Πρωτοσέλιδο Ριζοσπάστης: Παρεμβάσεις για την προστασία των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς
Newspaper website WebsiteRecognized text:
DPOAETAPIOI OARN TON XOPON ENQOEITE!
ΔΙΑΒΑΖ-ΕΕΑΣΦΑΛΙΖΩ
PIΖΟΣΡΑΣΤΗΣ
ΤΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Tνε συνδρομης
Káve avavéHon
www.sep.gr
TETAPTH 1 ANPIAH 2020 - APIO. OYMOY 13470
Eupà 1
ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
NPONOIAKA IAPYMATA
ΕΥΡΟΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ
Κατεπείγουσα ανάγκη να ληφθούν Να απαγορευτούν η διαβίβαση και η επεξεργασία
μέτρα απέναντι στην επιδημία
δεδομένων από τις εταιρείες τηλετικοινωνιν
Ερτηση του ΚΚΕ με συγκεκριμένα σττήματα που αφορούν
την προστασα του προσωπικού και των φιλοξενούμενων
από την επδημία του κορονοίού
Ερτηση στην Κομιστόν για τους μηχανισμούς παρακολούθησης στο όνομα
της αντμετπσης του κορονοού
ΣΕΛ. 14
ΣΕΛ. 9
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΣΥΝΔΙ ΚΑΤΑ
Παρεμβάσεις για την προστασία
των εργαζομένον στους χρους δουλειάς
Εκατοντάδες καταγγελίες φτάνουν στο ΠΑΜΕ και στα σωματεία για ελλείψεις
σε μέτρα προστασίας της υγείας και για εκβιασμούς της εργοδοσίας,
στην εφαρμογή των αντεργατικν μέτρων nou προβλέπουν
οι ΠΝΠ της κυβέρνησης
Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ
αΠάρ' τα όλα.
Κάθε νέα ανακοίνωση, κά θενέα ΚΑ από την κυβέρνηση προσθέτει και ένα ακόμα
εργαλείο στην υπηρεσία των
μεγάλων επιχειρηματικν ομλων , Προ κειμένου να θωρακίσουν την κερδοφορία τους
συς σημερινές συνθήκες
Ο κατάλογος δεν έχειτέλος:
Δευθέτησ
σίας, εκπεριτροπής αnασχόληση, ενδοομιλικές μετακινήσεις εργαζομένων χωρίς διαοφάλιση δικαωμάτων, ασυλία
για αnολύσεις Παύση φορολογικν κα ασφαλιστικν υποχρεσεων .
Το αποκορύφωμα είναι η δυνατότητα που δίνει από Προχτές η κυβέρνηση στους μεγα .
Aοεργοδότες να αξοποιήσουν
συνδυαστικά όλα αυτά τα ερ γαλεία . Μιλάμε δηλαδή για.
να Πραγματικό "nάρ' τα όλαν ,
nou ήδη 4τρέχεν σε χρους
δουλειάς , στο έδαφος τηςευελιξίας nου υπήρχε στην αγο
ρά εργασίας , με νόμους όλων
των κυβερνήσεων , καισήμερα
επεκτείνεται ραγδαία,
. Με παρεμβάσεις σε κλάδους και χρους δουλειάς,
συνδικαλιστικές οργανσεις διεκδικούν τη λήψη
όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας των εργαζομένων από την επιδη
μία του κορονοίού και απαιτούν καμία απόλυση, καμία βλαπτική μεταβολή στις εργασιακές σχέσεις.
ου χρόνου εργα. Αγωνιστικές πρωτοβουλίες και από σωματεία της
Υγείας
. ΠΑΜΕ Προειδοποιούμε την κυβέρνηση: Κάτω
τα χέρια από τους εργαζόμενους και τα δικαιματά τους!
ZEA. 3 -9
ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Στο δταδίκτυοη έκθεση
αΜπόλικη πέτρα .
μπόλικη καρδιά
(Ευνέχεια στη σελίδα 3)
Στήνει
κισυμβουλευτική
ομάδα με
συμμετοχή
και της
απομονωμένης
Τουρκίας
μέκθεση της ΚΕ του ΚΕ μεθέμα την εικαστική δημιουργίο γιατις
φυλακές και τις εξαρίες, που η λεπουργία της ανεστάλη λόγω του
κοορονοιού . εναι πλέον διαθέσιμη μετη μορφή εικονικής περήήγησης στην ιστοσελίδα του ΚΚΕ (kke.gr.
ZEA. 15
ΣΕΛ. 16

Τελευταία νέα από την εφημερίδα