Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΣ TUΠΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής-Μκoς Καραθάνος 1951-1974 * Ιδοκτήτρια-Εκδότρια Σταυρίδον Ι. Στιιανή
APAMA, TPITH 31 MAPTIOY 2020
Περίοδος Β' (1974* Αp φύλλου 6880-12.083
0,50 €
Αρνητικά
όλα τα δείγματα
Συστηματικοί έλεγχοι σε όλη τη χρα
για τις όσκοπες μεα κινή σεις
Κανένας φόβος για
22 παραβάσεις
στη Δράμα μόνο
την Κυριακή
29 Μαρτίου
Συνεχίζονται
οι εργασίες εξωραϊσμού
στο χρο στάθμευσης
του Διοικητη ρίου Δράμας
> Παπαδόπουλος: Οταν τελεισουν α
μέτρα θα φυτέψουμε καλλωπιστικά
δέντρα
την αιμοδοσία στη Δρά μα
που έχουν ελεγχθεί
όπου τη ρούνται όλα
σε ασθενείς
του Νοσοκομείου Δράμας
τα μέτρα ασφαλείας
nBA. 3)
Απαράδεκτες καταστάσεις από συμπολίτες μας!
Πεταμένες μάσκες και γάντια
στην πόλη της Δράμας
κυρίως σε πάρκα . . .
Νέα μέτρα για επίδομα 800 ευρ
σε 1,7 εκατ. εργαζόμενους
ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση
Καλύπτονται επιπλέον 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες
ΥΣΤΥΧΩΣ πέρα από
το ότιπεριοριστήκαμε
Ε ΝΕΑ μέτρα , η κιβέρνηση
α σε μαπρωτοφανή !
καραντίνα και ζρύμε απ στευτες καταστάσες, παρ
όλα αυτά , δον έχουμε φτάσει
ακόμα σ'εκείνο το σημεο να
μην μπορούμε να διατηρήσουμε την ανθρωτιά μας
Και η ανθρωπιά μας είναι ο
συνάνθρωπος, αλλά και η
καθαρότητα της Πόλης.
Δυστυχς, η eκόνα με πe
ταμένα γάντια και μάσκες
που φοράμε εξατίας των
προληπτικν μέτρων για τον
κορωνοϊό στους δρόμους ,
δείχνει μια απαράδεκτη ε κόνα Και δυστυχς αυτό
δεν συμβαίνει μόνο στη
Δράμα, αλλά σε όλη τη
χρα . Εκeί πou μέχρ πρω
βλέπαμε σακούλες από πς
αγορές από τα σούπερ μάρκετ, σήμερα αυτό έχeι αλλά
ξει και βλέπουμε πεταμένα
Υάντια και μάσκες , που κά ποοι φόρεσαν και έκαναν η
δουλειά τους και μετά απλά
τα πέταξαν στο δρόμο , αδια φορντας για την υγεία
όλων ακόμα και των αδ .
σποτων ζων που ίσως τα
βάλουν στο στόμα τους
Οι εικόνες που αντικρίζει κανείς σε δοση του κορωνοίού.
δρόμους της πόλης στις μέρες του κορωνοίου , είναι γενικς απαράδετες Η νων σύμβουλος του ΕΟΑΝ, Πάνης Σιδελήψη μέτρων, για κάποιους που κοπάκε ρης, γάντια κα μάσκες μίας χρήσης να
μόνο τον εαυτό τους ξεπερνά κάθε όριο , μην πετούντα στον μπλε κάδο ανακύκαθς δεν τους ενδιαφέρει η καθαρό - κλωσης Τα γάντια και μάσκες μίας χρή
τητα αλλά και η υγεία των συνανθρπων σεως κατασκευάζονται από υλκά , που
τους Σε σημεία , κυρίως όπου επολέγον έτσμ αλλις δεν ανακυκλνονται και σε
ται για την σωματοκή άσκηση, υπάρχουν καμία περάττωση δεν πρέπει να καταλήπεταμένα πλαστικά χρησιμοπουημένα γουν σε κέντρα διαλογής ανακυκλσιΥάντια όπιως και μάσκες!
Καλή η συματκή άσκηση αλλά θα πρ πeι να λεπουργεί ανόλογα και ο εγκόφα -Επειδή ο ός έχει αντοχή και ζεικαι στο
λος!!!
Ο Εθνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης
Για το λόγο αυτό μάλιστα, ο Βλληνκός πρακεμένου να κατευθυνθούν κατευ Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟAN) εξ - θείαν για ταφή Έται στε πραγματικά
δωσε σχετική οδηγία για τον τρόπο να θάψουμε τον ιό
απόρριψης μασκν και γαντν μιας χρ | Μητσστάκη , προσπαθεί να
IVEopokine ya éva eyálo
διάστημα , τη δύσκολη οκονομική κατόσταση mοu ετικρατεί ήδη στην
αγορά , λόγω της rολυήμερης καραν
τίνας στην οποίa βριαό μαστε και η
oπoia αναμένεται να κpατήσε και για
όλο τον Απρλιο .
Τα νέα μέτρα ανακαινθη καν χθες
από τους υπουργούς Χρ Στακοupας.
Αδ. Γεωργιάδη και Γ. Βpoύτση , α
oπoίa αναμένεται να τονσουν για ένα
διάστημα την οκοναμία, ις εεχειρή
σεις καιτους εpγαζμενους
Τα βασικά σημεία των ανακαιν σεων
του Χρήστου Σταίκούρα
ο υοupγός Ουκονακν υπoγράμμμα ότι η κιβέρνηση uγιςται με βαση ημεταβολή της τρέχουσας κατάστα:
ανακουφίζει εργαζομένους και εργοδότες από το βάρος των
ουκοναμν τους υποχρεύσεων, απλνει δτυ npoτοσιας πpος όλους τους εργαζάμενους, Ο στηppήσες που δεν σαμσε νοκοκιρά και επχεφήσεις. Εππλέον έαε λόγο για σ ΠΕρίαμβάνονται στις προβλέμεις πρέτει να καταβάλουν το
δο στήρεξης της κανωνίας καιτης ουονομίας με αίσeημα δε
καίου στο πλαίσιο των διαθέσμων εγχριων και ευρωπαίκν
πόρων. Η κιβέρνηση κατανέμει όπως ανέφερε, με όρους κανωνικής δικαιοσύνης το ακονεμικό
κρίσης με μεγολύτερη συμετοχή και συμβολή του κράτους.
Με σεβασμό στις τεράστιες θυσίες της ελληνικής κανωνίας
τα τελευταία χρόνια Γα αυτό και εφαρμόζοντα πολιικές με
στόχο να κρατηθεί η ακοναμία όρθια και ζωντανή , με το
βλέμμα στrν επόμενη μέρα, την μεετά κορωνοό,εποχή.
Στη συνέχα ανακαίνωσε το έο -συνεκτικό πακέτο μ .
τρων- για την ενίσχμση της ουονομίας εστιάζοντας στην επέ
κταση της σκονομικής ενίσχυσης των 800 ευρ σε 1,7 εκα
εργαζομένους (81% του συνόλου του διωτικού τομέα ) , την
επέχταση της στήρξης μέσα από διοφορετικά πρoγράμματα
80000 επχειρήσεων (το 76% του συνάλου ) αλλά και την κά- Οσουμπορούν να πληρνουν α το πράξουν.
λυψη 700.000 ελεύθερων επαγγελμαιν (75% του συνόλου).
Αναλυπικά το 4ο πακέτο ακονομικν
μέτρων για τον κορωναίά
Ουπουργός Οκοομκν Χρήστος Σταδνούρας είπε
Επεκτείνετα το επίδομα των 800 ευρ κα σε άλλους εργαζομένους . Συnολικά
λυψη στις ονομαστικές εσφορές εί του ονομαστικού μισθού
για 45 μέρες, αναστολή πληρωμής βεβαωμένων οφελν στις
epopiec)
Κολάπτοντα ετπλέον 700.000 ελεύθερα αταγγελματίες, αζάμοστε την κατανόηση και τη λελογιαμένη συμπερφορά
αυτοσταχολούμενοι και απομκές eraχειρήσεις
Προύπόθεση υπαγωγής
στις ευνοίκός ρυθμίσεις για
πις επχεφήσες είναιη &αrήρηση των υpωτάμενων θ σεων εργασία .
Ετεκτείνετα σε nολύ περυσσότερες επχερήσεις η
λήψη μέτρων για προστασία
τους και των θέσυων εργασίας . Συνολικά καλύπτοντα
Tepinou 800.000 emxephσις, το 76%% του στυνόλου των
ναμον προσπων.
Ενίσχυση πpος τις εrεχειρή σεις απευθείας από το κράτος, μέσω eπιστρεπτέας
πρακαταβολής . Το ύψος θα
σης της επιχείρησης. Προϋπόθεση αμη ατολύσες.
Το δρο Πάσχα θα καταβληθεί από όλες τις επχεpήσας
δρο Πάσχα Αν η εργοσία τίeεται σ πpοσωρνή αναστολή
το δρο θα καταβληθείαπό τον κρατικό προϋπολογισμό
108.000 epyazopevoL oe voOKopeia, oto EKAB, oTOV
suαrtonoαλn Sun 5odog o
ΕΟΔΥ, κα στη Γr Πολτικής Προστασίας θα λάβουν έκτακτη
ενίσχυση έως 10 Απμλου.
Οιτράπεζς και οι διαpoτές δανείων θα δευκολύνουν
την αποπληρωμή δόσεων ενήμερων δανεων πληττό μενων, με
βάση τα σημερινά μέτρα
Τα βασικά σημεία των ανακονσεων του Αδωνι Γεωpμάδη
Οι επιχερήσεις που πλήττονται δικαιούνται 3μηνη αναστολή των χρεν τους
Αναλαμβάνουμε την αποπληρωμή δανείων επχειρήσεων
για τους μήνες Απρ λιο-uνvo.
Οgελουμενα δαφυλάξουμε την κουλτούρα πλη ρωμν.
ΙΦΩΤΟ Π.Τ.
σης προκειμένου να αποφeυχθεί η μετάΑναζπούμε λύση στο ζήτημα των ετααγν. Υπάρχει με γάλο πρόβρλημα ρευστότητας αιρίως εξαγωγικν επχαρή
σεων . Θα υπάρξει λύση τις επόμενες μέρες στε να λυθείτο
πρόβλημα προμη θειν από το εξωτερpικά
Για την επανείνηση την επέμενη μέρα , αρχές Απρλίου κατατίθεται 1 δο. ως εγγύηση για δάνεια σε πλττόμενες εn
χαρήσες, εγγυημέναστο μεγολύτερό τους μέρος από εμάς.
Το κράτος θα κάνει αυτό που πρέτα ολλά μέσα στα όρια
των δυνατοτήτων του, μετο βλμμα στην ετόμενη μέρα ΧραΌπως τόνισε στο ΑΠΕΜΠΕ ο διευθ δοθεί σε 1,7 oκατ εργαζόμενους (άμων υλικν
Παράλληλα , ο κ Σιδέρης δευκρίnσε
óhav.
περβάλλον και στις επιφάνειες, κολό
εναι να τα πετάμε στον πράσινο κάδο ,
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
"Ο κίνδυνος που ελλο
χεύει έχει να κάνει με το
γεγονός ότι στον μπλε
κάδο μάσες και γάντια
ανακατεύονται και με
άλλα υλικά ανακύκλωσης, εν καταλήγουν σε
χεροδιαλογή.
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.Α)
TnÀ: 25210-22112 & 25210-20806
Νέες υπερούγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλω .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
σελΑη
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερνά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηpιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηελίξη στην εξέταση του μαστού
. Υπέρnχος Μαστού
MENCYME
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
• Ynépnxor-Triplex ayyeíwv
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκότητος
. Ορβonαντοηρόφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Távca Snda Gaç ažıombca,
ye avdqéómvo rpócano
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
CAIMH MOKPATIA
Tyeie Tyeies
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα