Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
IΠΩΝΓΤΑΝ
ENOIKIAZETAI
ZHTEITAI
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
SLAROOPUI .
skywalker
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
OAYMIILAE
Βορείου Ελλάδος
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τρίτη 31.03.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7324
28 χρόνια
ΟΑΕΔ:
Ηλεκτρονικά η έκδοση δελτίου ανεργίας
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Νέες παρατάσεις υποβολής
για διάφορες φορο-δηλσεις
Αυξάνεται το όριο
στις ανέπαφες
συναλλαγέςΤ να προσέξετε
Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικν, Απόστολου ΒεσυρόΠουλου, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, Γιργου Πιτσιλή,παρατείνονται διάφορες
Προθεσμίες υποβολής δηλσεων.
Στόχος η ανακούφιση τον
επιχειρήσεων και των λογ.
στν-φοροτεχνικν, στην
Πρωτοφανή δοκιμασία Που
Περνούν αυτή την Περίοδο ,
στε να επικεντρωθούν στην
εκπλήρωση των δηλωπικν
υποχρεσεων ι οnοίες είναι
κρίσιμες για τη στήρίξη της
οικονομίος
ECDEB
Κρατική εγγύηση 1 δισ.
για δάνεια 5 δισ. ευρ
Νέα δάνεια 5 δισ. ευρ , μέσω εγγυήσεων ενήμερα στις 31 Δεκεμβρίου 2019 , για την
του Δημοσίου, αναμένεται να διοχετευτούν αντιμετπιση των επιππσεων Που έχουν
ως το Πρτο μέτρο ρευστότητας από Τις υποστεί και θα υποστούν από την Πανδημία
Τράπεζες σε μικρές μεσαίες και μεγάλες
επιχειρήσεις, τα δάνεια των οποίων ήταν
Noio1
δικαιούνται
του κορωνοϊού.
έκπτωση 25%
στους φόρους
Aapei
avanvevotipav kai poxepneay
τοκομεακού
and TOV
Ο ΣΦΕΕ και οι γιν ΜΕΘ
εταιρίες μέλη του
αναΠνευστήρων Και Προχρησαν μους εστηνον
δωρεά σε
Gile a d,
Kaiθεα
Yia TN
300 αεροθαλά-νοτόμο φάρμακο GlaxoSmithKline, συγκέντρωση.
για τη θεραπεία
του ιου.Οι εταιIps en
Lavipharm ΛΑΒΙ γελίας
0,00% , Νovartis , λωσίμων (μάσκες
Nordisk,
αγορά
• 6.000 nioTonoiμεγάλης παραγστην
υλικν άμεσης ημένες μάσκες ρίες μέλη που
προτεραιότητας:
avaΠΣταμπουλίδης:
Προαδοπο ηση για
ιατρν
νοσηλευτν ,
Αντιση πτικά είναι (με αλφα- Σε συνεννόηση νοσηλευτν,
συμμετείχαν μαζ Νονο
με τον Σύνδεσμο Pfizer και Servier ιατρν
στολές
22 avanvEUστήρες υψηλής
τεχνολογίας διαλύματα (22 βητική σειρά): με το ΥΠουργείο γάντα, κοκ).
122 οθόνες αλκοόλης),
ζωτικν λετουρ
λουκέτο στς λαίκέά ογορέςΦΠΜσμου αΠΟ ΤΟΥ
λουκέτο στις λαίκές αγορς
φnλμό
τόνους αιθυλικής AbbVie,
Zeneca, Chiesi,
Behring,
Astra Υγείας , ο ΣΦΕ
συντονίσει
μια νέα προσπά2n
Σημαντική CSL
Created by Universal Document Converter