Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

2

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5399

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΥΣ
ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

ΑΥΡΙΟ Η ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «300» ΣΕΛ. 5

«Αυστηροποίηση,
αν χρειαστεί…»

Πράξη ουσίας
και συµβολισµού

ΣΕΛ. 7

ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 9 ΤΟ ΒΡΑ∆Υ

ΕΝΩ ΚΗ∆ΕΥΤΗΚΕ ΧΘΕΣ Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ

Πάτρα: ∆ρόµος
για Γλέζο
και Σάντα
ΣΕΛ. 10

Μπαίνει στη µάχη
και ο «Αγ. Αλέξης»
n Εκεί θα µπορούν να

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΗ «Γ»:

«Αγωνιζόµαστε
για να µείνουν
ανοιχτές»
ΣΕΛ. 16

Στους 50
οι νεκροί,
81+20 νέα
κρούσµατα
(1.415
συνολικά)
χθες
στη χώρα

απευθύνονται όσοι νοσούν
στο σπίτι ή εµφανίζουν
συµπτώµατα δύσπνοιας και
χρειάζονται ακτινοδιάγνωση
n ∆ηµιουργείται ένα ακόµα
«φίλτρο» διευκόλυνσης
των πολιτών αλλά και των
νοσοκοµείων της περιοχής

ΣΕΛ. 3

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στη ΜΕΘ
46χρονος
εργάτης

ΑΝΟΙΞΕ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΝΗ» ΓΙΑ ΤΑ 800 ΕΥΡΩ

Πάνω από 37.000 αιτήσεις σε λίγες ώρες

ΣΕΛ. 2

Εσείς # µένετε σπίτι σας
κι εµείς φροντίζουµε
να έρχεται η
στην πόρτα σας!
Γίνετε συνδροµητές,
µε ένα απλό τηλεφώνηµα:

Τηλ. 2610/270-733, 2610/224-441

ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ
ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, Γ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

88 παραβάτες
σε 24 ώρες
στην Αχαΐα
393 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ
ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 6-7