Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.729 . Τιμή 0,60 Ε. Τετάρτη 1 Απριλίου 2020
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Tpageia: 0. TOBENA 11- IOANNINA 453 33 • Tr). Kévrpo 26510 25.677, 33.791- Fax: 26510 30.350 • http://www.proinoslogos.gr• [email protected]
Σειρά μέτρων και ενισχύσεων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας
ETEIHHIEIPOE. MAXETAI TON
KOPONOIO!
Ο Μεχρηματοδότηση της Περιφέρειας ενισχύθηκε Thvρano οι Γαννιτες Πλήτονται σκληρά από την κρίση..
ο εξοπλισμός νοσοκομείων- Κίντρων Υγείας
Οχριγία σιεηςηαοομιό νιίκό . επίρι κίθε προνδικάη αμοδνσά
Δημοτ. Αρχή κι αντιπολίτευση το' ριξαν
στις. μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις!
. Αν και ις ελευταίες ημέρες
παρατηρείται σύξηση κρουσμά.
των κορωνοού στην Ήπερο , με
nς εoτες Τους να βρίσκοντα σε
Αρτα και Πρέβεζα εν roύτος η κα Τάσταση
Δυξιρισμούς κα βολές εκατέρωθεν προκάλεαε η άρνηση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου να συζιτηθούν ετός ημερησίας διάταξς τα μέτρα για τον κορωνοίό
. in av βρισκόμαστε εν μ .
σω πανδημίας και απαγόρευσης
κυκλοφορίας, δηλαδή πρωroγνu
pων για όλους κατοστάστων , πoυ
PENOPT AZ
Το κύριο βάρος επωμζοντα Τα
Γάννενα, καθς το Πανειστημακό
Νοσοκομείο έχει οριστεί ως νοοοκομείο αναpορός για τη νόσο κάπ που
έχει ως επακόλουθο να μιταφέροντα
για νοσηλεία όλα τα βαριά περιστατ
κά. Εσου όμως σημαντική tία η
συμβολή των άλων Τεσσάρων νο σοκομείων σε επίπεδο ελέγχου , με
τη θεσπρωτία πάντως να υνu ο μοναδικός νομός της Ηπείρου, που παραμέναι μέχρι σήμερα αλβητος από
Τον θανατηpόρο ό.
Στην πρτη γραμμή της εμάχηςp
κατά του κορωνοίού , βρίσκετα Το κPENOPTAZ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
ANMAPKGIO
: Τα νοσοκομεία της Ηπείρου, με τησυνδρομή Περιφέρειας ,
: φορέων , ιδιωτν , αξοποίησαν κατά τον καλύτερο Τρόπο
το χρόνο και έχουν οργανωθεί σε άλα τα επίτεδα για την
TOU Kopevoiodó
πpοκαλούν οικονομική κρίση απ"
Την oποία πλήπονται ήδη και με
γάλα ποσοστά συμπολτν.
Αviα παρατάξες
: awmiv va Kabloouv 1 ig oed.
MAIRIC
του Δήμου LoTTaΤην τακτική των διαξφ
οpν γα Ττο κρίσιμο θέμα
των μέτρων στήριξης Των
πολιτν που πλήτονται από
την κρίση επλεξαν Δηο .
Ápx wu
avTrol
-----------....
........ -------Τρικό και νοσηλευτικό προσωπικ.
ΔενΕιαι όμας μo το Πολ μεγά : Οι απείθαρχοι δεν κατανο ούν την κρισιμότητα. .
Ag KaI Kaipia dva n -11n oeh.
Σφίγγει το ζωνάριν
Tnv πρωτιά κρατάει η Άρτα .
Έγιναν δδεκα τα κρούσματα
κορωνοίού στην Ήπειρο!
Κ Aεκάδες πρόστιμα βεβαιωθκαν για άσκοημετακίνηση
των μετακινήσεων!
> Στο τραπέζι και νέα πιο αυστηράμέτρα για να μην ξεφύγει μμαη νι ή ατιμύσε
η κατάσταση .Στους 49 οι νεχρο, 1.314 τα χρούσματα
πόw EΑα πημες σμπες|
. Mια δύσκολη ημέρα για την Ηπειρο ή
. Ανησυχία προκαλούν Τις π.
Σελ 12
Ισπανία , όπου
Τες να συνωση κόνες a, καθημερινά ο
Κηματηά σον κατληο
ΤNSO0 τημτων
immήμωντουτο Σημάο
Lel. 12
a 1o Sadarl Sajnunay
χην με τον κορωνοίό
Kpovopara, aVEβάζοντας συνολικά Τον
gpθμό στα δδεκα Τα
περισσύπρα προέρχονται από την Αρτα,
στην οποία χθες βεβaθηκαν άλλα τέσσερα
Evú TO népTo opopá yuvaika aπό την Πρέβεζα. Λευκή, από
κρούσματα παραμένει η θεστπρω.
ια εν στα Γιάνενα δεν εντοπ.
στηκε άλλο mς πλευταίες ημέρες
Εν τα κpούσματα αυξάνουν,
κάποοι επιμένουν να μην τηρούν το
μέτρο απαγόρευσης -11η σελ
παραλίες , σούπερ μάρκει , έξω a
πό τράπεζες, Την ρα που ηχρα κρν σοκάρε ,
SiveI mávia páxn va Byei óoo ro
δυνατόν αλβητη από την πανδ- χε εφησυχάσει
μία Του κορωνοίοu! Το γιγονός όπ αρκετούς , ο
n EMáda dev aKodoubzi mv no- rolor deiyvouv o NApria aAlav Eupmaicúv yupúv,
Φρυμός rων νε201CIN
paiverai mas tamó
ón Bev Karaka
βαίνουν πως ΤΩΡΑ δίνεται η mιo
ΣτΟ πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος
Η πσίμαν εντοπίστη κε ξανά
στη Λίμνη Παμβτιδα!
κρίσιμη μάχη κα μια στραβοn Θα γίνει τελικά στη Λαϊκή Αγ. Μαρίνας
povid apkei yia va Tivaydouv óa
στον αtρα!
Βέβαια , η συντραππκή πλειοψηgiα Των πολπν ακολουθεί πιστά ης
οδηγες των αδν που επιμένουν
στο εμένουμε σπίπ , ωστόσο οι α: πείθαρχο μπορούν να καταστρέΟ κύβος ερρίφθην για το νέο
δημαρχιακό Μέγαρο Ιωννίνων
>Στα χέρια του Δημάρχου ο φάκελος του έργου
VΔράσεις για ην ενίσηση τur πληθυομν του ξεχοριστού αυτού φοριου: ψουν την συλλογική προ - -2η σε
PENOPTAZ
. Να και μια θετική ε
Χαρ. Μηλινης-Κ. Κωστίκας: : δηση για την mολύπαθη λμνη Παμβτιδα: η Τσίμα
(Pelasgus epiroticus), éva
είδος ψαριού που μέχρι σήομάδες υψηλού κινδύνου : μpα mόανολογούντν όn
AIABAETE IHMEPA:
ΧΡΗΣΤΟΥΤΣΕΤΣΗ
|0ι ασθενείς με ΧΑΠ στις|
. Οι ασθεντίς με χρόνια a ποφρακηκή πνευμονοπάθεα !
|αΑn ανήκουν στις ευπαθείς
ομάδες υηλού κινδύνου , ιδairepa EKEivoI pE
είχε εξαφανιστεί, εντοπ
στηκε ξανά μετά σπό πολλά
Χρόνια Αυτό συνέβη στο
πλαίσιο ερευνητικού προγΡάμματος που χρηματοδοίαι
amo ro NeprpapziaKÓ - 12n oek.
. αράς Ευaγγέλια
για η σημερηνή Δημοπκή
Αρχή Ιωαννiνων η πιθανή αν όλα πάνε καλά - ανέγερση Του νέου δημαρχιακού
Μεγάρου στο χρο της Λαί
κής Αγοράς της Αγίας Μαρ .
νας (Καλού .
Tou r. FIANNAKH > TEA. 7
Ημακέτα του μεγαtonpenoύς νέου δn
papaaKou Meyápou Tou Aduou kuavvtiv
5n oek.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
11g aed.
ΑΠΟμΕΙΣ
Είνι υπό σκένη λέει ο Υφ Αλητισμού L Αυγενάκης
Στο ατραπέζυ η οριστική
διακοπή των πρωταθλημάτων παρόν με μέτρα και πρόνοιες!
TZN HMEPSZN
Λύο ανοιχτά μέτωπα
Πρτη φορά το Κράτος είναι
για την Ελλάδα .
> ράpauο ΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ
Οιότ. Καθηγηής Φιλολογίας Πανίμου Ιωawνων
Συνεδριάζει σύριο ΤΟ ΔΣ της Super League 1
> ράpει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ
. Κορωνοϊός και Εβρος Δύο δσκολα μέτωπα
που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη . Το ένα αφορά την υγεία , το άλλο την εθνική
κυριαρχία . Μέτρα πρωτοφανή λαμβάνονται για
το πρτο , όπως είναι ο περιορισμός της κυκλο φορίας . Καταργούνται ατομικά δικαιματα, για να προστατευθεί
το σύνολο. Αυτή είναι η ειχειρηματολογία . Ακόμα και ο σπρατός
χρησιμοποιείται σε κάποιες χρες από τος ευβερνντες για
να Τιθασεύσουν τους απείθαρχους πολίτες. Διάφορες ησελ.
. Το σrνάριο της οριση.
κής διακοπής rων πpωταθλη
μάτων άφησε ανοιχτό ο Υφ πουργός Αθλητισμού Λευτ
ρης Αυγενάκης, σε δηλστις
που έκανε χτες σε ραδιοφωνκό σταθμό των Αθηνν , αν
συνεχιστεί επί μακρόνη υγειο νομική κρίση λόγω ης πανδη
μίας Του κορωνοίού.
Ο Υφυπτουργός Αλημσμού
παραδέχθηκε ότι -11η σελ
Ο Μπορείνα εκληφθεί και ως κονοτοπία αλά αυτή είναι η πραγ
μαπικότητα -τα γεγονότα είναι ξεροκέφαλα - όπως θα , λεγε και ο
αείνηστος Φρανοουά Μπτεράν. Βνουμε λοπόν έναν παγκόσμιο
τρόμο που στην ήπειρό μος έχει προσλάβει απίστευτα τραγικές
διαστάσεις κάτι που πιστοποιείται από το μέγεθος των ανθρπ
νων απωλειν κυρίως στην Ιταλία , την Ισπανία, τη Βρετανία αλλά
και αλλού και mou anoδεικνύει την πρωτοφανή δυναμική και εm κινδυνότητα του φαινομένου του κορωνοίού .
Μλντας όμως για Την ελληνική περίπτωση , η συνήθης σε δύσκολες καταστάσεις κραυγή αγωνίας Των πoλτν nού -2ησελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα