Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όιu Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Επτά συλλήψεις σε "σκούπα" Ι0 κδρον του Λάκωνα
Δ. Μηνακάκη για όσους
Δράσεις εθελοντικής
αιμοδοσίας προωθεί
ο Λ. Αυγενάκης > σελ 15
της ΕΛΑΣ στη Λακωνία, oλ. 7
μένουν σηίτι > σελ. 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 Ετος 24-1Αριθμός 5858 | Τμή φύλλου 0,506
TnA: 2731081253 Fax: 2731081250 • [email protected]• www.lakonikos.gr
αΚαμπανάκιν από το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο
Για τον κορονοίό
Αγοράζει τεστ
ταχείας διάγνωσης
η Περιφέρεια
Διάσωση με οριζόντια
μέτρα στήριξης
Στη συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροnής Περιφ ρειας Πελοποννήσου για τον
κορονοϊό , nou nραγματοηο
ήθηκε την Παρασκευή 27/3 ,ο
περιφερειάρχης Παναγιτης
Νίκας ενημέρωσε ότι Πρoωθείται από την Περιφέρεια η
Προμήθεια για τα Νοοοκομεία
Τρίπολης και Κολαμάτας , τεστ
ταχείας διάγνωσης rapid
testy COVID-19 nοu ανομένεται να είναι διαθέσιμα μέσα
στην τρέχουσα εβδομάδα .
Enίoης , στην ίδια σύσκεψη
γνωστοηοιήθηκε ότι ηροωθείται και η αγορά φορητν
Ψηφιακν ακτινολογικν μηχανημάτων ηροκειμένου να
γίνεται λήψη ακτινογραφιν
στους θαλάμους νοσηλείας
ασθενν με Covid -19 .
Παράλληλα , συνεχίζεται με
εντατικούς ρυθμούς σε καθημερινή Βόση, η nρομήθεια και
η Προθηση αναλσιμων
υλικν από tην Περιφέρεια
Προς όλες τις υγειονομικές
μονάδες
Όσον αφορά τα επιβεβαιωμένο κρούσματα κορονotού
στην Περιφέρεια Πελοηow
σου, αυτά έχουν διαμορφωθείως εξής Μεσσηνία: 3 (συν
2 τα οπoία έχουν καταγραφεί.
στη Μεσσηνία , αλλά δεν
έχουν Παραμείνει σε αυτή .
Αργολίδα : 2, Αρκαδία : 2 και
Λακωνία: 1. Στην περίτωση
της Λακωνίας , το μοναδικό
κρούσμα αφορά έναν ηλικιω μένο άνδρο, μόνιμο κάτοικο
Περιοχής της Ατικής ο οποίος
Βρέθηκε θετικός στον ιό εν
είχε ταξιδέψει σε χωριό του
Δήμου Αν , Μάνης
Παναρίτης: αΗ κατάσταση μέρα με τη μέρα αλλάζει δραματικά
Eπικροτντας μεν τα μέτρα της να ηλήπετοι συνολικά η οικονο - και του Επιμελητηρίου Λακω- ρίτης nροσθέτει, μεταξύ άλλων ,
κυβέρνησης για την ηροστασία μία της χρας καινα συρρικν- νία) κ Ιωάννης Παναρίτης, σε
της δημόσιας υγείας , το Περιφε - νεται ο κύκλος εργασιν όλων επιστολή του ηρος τον πρωθυ - κατάσταση όnου δε δύνατοι η no ρειακό Επμελητηριακό Συμβού - των επιχειφήσεων. Δραματική noυργό Κυρ. Μητσοτάκη, τον
λιο Πελοποννήσου εκπέμπει αύξηση της ανεργίας και Παντελή υnouργό Οικονομικν κ χρήστο σεις σε κλίμοκες και θα nρέπει να
σήμα SOS για την οικονομία αδυναμία των επκειρήσεων να Στοϊκούρα, τον unouργό Ανάπυ - στροφεί σε οριζόντιες λύσεις,
και τις επιχεφήσεις Πou ηλήτον- αντοnεξέλθουν στις υnοχρεσεις ξης & Eneνδύσεων κ. Αδωνη Γε - χωρίς καμία εξαίρεση, Προκειμέται λόγω του κορονοίού . Η κα - τους, τονίζει μεταξύ άλλων ο ωργιάδη και τον unoupγo νου να anoφευκθεί η κατοστροφή
τόστοση , μέρα με τη μέρα , Πρόεδρος του Περιφερειακού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφί - τmς οικονομίας της χρας
αλλάζει δραματικά και βλέηουμε Επιμελητηριακού Συμβουλίου μων κ. Μάκη Βορίδη Ο κ Πανα τα εξής Βρισκόμαστε nια σε μα
λιτεία να κατατάξει τις επιχειρή .
OUVÉXEIO oEd. 9
Φτα, κάμερα, κλακέτα
σε Μονεμβασιά και Κύθηρα
Επενδύσεις 79 εκαι ευρ στην Ελλάδα από επιχορηγούμενες ταινίες και σειρές
Παραγωγές επιχορηγούμενων
τηλεοπτικν σειρν και κινηματογραφικν ταινιν στην Ελλόδα μέσω επένδυσης 79
εκατομμύρια ευρ , φανέρωσαν
τα anοτελέσματα της πρτης
φάσης εφαρμογής του επενδυ τικού κινήτρου χρηματοδότησης
oπτικοακουστικν Παραγωγν .
Διευκρινίζεται ότι τα noραπάνω
στοιχεία δημοσιεύτηκαν λίγες
ημέρες πριν από την κήρυξη της
nανδημίας του κορονοίού τον
τρέχοντα Μάρτιο, γεγονός nou
αναμένεται να επιφέρει σημαντικές τροπonoήσεις στον Προγραμματισμό.
PRODUCTION
DIRECTOR.
CAMERA
συνέχεια σελ 8
Ψνια στην εποχή
ΜEΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ / ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ
Ενημερωνόμαστε για τις εξελίξεις
και τηρούμε τις οδηγίες προστασίας από τον κορονοo.
του Κορονοϊού
της Ποτούλος Ποσχαλίδη
.5 oελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα