Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
n Alndea
App poriau
"Θέλουμε λίγα
από ταυς πολλούς
1raι όχ1 nολλά
από τους λή αις"
ΚΑΒΗΜΕΡΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΒΕΣΣΕΛΙΑΣ
AP. OYAMOY 4636 - ETOE 17o
TPITH 31 MAPIOY 2020
TIMH 0,50
THA: 24410 80888
Πακέτο στήριξης 6,8 δισ. Ε
. Το 81% των εργαζομένων
στον ιδιωτικό τομέα, θα λάβουν
ta 800 supá.
• Kakúmovtan EmInAÉ ov 700.000
Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτο
απσχολούμενοι καιατομητές
επxειρήσεις.
. Επέκταση στήριξης 800.000
EmXEIprios wv.
• Tiatn orripiğn tng oIRovopíaç avaroivwoav 01
τπουργοί Χρrήστος Στchr oύρας, Ήδωνις Γεωργιά - απολύσεις
δης και Γάννης Βρούτσις.
• IIpoümólson va pnv yivouv
. Αναλυτικά το 4ο πακέτο οιπονομικν μέτρων
yıa tov Kopwvoió
• To čúpo Iláoxa 8a KaraBAn8sí
oE ÓAouç.
EEL. S
Αστινομικά
KOMWVIA
Eεν oήμερα πρν 10
χρόνια, ο Γιέννης
Pεrkωβίτσος εμπνεύ
στηκε τπν Όμάδας
Τραυματίσπηκε σο Fαρά Καρδιτσιτης
νατρός , εν έκανε
noðínato
• Eck. 3
+ Ech. 3
AaBáZovps
E+HMEPIAEE
Ενημερωνόμασε
MONOYME
ETKYPA
ΕΝΩΣΗ ΙΔΟΚΤΗΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΤΥΠΟΥ