Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΜΕ ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΤΗ ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ
Παραχωρεί Δωρεάν μία από
τις πέντε μονάδες του, στο
υπουργείο Υγείας, ο Ομιλος
Ιατρικού Αθηνν , με τον
διευθύνοντα σύμβουλο Δρ .
Βασίλη Αποστολόπουλο.
ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Σε μία τόσο δύσκολη και κρίσιμη
περίοδο, δίνει το παράδειγμα για
το τι σημαίνει εταιρική ευθύνη
και κοινωνική προσφορά ,
είπε ο υπ. Υποδομν Κστας
Καραμανλής.
ΚΣε αυτές τις δύσκολες στιγμές ,
είμαστε όλοι μαζί>, δήλωσε ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
του Ομίλου OΤE Μιχάλης Τσαμάζ,
επισημαίνοντας ότι η χρα μας θα
βγει νικήτρια.
ΣΕΛΙΔΑΩ
ΣΕΛΙΔΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ Κ.
ΦΥΛΛΟΥ
9 80 I 0, 5 0 €
2020 I APIOMOE
TPITH 31 MAPTIOY
ENIXEIPHMATIKH
OIKONOMIA
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΝΑΧΑΙΤΙΟ ΝΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡPΕΥΣΗ
ANAXAITIZONTAE
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 8 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Το συνολικό καθαρό ποσό των
8 εκατ. ευρ, για αγορά ιατρικού
εξοπλισμού, αναλωσίμων
και κάλυψη λοιπν δαπανν
που σχετίζονται με την
αντιμετπιση της κρίσης, θα
διαθέσει οΌμιλος Ελληνικά
Πετρέλαια, με τον διευθύνοντα
σύμβουλο Ανδρέα Σιάμισιη .
ΧΤΑ ΜΠΑΖΟΥ ΚΑΣ> ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΠΑ
Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΤΗΣ Ε.Ε.
Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΕΛΙΑΝο
ΣΕΛΙΔΑ3
TPITH 31 MAPTIOY 2020 | APIOMOI OVAAOY 980
ΣΟΔΗΜΑΤΙΑΣ
BATITHDIO I ENENAYIEIZ I AFOPA
ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 6 ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Για τις τεράστιες επιπτσεις στην Οικονομία, την κοινωνική ζωή και
στην καθημερινότητα όλων, που έχει ήδη δημιουργήσει η εξάπλωση
του COVID-19 σε ολόκληρη την Ευρπη αναφέρθηκε ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας,Χάρης Μπρουμίδης.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣ ΕΩΝ
αΌλες οι διευκολύνσεις που
παρέχονται στις τράπεζες
είναι προκειμένου καμία
βισιμη επιχείρηση να
μην αφεθεί έρμαιο στην
κρίση , δή λωσε ο διευθύνων
σύμβουλος της Alpha Bank,
Βασίλης Ψάλτης, απαντντας
στις ερωτήσεις των
αναλυτν.
Με άνοδο 1,43% ο Γενικός Δείκτης
θηση 5% από το τραπεζικό κλάδο
XPHMATETHE
NEWHOT
ME tpin1,4%
S0 peváleç,
dampeydvm, o
Xpmempiou Avin,
ΣΕΛΙΔΑ8
pe obepetuci mouboli
Oomoloç epe ve
ΔΩΡΕΑ 65 ΑΝΑΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Συνεισφέρει διαχρονικά με όλες τις δυνάμεις, κάθε φορά που οι ανάγκες της πατρίδας το επιβάλλουν, προσφέροντας 65 ειδικούς αναπνευστήρες για τις ΜΕΘ η Mytilineos, με την πρόεδρο της Επιτροπής
Κοινωνικής Ευθύνης του ομίλου Σόφη Μυτιληναίου-Δασκαλάκη.
peviçeoapondpa
TKEupi apripou
DKTapaniw
derrofapi thdan.
covaluna, ofevnO
seiKTIK TOu Xpnuat
539,84 povobuv, otav
(REore ca S60,02 uovibuv,
onov aveparve 1,6, pE TOV Tioo
nečoibou,obnyno vayopa
npetolurv ovoryudv ES
vevn. Nodeta ya npoonbbrn
mou tyouv peei BeTt anó Tny
ayopd, ev Nanmkpn aveyotnon
Tw anle dev civar buvenó ve
mpayatonone, ok one on
OUvallayivbnovhruavpa
Mpa8,3% orgcisar
nopaAAnla, o Kkdboc, o onoioc
kmeuryahiuponyunano
TIy nodogatn bound, behvn ota
dond va uoleun Totvoryua ono
vunolomayopd, upk ou vo
Képins,0%
oto panenbcikm
Avopemita
vobos,97ounbo
Eurobark veak pvauv vo
8o4,9 9Kooe
Eman.tu ovnovodo
AphatanMotorOianpo.
d touo Tépvo Evepyce
ORAN EYAAN, we u dvolo
1,3molopoE NIEK Tépve, Ka
te ovobuna oav a OTE, MU
TAnvaioc ouok. AEN EAe
KTp.ter nalanonoie
gogrAOmAETupyin v Dyo
otaolu t. nopovlou, unoToutogpovr, aurhnnooontu.
nanula ano Ào Ka nEpoooTKEoknonoinonK sknor pe dvo
601J OKL348,96 povober,
op mon o20 aloxApua
DKavaayicodCapotx 7SL88
povaber, o ponstnoc deiK
Epon S,oK 524 onpots nnytcnetanan yatnv
ovbec
scion, av Ka oto Eexivnua ng
uveloiaor, a méox torpav toy
fevno ariktn nanolov av 540 o
vodun, TO BETó yüpioun tou paAunec, nugeon Boertaprneei ano m
SoKa TOu lockdown.
Dordoe NEngulandnte av
yopaotv eive KDI nepouon sai
tvtovn, so onu onlaivouva
avelute 1oapirun yetoe
v onto mcayopocmpoutw
ΣΕΛΙΔΑΟ.
nev anó TO naamó ropino Tou
Mota, oupguve pE pnpan
ayopaotik orov xhábo, nou nopo
v evdn n noonyorv
oouoler, evnue nn andpa
ΣΕΛΙΔΚ .
aay touetoc orvoyopae
von enolenon on o cupundisÉc
EEGAMou, nautpvnon a
A onuevttc npoondbnec pE TO
VEtpo nou naipvEI RpOKEt vou
a onotpte deo opei KAeiouo
negohovhanokioeK spyolo
Vend me ondsoK Keyopa t
andnuopcintpik tuv470yo
vobuv, Bopnnouluepovchem
Bejokoon touldpeovtuK TOTlor
TOK OToyouK chon tav ntuMopriou
veolop pr 239
) Κάντε κλικ στον ανανεωμένο ιστότοπο www.vradini.gr
90 0 50T 6