Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ

31

ΜΑΡΤΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5397

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑ∆ΟΥΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ

«ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ» ΒΛΕΠΟΥΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 25 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ∆ΡΟΜΟ

1,7 εκ. εργαζόµενοι
παίρνουν τα 800 ευρώ

Ένα ακόµα βήµα προς
την «επανένωση»

ΣΕΛ. 7-9

ΣΕΛ. 4

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΑΡΧΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, ΣΠΥΡΟ ΜΥΛΩΝΑ

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΝΩΛΗ ΓΛΕΖΟ

Ο ανόθευτος
αριστερός
ΣΕΛ. 10

Βόµβες υγείας
οι καταυλισµοί

Ο ∆. ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΗ «Γ»

«Κανονικά οι
αιµοκαθάρσεις»
ΣΕΛ. 5

Σ. ΤΣΙΟ∆ΡΑΣ: «ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ
ΤΑ ΜΕΤΡΑ, ΑΠΟ∆Ι∆ΟΥΝ»

Επιστολές σε
Υπουργό Εσωτερικών
και Αστυνοµικό
∆ιευθυντή για
τη λήψη µέτρων
στους χώρους
διαβίωσης των Ροµά
και των εργατων γης

Στους 43
οι νεκροί
και 56 τα νέα
κρούσµατα

ΣΕΛ. 13

68ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΟΤΩΣΕ 77ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕ ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ

ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Οι συντάξεις
έφεραν «ουρές»
ΣΕΛ. 16

Εσείς # µένετε σπίτι σας
κι εµείς φροντίζουµε
να έρχεται η
στην πόρτα σας!
Γίνετε συνδροµητές,
µε ένα απλό τηλεφώνηµα:

Τηλ. 2610/270-733, 2610/224-441

Ηλεία: Έγκληµα
για κτηµατικές
διαφορές!
ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 3

Η πράξη ευθύνης
του Κ. Μητσοτάκη
Eυµενή απήχηση προκάλεσε η
πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, προς
τους βουλευτές της Ν∆, τους
υπουργούς και τους υφυπουργούς, να καταθέσουν το 50% του
µισθού τους, τους επόµενους
δύο µήνες, για την ενίσχυση του
ειδικού λογαριασµού κατά του
κορωνοϊού. Είναι προφανές και συνάµα επιβεβληµένο,
ότι την πράξη ευθύνης του πρωθυπουργού, στην οποία
ανταποκρίθηκε άµεσα η Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας,
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, πρέπει να ακολουθήσουν
όλα τα κόµµατα, οι ∆ήµαρχοι και οι Περιφερειάρχες, οι
διοικητές ∆ΕΚΟ και Οργανισµών, όπως και όλοι όσοι
έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις ευθύνης από την κυβέρνηση, για να (απο)δείξουν έµπρακτα, και όχι µόνο µε λόγια, ότι στέκονται στην πρώτη γραµµή της αλληλεγγύης.