Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΕ TUΠΟ
TUNOE
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής -Νικλος Καρaάνος 151-1974* Ιδοκτήτρια - Εκδότρια Σταυρίδου 1. Στιλιανή
APAMA, TETAPTH 1 AIPIAIOY 2020
Ilepiodog B' (1974) Ap. qlov 6880-12.084
0,50 €
Υπό προϋποθέσεις
Η αλήθεια, το όπλο
του ανθρπου
- το σκότος, το φως
Χωρίς καμιά επίσημη ανακοίνωση
μέχρι χθες το μεσημέρι
Δραμινές επιχειρήσεις
και πολίτες στηρίζουν
η λεπουργία της λαϊκής
Δεύτερο κρούσμα
στο Νοσοκομείο
Δράμας!
την προσπάθεια
των Σωμάτων Ασφαλείας
αγοράς την Πέμπτη
και η ελπίδαΤου Γεργιου Εμ. Δημητράκη
στη Δράμα
στον Έβρο
Μλάει στον Π.Τy ο πρό εδρος του ΓΕΩΤΕΕ κ. Σπ. Μάμαλης Ι Δηλσεις του εντεταλμένου συμβούλου Κοινωνικής Πολιτικής στον n.Τp
Αυτή τη στιγμή ζω κάτι πρωτόγνωρο
στη λογική της αλληλεγγύης και
συμπαράστασης από τον κόσμο
Ο φόβος που υπάρχει είναι διάχυτος και δικαιολογημένος , οπότε
εμείς θα δείξουμε αυτοσυγκράτηση.
Ξεκίνησε η διανομή τροφίμων
στο σπίτι από το Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δ. Δράμας
Παναγιωτίδης: Οι Ρομά να παραμείνουν στο σπίτι τους και να μην βγαίνουν έξω
Του θaνόση Πολυμένη
,ΠΟΣ eνa γνωστό , ο πρόεδρος
του ΓΕΩΤEE και καθηγητής στο
ΨΤμήμα Ονολογίας του πρην ΤΕΙ
Δράμας και νw Διεθνούς Πανεπιστημου
. Σπυρίδων Μάμαλης, εν πρόσφατα
έγινε και μέλος της Διοκούσας Επτρο πής του ΔΙΠΑΕ, εδ και μεροκές ημέ
ρες βρίσκεται στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
της eeσσολοίκης , καθς έχει προσβληθείαπό τον κορωνο. Μαί του είναι ε .
σης και ο πατέρας του , ο οποίος ήρθε σε
eπαφή μαή του και νοσεί
0Πρωνός Τύπος επικοννησε μαζ
του σ αυτές τις δύοκολες μέρες που
περνάeιο ίδιος και ο πατέρας του και ευγενς δέχτηκε να μιλήσει μαί μας γ '
αυτή την δύσκαλη εμπειρία του . Όπως ο
διος μας είτε, η κατάσταση της υγείας σταθεροποηθεί. Είμαι καλύτερα τρα,
του όσο και του πατέρα του είναι πλέον έχω σσει ζωτικά όργανα και προχωβεληιωμένη και σε σταθερή κατάσταση, ράμε
εν έχουν διαφύγειτον ατοιοδήποτε κίν - Πς είναι εκεί στο ΑΧΕΠΑ; Ποια είναι η
δυνο. Παp όλα αυτά, όπως δήλωσε στον κατάστοση πoυ επικρατεί;
Πρωινό Τύποο κ Μάμαλης έχουμε
ακόμα δρόμο μπροστά μας, εν ήδη ασθενούντες με κορωνοό , με έναν
έχει κανονσει ο ίδιος να παραμείνει για ακόμα Είναι μα ππέρυγα πλήρως οργαένα μήνα σε καραντίνα όταν θα βγα από νωμένη, πλήρως εξοπλισμένη , δεν μας
το Νοσοκαμείο , και τονίζει χαρακτηρ+ λείτει τίτοτα Περνούν συνεχς α για
στικά ότι , όταν θα βγούμε από εδ, θα τρο και το νοσηλευτικό προσωτικό, είνα
είμαστε εντελς καθαρού .
Ο ίδιος ουχαριστεί πάντως για τα
άπειρα μηνύματα και τηλεφωνήματα καλή κνητικότητα. Να σκεφτείτε ότι μας
συμπαράστασης που έχει δεχθεί και όλα επισκέπτονται καθημερινά πέντε-έξι
μαί ξεπερνούν τα 12.000!
Για το στορικό , θα πρέπει να σημε
σουμε ότι ο κ Μάμαλης Τις προηγού - λαδή:
μενες ημέρες είχε βρεθεί στη Νέα
Υόρκη , απεστολμένος από την ελληνική λαμωξιολόγος, παθολόγος και άλλου.
κυβέρνηση και τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με Hoσθένεια κ . Μ μαλη αν έχουμε καταθέμα την ελληνική φέτα, στις 11 και 12 λάβει καλά δεν πλήττει μόνο τα πνευμόΜαρτίου Όταν γuρισε, μπήκε αμέσως σε νια . Πς ακριβς το έχετε βισει αυτός
καραντίνα και εμφανίστηκαν τα συμπτ
Του Θανόση Πολυμένη
-Το πλαίσο της εντολής που υπάρχει από
την κιβέρνηση για τα
μέτρα προφύλαξης και
προστασίας από τον κορω
voió uévouue onin, TO
Kονωνικό Παντοπωλείο
του Δήμου Δράμας άρχσε
να μοιράζα στους δεαιούχους του τρόφιμα και ήδη
eαΤΟΑΡΧΕ ΙΟΥ Π.Τ.
πρτης ανάγκης
Πρόκειται ια μα
πρωτοβουλία του
εντεταλμένου συ βούλου Κοινωνικής
Πολπικής
Δήμου Δράμας κ.
Αλέξανδρου Πανα γιωτίδη, ο οπίος μ Mavras
Πρωνό Τύπο, enΕίμαι σε μια ειδική πτέρυγα για τους
μα πρότυπη πανεπιστημακή μονάδα,
οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχε μια
τους δοθούν και άλλα τρόφμα . Να πως επίσης ότι , τους
σημαίνει ότι η ενέργεια αυτή έγνε για να μην κυκλοφορούν έξω οι οικογένεες δικαιούχοι του Κοονωνικού ενημερσαμε ότ δεν πρέπει να βγαίνουν από τα σπίτα
Παντοπωλείου αλλά κα ο Ρομά
Συμφωνα με τον κ . Παναγιωτίδη ήδη από τη Δευτέρα φμα, ότι δεν έχουν
30 Μαρτίου μέχρι και την Πέμπτη 2 Απρλίου , ο Δήμος
Δράμας έχει θέσει στη διάθεση του Κοινωνικού Παντο- και α διατακτικές για το Πάσχα με ποσa των 3Q 50 και
πωλείου 4 αυτοάνητα , με τα οπαία θα μαραστούν συνο - 70 ευρ , οι οπoίες φέτος εξαπίας της κατάσταασης που
λικά τρόφμα και ήδη πρτης ανάγης στις 450 συνολικά επικρατεί είναι αυξημένες , εν δευκρίνισε ότι μέχρι
δικαιούχες οκογένεες.
Επίσης , τη Δευτέρα , μοιράστηκε συνολικά και 1 τόνος συσοίτα
πατάτες , προσφορά τουπροέδρου του ΚΑΠ-Πράξη και Οδος ευχαρίστησε επίσης τους εθελοντές nou βοη
θεωρία- κ Νίνου Κωνσταντίνου, από τα ατοία τα 650
καλά δόθηκαν στους Ρομά και τα 350 κλά δόθηκαν στο ποι- άτως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο κ . Παναγιωτίδης
Κέντρο Προστασίας Παδιού (Ορφανοτροφεί).
Όπως εξηγεί στον Προνό Τίπο οκ Παναγωτίδης ρες
η αανομή των τροφμων
του Κοινωνικού Παντοπωλείου προς τους δικαιούχους , γίνεται προκεμένου
| οι ωφελούμενοι να παραμείνουν στο σπίτι και ναμην
βγαίνουν έξω για να υπάρξει προφύλαξη και προστασία για την υγεία τους .
Το ίδο είτε και για τους
Ρομά, όπου eπίσης μορά
στηκαν αρκετά τρόφμα για
ένα μήνα: Πλον δεν έχουν
δικαιαλογία οι Ρομά να
βγαίνουν από το στίτι , εν
στο επόμενο διάστημα θα
του, καθς δεν έχουν πλέον καμά δεκαιολογία για τα τρό
γιατραί δαφόρων ειδικοτήτων.
Για ης περισσότερες ειδικότητες δηΌπως είτε ο δος, έχουν ήδη αρχέσει να μοιράζονται
-Ακριβς Έρχεται πνευμονολόγος
τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ξεκνήσουν και τα
θούν στο μοίρασμα τωντροφίμων, καθς αυτοί αό
Lá[email protected]
Χτυπάει και σε άλλα όργανα Σ εμένα
γα παράδειγμα χτύτησε και στο συκτ
ματα.
Παραθέτουμε παρακάτω τη σύντομη και λήγο στα νεφρότηλεφωνική επκουωνία που είχαμε με Είχατε κόποιο νόσημα πρn;
- βρίσκονται στην πρτη γραμμή σ αυτές τις δύσκολες
τον κκ Μάμαλη από το Νοσοκομείο Οx, ίποτα απολύτως Ήμουν από
ΑΧΕΠΑ της θεσσαλονης όπως αποτυ λυτα υγιέστατος. Σε περάτωση που είχα
κάπαιο συνοδό νόσημα, θα ήταν πολύ
Καλημέρα κ. Μάμαλη . Ευχόμοστε να δύσκολο. Στο θάλαμο είμαστε 2 άτομα,
είστε καλύπερα στην υγεία μας Πς εγ 47 ετν και ο όλλος 45 και δεν νοσούσαμε ατό τίποτα. Ημασταν μια χαρ
-Τρα είμαι πολύ καλύτερα και έχω Και παρ ' όλα αυτά, είμαστε τρα στην
15η μέρα-10 μέοα στο
TáenKe:
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
είστε ουτή η στιγμή;
Πάτκας-Μασμανίδης
Νοσοκομία
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
έχουμε μπροστά μας
ακόμα μα εβδομάδα
τουλάχιστον . Έχουμε
αρκετό δρόμο μπροστά
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.Α)
TnÀ: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
| σελ.3η
Νέες υπερούγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερνά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηελίξη στην εξέταση του μαστού
. Υπέρnχος Μαστού
MENOYME
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
• Ynépnxor-Triplex ayyeíwv
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκότητος
. Ορβonαντοηρόφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Távca Snda Gaç ažıombca,
ye avdqéómvo rpócano
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
CAIMH MOKPATIA
Tyeie Tyeies
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα