Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Απριλίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ: 7026
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Δημοσιονο
μικό σοκ,
αγωνία για
pευστοστα | μισθωτοί και επαγγελματίεs
Πs θα λάβουν 800 ευρ
Στους τραπεζικούς κτρονικό έντυπο και οι
λογαριασμούς των ερ .
γαζομένων που έχουν
βρεθεί με αναστολή
της σύμβασης εργα.
σίας τους , επδικει να
κατατεθούν έως τις 10
Απριλίου τα 800 ευρ τσης , ήδη από χθες
η κυβέρνηση, υπό την
προϋπόθεση ότι έχουν Εργάνη νέα φόρμα
υποβληθεί 'οι
εργοδότες επιχειρή,
σεων που έχουν πληγεί
(βάσει ΚΑΔ).
Οπως ανακοίνωσε ,
χθες, ο υπουργός Ερ
γασίας Γιάννης Βρού.
Τα μεγέθη είναι καταθλιπτικά . Μέσα σε
ένα μήνα , ο προυπολογισμός του 2020
έχει κυριολεκτικά τι - Υκαίες αιτήσεις στο
ναχτεί στον αέρα
καθς οι δαπάνες αυξάνονται με τα επιδό
υπάρχει στο σύστημα
υποβολής, η οπία
είναι εμπλουτισμένη
αναπληροφοριακό
στημα "Εργάνη..
Εργοδότες
Το υπουργείο Εργα.
σίας έδωσε παράταση
στην προθεσμία ( που
με τους ΚΑΔ δευτερογενούς δραστηριότητας που παρουσιάζουν
τα μεγαλύτερα ακαθά .
ριστα έσοδα για το
2018 , στε και αυτές
οι επχειρήσεις να μπορούν να υποβάλουν τις
ειδικές ψηφιακές αιτή ριεχομένου , οι οποίες
σεις, ανάλογα με το αν
ανήκουν στην κατηγο σύπου ανήκουν στις ειδι .
κές κατηγορίες: α)
κτρονικά έντυπα τόσο
για τη μείωση 40% του
ashop-in-a shop- και β ) μισθματος της α κατοικίας τους (για εργα
πρωτογενούς ζο μέν ο υς
έκλεισαν με κρατική
είναι εγγεγραμμένες εντολή) όσο και για να
μητρο online λάβουν την αποζημίωση του ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρ.
Αναλυτικά, οι εργαζόμενοι των επιχειρήέχουν
κλείσει προσωρινά με
για τους εργαζομέ- κρατική εντολή ήδη
από τον Μάρτιο θα
υποβάλουν όλοι το
συνέχεια στην 10
εργαζομένους
ελεύθερους επαγγελματίες , και τα έσοδα έληγε σήμερα ) υποβοκαταρρέουν
των αναβαλλόμενων
συνέχεια στην 11
αεπιχειρήσεων έκδοσης
( branded ) ψηφιακού πe .
λής ατήσεων προς την
ειδική πλατφόρμα, για
τους εργοδότες των
οποίων οι επιχειρήσεις
έκλεισαν με διοικητική ρία που έκλεισαν με
εντολή , έως τις 10
Απριλίου . Εως σήμερα
τα αιτήματα έχουν ξεπεράσει τις 300.00,
| που αορούν πάνω
από 410.000 εργαζομέ - έντυποεργοδοτν στο
νους . Στην ίδια πλατφόρμα θα συνεχίσουν
να υποβάλουν το ηλε
επιχειρήσεων
Οικονομική
ενίσχυση για
την ανακούφιση
αγροτνκτηνοτρόφωναλιέων Που
πλήτονται από
κρατική εντολή ή πλήττονται από τη δραμα
κρίση.
Επίσης από χθες , το
Media».
Μισθωτοί
Σήμερα , 1η Απριλίου
2020 θα ανοίξει και η
ειδική πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr
υγειονομική
σύστημα
"Εργάνηέχει εμπλουτιστεί με
τις κατηγορίες ΚΑΔ
νους . Και αυτοί θα
πρέπει να συμπληρσουν τα ειδικά ηλε τον κορωνοϊό
Ο κορωνοϊόs
αυξάνει
θεαματικά τουs
e-Πελάτεs
Το Υπουργείο Οικονομικν , κατόπιν συνεννοήσεως με τον
Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφί
μων, Μάκη Βορίδη
διέθεσε στο ΥΠΑΑΤ
ποσό ύψους 150 εκα .
τομμυρίων ευρ για
συνέχεια στην 2
τns ΔΕΗ
Σελίδα 9