Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Κίνδυνος για καταστροφή καλλιεργειν στη Βρετανία
>>> ΤΛ.
OIKONOMIKH h
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ń Email: [email protected]
AOHNA: Email: [email protected]
ń Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
AO. 5694 Tpírn 31.03.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠΛΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Αίτημα για
μείωση 40%
στα τέλη
διαχείρισης
στα βιομηχανικά πάρκα
μείωση 45,12%
Τράπεζες
>>> TɛA.
>>> Tɛk.
Δεν θα πάρουν προβλέψεις για αναμενόμενες ζημιές λόγω πανδημίας
Απλεια εσόδων 290 εκατ.
στην ακτοπλοΐα το 2020
Μείωση κατά 40 % των
τελν διαχείρισης που κατα
βάλουν οι επιχειρήσεις που
είναι εγκατεστημένες σε
οργανωμένες
(βιομηχανικά πάρνα κλπ.)
κοπ' αναλογία της μείωσης
40% στα ενοίκια των πληττόμενων επιχειρήσεων , ζητά ο
Πανελλήνιος
Επιχειρήσεων Βιομηχανικν
Περιοχν με επιστολή προς
τον υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Αδωνι Γεωργιάδη.
Πάρος 75ημερν
στην εξόφληση επτεγν
περιοχές
ETUTO
Σύνδεσμος
Ο Σύνδεσμος επισημαίνει
ειδικότερα τα εξής:
CosmoONE:
Με αφορμή την κυβερνητική
απόφαση , με την οποία μισθωτές επαγγελιματικν αινήτων θα καταβάλλουν το 60%
του μισθματος του ανινήτου
που νοικιάζουν , για τους
μήνες Μάρτιο και Απραιο,
σε μία λογική διαμοιρασμού
του βάρους της δύσκολης
κατάστασης που πρό εκυψε
πατρίδα μας, σύμφωνα με τις
κυβερνητικές ανακοινσεις
και λαμβάνοντας υπόψη ότι
μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων με ΚΑΛ που διακόπτουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους ,δια της ΠΝΙ ή/
και αναγmαστικά λόγω της
γενικής οικονομικής κατάστασης είναι εγκατεστημένες
Οργανωμένους Υποδοχείς (ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ και
ΕΠΙΚ. ΠΑΡΚΑ) .
Δορείν η υmρεσία ηλεχτρονινόν
διαγυνισμόν
ICACIKONAAKEN
Την υπηρεσία ηλεκτρονικν σμν Τοπικής Αυτοδιοίκησης
διαγωνισμν , sourceONE, προ
σφέρει δωρεάν για τρεις μήνες διαδικασίες των διαγωνισμν
κορωνοίού
(ΟTA , να διεκπεραινουν τις
για προμήθειες αγαθν , έργων
και υπηρεσιν Ψηφιακό , εξ
αποστάσεως και με ασφάλεια,
όπου κι αν βρίσκονται . Οι αναχοινσεις των ανοικτν δημό .
σιων διαγωνισμν Νοσοκομείων για συμμετοχή προμηθευαναρτνται
www.b2bhealth.gr.
η cosmoΟΝΕ, στα Δημόσια και
Ιδιωτικά Νοσοκομεία , τους
Δήμους και τις Περιφέρειες της
χόρας μας . Με την πρωτοβουλία αυτή, η παιρεία του Ομλου
ΟΤΕΟΤΕ-7,08% διευκολύνει.
Νοσοκομεία και Τοπική Αυτοδιοίκηση να καλύψουν ψηφιουά
τις αυξημένες ανάγκες των
προμηθειν τους , κατά την αντιμετπιση της πανδημίας. Η προσφορά εντάσσεται στο πλαίσιο
ψηφιακής
α λλη λεγ Ύύ ης
Αναστέλλεται η υποοχρέωση πληρωμής για επιταγές που πρέπει να εξοφληθούν έως τις 31 Μαΐου. Σήμερα εκδίδεται η
Π1 Η κυβέρνηση υπόσχεται βοήθεια μέσω πόρων του
ΕΣΙΠΑ.
Ο Θανάσης Πετμεζάς , ΔιεΣύμβουλος
coSmoONΕ, δήλωσε :
ΚΗ δωρεάν διάθεση της εφαρυθύνων
Θα παρακαλούσαμε να εξε
τάσετε την περίπτωση της
ισόποσης κατά 40% μείωσης
των αμοιβν και.
διαχείρισης , προς τους φορείς διαχείρισης των υποδοχέων , υιοθετντας τα ίδια
κριτήρια κατανομής των
βαρν μεταξύ εγιατεστημέ
επιχειρήσεων
φορέων διαχείρισης , όπως
πράξατε, ως Κυβέρνηση,
κατά τα ανωτέρω .
Ειδικότερα, το Υπουργείο ηξε στις ουθμίσεις για το
Οικονομικν , μετά από διαβούλευση με φορείς της αγοράς, την Τράπεζα της Ελλά - περιληφθούν
Ελληνικν Τραπεζν , που
έγινε από τον υφυπουργό ημέρας.
Δημοσιονο μικής Πολιτικής
Θόδωρο Σκυλακάκη , κατέλ
ενεργειν
θέμα των μεταχρονολογημέ
νων επιταγν , οι οποίες θα
Πράξη
Ένωση Νομοθετικού Περιεχομένου
που θα εκδοθεί εντός της
#DigitalSolidarity GR, αναφέρ - μογής μας σε Νοσοnομεία και
ΟΤΑ είναι το λιγότερο που μπορούμε να προσφέρουμε, προκει μένου σε αυτήν την πολύ
δύσκολη συγκυρία , να συνδρά
μουμε από πλευράς μας στη δια
(e-tenders) . σφάλιση της απρόσκοπτης και
εφαρμογής ομαλής λειτουργίας των πο
κρίσιμων φορέων της χρας
ει η σχετική ανακοίνωση.
Η πηρεσία sourceONE υποτην
στηρίζει cπευθείας αναθέσεις ,
έρευνες αγοράς (RFI , αιτήμα τα προσφορν (RFPRFQ) και
διαγωνισμούς
sourceONE, δίνεται η δυνατότητα στους εργαζομένους των
Νοσοκομείων και των Οργανι,
Created by Universal Document Converter