Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ 2
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
AEYTERA 31 MAFTIOV 10
www.olympiobima.gr
ΕΠΕΚΤΑΣΗΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Καλύπτονται ,7 εκατ.
μισθωτοί, 800.000
επιχειρήσεις
ΚΑΙ 700.000 ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ .
M. KEPAMEOE:
ΣΥΜΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥTΡKOΥ ΣΥΟrΟ
H. Τσανικίδης: Εάν
Στόχος να ίνουν
οι πανελλαδικές
δεν παίρναμε αυτά τα
μέτρα θα ήμασταν
όπως οι γειτονικές μας
μέχρι τον Ιούλιο
Το ΣΕΜAΡOΤOΥ ΣΕΤΕΜΒΡΟΥ
poproouOvud o avlat loNa,
Tomamo
Btorimpol
Mnaç amy PTumoypu oont
vooninpin.
Da yhou, daomoond y omy ap
uvnpoviateps. Dnaas
Letsu ς oycuw tiνo ή loo
or mpod
podng ve
onapan
CvalpinK
ΘΟΗ9ΕΑ ΣΤΟ ΣΠm,
Πολύτιμη φροντίδα
και αλληλεγγύη
NA TIE EYMAGBE OMAAEZ
AHMOTON
Θα μείνουμε
αλειτούργητο;
Nanatç omyruparda at mg.
Tau Apu. o y w
arou Nedng tu p
"Dopehoualaoipopoplpeg
Euyu, o naoe KA pamia
ang od ponol
Tompatna dmpad dvaos
araakm, aAa
Tya oylan no Dooldiono Toon
Nodata dugu odourt
AnO TO NPOTPAMMA
OMOAHMOZ
οι βουλευτές της ΝΔ.
χαρίζουν το μισό μισθό τους
Την πυροπροστασία
pauourpda onow pad, omo po
Epotua a Mopopiw. (Aroo
Evaçounpvoçhoç.O Donç is
των σχολικν
μονάδων
ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΤΟΥ COMD19
Mokempog ans, ou de: So a
EBAIOME
Ο ΔΜΟΣ ΚEP
Lipr inAeded
Mplm, A ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Tnurenompa e manova pa
ulonor ana arapaye yenov
ov va n ompnous
yato Sopoduodre o aortoru
Yrapyou oumpi.
H NEPIEPEAH ENOTHTA NIEPIAZ YENOYMIZE:
ΜΕίμαστε ΟΛΟΙ μαζί για να
αντιμετωπίσουμε τον COVID-19
/ΙΚΤΕΟ ΟΛΥΑΠΟΣ
NOME συm AκονΜΕ ΣΤΕ οωΗEΣ
Apopau mw ala dun, oulerds bupna Aniavouang
οpusoς κφpia μς ponp α an φλη ς υας u
Με προόντα ποότητας στις
κατερες Τμές κα Το
|ξαδικουμtvo μας προσωπ κό, σας
CYyuduaoTE TO Kakire po
amortheopa
regre Sey Sdordle.e
περνάω ΚΤΕΟ
στο νέο ΚΤEΟ ΟΛΥΜΠΟΣ
στην Κατερίνη
T.2351039303 & 34886
Veaunonpoonaolas ero nov opuca Aroru avparwn danon rps
konstadinid [email protected]
ΤΕΡΠΟΣ
REAL ESTATE
METAOOPA AIMOAHVION
ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΙΣ ΤΟΥ ΠΑΛΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Taç arpivo ôn ya myalimpn Nvpo Hupaç Erox antvon
ukv ovoa diopepinra
en hamtonepue lupiat ano saru
coopran u vo
ptou mmrlas puvoko
Cold- raome npo
T N Kamphg
EnayseApaa ivra Ka
ornv Aanokapua Kai nkana
Augipou.
vooEDubu
2107GEmla voo o
Eayptve
ormin (K)omoio Bi sh
m npoomή nςiς 0 πμ
1200 μμ
25ης Μαρτίευ Τρμε, Κατερίνη
Inh. 2351077377
npyacwplou
www.torpas. intoaterpos.gr