Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
IMPISA ANCAPTHmiTEPIarPE0IEO IMEPMA CFOE APYDE HS
Περισσότερα 800άρια
αλλά και Πaγωμένο το Πάσχα
oho to 2020
Une traoyd
ΚαραντίνΣ
στο κρύτος
του κάμπου
ΕΟΥΓΕ ΕΝΑΣ
ΠΡΟΤΟΠΟΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
HATEAPIA TEH MEINITH
Fetinyenqus nesit acanstreTe epatca Auntrç Hrieenmaetupre ge
TA METPA FI TEMIE IFEEHMATEE
TOH SINC L. ACalar
Danep dne ar amrgret npean, pra t Tptataen e bepyrera. uens.
. SEra
Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ
AMIOE
FPADOYN
IL.IPA
Εφυγε με τη σημαία να ανεμίζει
EVALLI
13 HIOI
PAENERE
camponting r ton es.
ENTINATA
TTámp ka
0I AXATAZ
ΑΜΑΚΟΙΝΟΣΗ
10%Ψτοπωλείο
Temlnerinanlenme
paleng A enddetas
De undpee enardpeen eatte
a uvius ore 2610 312530
Ka 6981 933337 I foutefrveci
11231-Thowntoye yaopla
Aonglinto
WHEOE
Kai are super market
6iaßoloupe
34 ΑΡΑΠΗΣ
toutenin!
EAORONNHIO
HETNG N
ZMTWOY D OwW
OREAO