Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΗΟΡΟ ΑΛΛΑ ΠΗΡΕ ΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΩΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΑΠΟΛΟΓΗΘΕΙ
ΣΙΩΠΗΛΟΣ
0 68XPONOE
ΔΡΑΣΤΗΣ
ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ
για το φονικό
To ofeidovpe
NEKT, DAPMAKHE
JATPIE
Προσκλητήριο
για τη στήριξη
Νοσοκομείων
στην όλυμηία 0δ%
Η' ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑAΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΑΟΣΗ
HAEIA - NATPIE sfa
Texdpen I Anpilou 2020 www.patrisnows.com Aplluicgulou 41168 EYPOO30/Tun Aivaç 1€
A. MAPINOE
-10AΛΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΟΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΤΕΣΙΕΥΣΑΝ ΠΑΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΟΩΝΤΑΣΙΣ ΣΥΤΑΣΕΣ
ΝΕΥΡΑ
ANPO>
στον κομωνοίό ..
Δίπλα στους
δημότες
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΥΡΕΣ ΕΕΩ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ!
TONIKOE OPTANIEMOZ
EFTEION BEATICzEON
B'TO.ER. NYPrOw
Toy, Avon NanpoNkou 17
& Kopraliroa
27131 nupyoc
TrA.Fax 2io 25477
e-mait: [email protected]
orΟΔΗΓΕΣ ΑΠΟΦΥΠΗΣ
ΣΥΝΟΣΤΙΣΜΟΥ
ΑΠΕΙΟΑΡΧΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕ
ΕΔΩ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ
ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΜΑΣ
ΕΝΑΡΕΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ. ΕΝΗΜEΡΩΣΗ
ΑΡΔΕΥΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ME TON I0.
Ενόψ ης οpς uς ορδu
nepou erupovou TOuc
apdeunts u uos vo ny npo
Bouv o Kaula evtpytio uns
udaroç edv nponyoutvus dev
Exouv npoyamonorjon Arn
Kautovegc, OE avritem neol
muơn ta npoßouue ong evtp
yeec nou opia e Kavovauoc
eρδης του oρroopού μος
ΛΕΝΤΖΑΣ : ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ
TI EINE
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
Η ΣΟΦΙΑ
Προσφέρουν
τον μισθό τους
ZAXAPAKH
nevo ALO npdedpoc
Aρβονmoκης Ιuoννης
και σχολεία
2-3-10
#μένουμεσπίτ
Μαλλιόηουλος
OLYMPIA,
Cskies
uαλλά όχι
Hdeinki
απομονωμένοι
prdiooeropie
μυλκά ghi| Τσουρέκι Πασχαλινό
Διαβάζουμε την ΠΑΤΡΙΣ
σπίτι μας
Καλέστε το 26210-22549
•[email protected][email protected]
NTIAKOE
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
oλόκληρο
Aiaroui kar'cixor
tnA: 2621025290, 6979865329
Oi npoopopés ioxiouv ano 30/3 tus 44
HAeia - larpic
A 118 xpóvia Mad
ΧΡΗΤΟΣ ΝΤΟΑ
NATPON 27, NYPror HAEIAI
THA: 26210 31411 - 31211
AnCE TENPIIDE NYPror Tn 2621023833
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΕΝΙΣXYΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ