Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
3ΙΡΩΙΝΗ
Πέμπτη
Απριλίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ φύλλου 7479
Τιμή Φύλλου 0.50G
KOAIKOZ
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Εξαίρεση από
την παράταση λήξης
επτιγν λόγω κορωνοϊού
για Τις επιχειρήσεις
Τροφίμων που παραμένουν
ανοιχτές
Αναστολή
φορολογικν - ασφαλιστικν υποχρεσεων
Συνέχεια στην 5
NEPICEPEA AYTIKHI KAEAONIAS
Διευκρινίσεις για τις αναστολές
των φορολογικν και ασφαλιστικν
υποχρεσεων των επιχειρήσεων , την
αποζημίωση για τους εργαζομένους ,
καθς και για τους ελεύθερους
επαγγελματίες, εξέδωσε
το υπουργείο Οικονομικν
Συνέχεια στην 6
Πs θα κάνετε Πανελλήνιες 2020:
την αίτηση
για την μείωση
του ενοικίου
Οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας
για τους Έλληνες εξωτερικού
Συνέχεια στην 9
Συνέχεια στην 7
Χρημοτοδότηση
ύψους 720.000,00 ευρ από
το Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Δυτικής Μακεδονίας
2014-2020 για τις Τοπικές
Μονάδες Υγείας της Περιφέρειας
JUMB)
Eπίσημos Συνεργάτηs ΜΕGΑ ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε,
Συνέχεια στην 3
Παρέμβαση εισαγγελέα
για το θάνατο
της 41χρονης οπό
την Καστοριά
EKA.B
TPEBENA
13ns OKTWBplou 15.
JUBMA
Συνέχεια στην 4