Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Tnà. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Tıpń 0,60 EYPO
TPITH
MAPTIOY 2020
AP. OYAAOY 27508
Ο Πολίτης με ένα
click otis
υπηρεσίες του
δημοσίου
"Αντιβιοτικό " για την οικονομία
αναζητά η Ευρπn
λο το Δημόσιο χωράει στην οθόνη
του υπολογιστή μας. Με ένα κλικ επισκεπτόμαστε 14 υπουργεία, 32 φορείς και
οργανισμούς , 3 Ανεξάρτητες Αρχές , υποβάλλουμε ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση
και εξουσιοδότηση με τους κωδικούς του
taxisnet, εν σε δοκιμαστική λειτουργία
τέθηκε από χθες η άυλη συνταγογράφη
ση . Στα άμεσα σχέδια του υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι να ενταχθούν στο gov.gr και η τηλεσυμβουλευτική , όπου μπορεί κάποιος πολίτης με συμπτματα κορονοϊού να παρακολουθεί ται μέσω της πλατφόρμας από πιστοποιημένο γιατρό του υπουργείου Υγείας, και
θυρίδα online εξυπηρέτησης του πολίτη
στα ΚΕΠ με κατάθεση αίτησης , καθς
στα σχέδια του υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης είναι το gov.gr να εμπλουτίζεται συνεχς και να αποτελέσει
χρήσιμο εργαλείο του πολίτη στις συναλλαγές του με το Δημόσιο.
coronobonds
ναι αναμφίβολα η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα.
Οι τράπεζες <παγνουν τη διανομή
μερισμάτων καθ, υπόδειξη της Ευρωπαϊ κής Κεντρικής Τράπεζας
Οι τράπεζες της Ευρωζνης εγκαταλείπουν , έπειτα από σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας , τα σχέδιά
τους για διανομή μερισμάτων στους μετόχους τους , ενισχύοντας τα διαθέσιμά τους
καθς η εξάπλωση του κορονοϊού απειλεί
να ρίξει τον κόσμο σε βαθειά ύφεση.
Καθς τα μέτρα για την αντιμετπιση
της πανδημίας οδηγούν σε παράλυση της
οικονομικής δραστηριότητας, οι τράπεζες
βρίσκονται στην εμπροσθοφυλακή της μάχης για την επιβίωση των επιχειρήσεων
που έχουν ανάγκη ρευστότητας, αν και τα
πιστωτικά ιδρύματα άλλων χωρν , όπως
της Ελβετίας και των ΗΠΑ , προχωρούν ,
αγνοντας την κατάσταση , σε καταβολές
μερισμάτων . Η ΕΚΤ ζήτησε από τις τράπεζες την περασμένη εβδομάδα να μη διανείμουν με - ΣΝΕΧ 2
Τα ονομαζόμενα χορονο-ομόλογαν ή
Χαμηλό
βαρομετρικό του
οικονομικού
κλίματος στην
Ευρωζνη
κοινές εκδόσεις ομολόγων της ΕΕ δεν εί
ναι το μόνο ούτε το πιο αποτελεσματικό
μέσο για την αντιμετπιση του κορονοί
ού, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Λουίς ντε Γκίντος. Δεν είναι ούτε το μόνο αμυντικό
μέσο ούτε ασφαλς το πιο ισχυρόν , υπογράμμισε μιλντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, προσθέτοντας ότι το ισχυρότερο εί .
Τη μεγαλύτερη μηνιαία πτση του
Οκτ νέα μέτρα στήριξης για την απασχόληση
και τις εΠιχειρήσεις
κατέγραψε τον Μάρτιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος της Ευρωζόνης, καθς ο
κο0ονοϊός οδήγησε στην υποχρηση της
εμπιστοσύνης των καταναλωτν και όλων των τομέων της οικονομίας , σε πολλές περιπτσεις πριν καν
επιβληθούν τα παραλυτικά
περιοριστικά μέτρα.
Μεγάλες διαφορές του Ποσοστού
θνησιμότητας από τον κορονοϊό
παγκοσμίως
Ενα νέο πακέτο οκτ μέτρων για τη
ΣΕΛΛΑ
στήριξη επιχειρήσεων χαι εργαζομένων
για τον Απρίλιο, με την αύξηση παράλληλα του συμπληρωματικού προϋπολογι
σμού του υπουργείου Οικονομικν κατά
5 δισ. ευρ (από 4 δισ. ευρ ) , ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικν Χρήστος
Σταϊκούρας. Συνολικά έως σήμερα, τα
μέτρα στήρι ξης ανέρχονται σε 6,8 δισ.
ευρ ή σε 3,5% του ΑΕΠ. Με τον υπουργό
Οικονομικν, να επισημαίνει ότι η ζημία
στην οικονομία , λόγω της πανδημίας , είναι βραχυπρόθεσμα σημαντική , αλλά θα
είναι παροδική , διότι η γενεσιουργός αιτία δεν είναι εγγενής .
Ειδικότερα, η 4η δέσμη μέτρων που ανακοινθηκε σήμερα έχει ως εξής:
1.Επεκτείνεται η έκτακτη οικονομική ε νίσχυση των 800 ευρ . Πλέον καλύπτονται 1,7 εκατομμύριο εργαζόμενοι ή το
81% του συνόλου των εργαζομένων στον ιδιωτικό τοΠροβληματισμός
στη Γερμανία για
τη χρήση του ΕSM
Ποια είναι τελικά η θνητότητα (atality rate ) της νόσου Covid-19 που προκαλείται
από το νέο χο0ονοιό SARS-CoV-2, με άλλα λόγια ποιο ποσοστό των νοσούντων πεθαίνει;
Σήμερα το ποσοστό αυτό βρίσκεται στο 4,7% , καθς παγκοσμίως έως τις 30 Μαρτίου χουν επιβεβαιωθεί 722.350 χρούσματα και, από αυτά , τα 33.980 έχουν αποβεί θανατηφόΠρόκειται για μια πολιτική σύσταση
η οποία δεν θα αρέσει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Το προσκείμενο στους εργοδότες Ιν στιτ ούτο Γερμανικής Οικονομίας (IW) της Κολωνίας εξέτασε τον
τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν τα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης να
υποστηρίξουν οικονομικά καλύτερα το ένα το άλλο στην κρίση του κορονοϊού. Το
συμπέρασμα της - αδημοσίευτης ακόμα- έρευνας , η οποία βρίσκεται
στη διάθεση της εφημερίδας
Στην Ελλάδα, με 1.156 επιβεβαιωμένα χρούσματα και 39 θανάτους , η θνητότητα προσεγγίζει το 3,4% , αρχετά κάτω από το μέσο όρο παγκοσμίως. Στην Ιταλία , τη χρα με του
περισσότερους νεκρούς (10.779 ) έως τρα και με 97.689 διαγνωσμένα χροσματα, η θνητότητα εμφανίζεται περίπου στο 11%.
www.dimoprasion.gr
ZENLA 2
ΣΕΛΛΑ 3
WR.Jau!)
392564

Τελευταία νέα από την εφημερίδα