιερού και ανοικτν , για εκδηλσεις οποιασδήποτε μορφής ( αίθουσα
πολλαπλν χρήσεων, Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο κά).
. Λεπουργία ου ΚΕn, στο κτήρο της Περιφέρειας, με εμπρέτηη
των παιδικν χαρν και του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής.
αλαμισμένοι Αρβανίτες, Τουρκαλαβανοί , αναζητούν και . Πυαηθεια μέσων ατομικής υγιενής και προστασίας
άλους
στούν το επτύμβιο μνημείο του.
συνέχεια στην σελίδα 2
συνέχεια στην σελίδα 3
ΔιαΒάζουμε
E HMEPIAEE
Ενημερωνόμαστε
PENOYE
ETKYPA
ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ENAPXIAKOY TYNOY