Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
Ιδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.728 . Τιμή ο,60 Ε. Τρίτη 31 Μαρτίου 2020
rpapeía: 0. TaBENMa 11- IQANNINA 453 33 • TrA. Kévrpo 26510 25.677, 33.791- Fax: 26510 30.350 • http://www.proinoslogos.gr [email protected]
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Με αφορμή ανούσιες και βλαπτικές ίκραυγές της ΕIN. Ηπείρου
Αφήστε τους γιατρούς έξω από τα Κόμματα!
. Οι διακεκρημένοι και υπεύθυνοι επιστήμονες ενημερ
νουν και προειδοποιούν: Είμαστε στην πιο δύσκολη περίοδογια
την αντιμετηση της πανδημίας του κορωνοού. Χρειάζεται από όλους υπευθυνότητα, σοβαρότητα, ατομική ευθύνη, στε η
Ελλάδα να μην ακολουθήσει το δρόpο της Ιταλίας , της ίσπανίας,
της Μεγάλης Βρετανίας, της Αμερικής
Πρόκειται για κράτη που έχουν πολύ καλύτερες νοσοκομειμερα, ανταποκρήονται χωρς διαίτερα προλήματα , χάρη αακές υποδομές και πολύ ισχυρότερες οικονομες , Μέχρι σήμ - σφαλς στην πpοετοιμασία που έγνε , στο έργο του ιατρικού
ρα η Ελλάδα παίρνοντας νωρίτερα τα δια μέτρα που αι άλλες και νοσηλευτικού προσωπικού, βεβαίως όμως και χάρη στον
χρες τα έλαβαν με καθυστέρηση , τα πάει καλύτερα, έχει πε χαμηλό αριθμό επιβεβαομένων κρουσμάτων , τα οποια δεν έπυχει να περιορίσει την ταχύτατη μετάδοση της νόσου
Παρά τούτα , ο Ηπερτες γίνονται αποδέκτες ενός πρωκρούσματα, τα προληπτικά μέτρα-παρά Τις παρεκτροπές μας τοφανούς συνδικαλιστικού πολέμου , ο σποίος στην πραγμα Τικότητα έχει στόχο να αποδομήσει το βαθμό ετοιμότητας των
μας να αρισβητήσει τα μέτρα που λαμβάνοντα
Ακόμη καλύτερη είναι η κατάσταση στην Ήπειρο. Λία τα
μικρής πλειοψηφίας, αποδιδουν και το σημαντικότερο ίσως E
ναι ότι οιχνηλατήσες των ασθενν ήταν-όπως αποδεικνύε .
τα- άμεσες και αποτελεσματικές.
w λλ συνεγς μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις , Παρ Τα νοοοκομεία της Ηπείρου κατά γενική ομολογία μέχρι σή - ποούνται ακόμη και γεγονότα , που υπό άλλες συνήκες ίoως
και να
θα μπορούσαν να βρουν ευήκοα τα , πλην όμως
παγκόσμιας πανδημίας, είνα επεικς απαράδεκτα.
Πρωταγονιστές στον ακατήφορου αυτό, είναι οι μικρές εκείνες μειοφψηφίες που εκμεταλλευόμενες την αδιαφορa των
πολλν , θέτουν υπό τον έλεγχό τους σωματεία και 11η σελ
περίοδο
θεσαν σε δοκμασία τις αντοχές τους
Οπως φαίνεται από την έως τρα πορεα
Ολοκληρωμένο κυβερνητικό σκέδιο
Αμύνεται. σθεναρά η Ήπειρος Μέτρα 6,8 δισ. ευρ για τόνωση
στην επέλαση του κορωνοϊού!
Ο Πανελλαδικά , 43 οι θάνατοι χαι 1.212 επιβεβαιωμένα χρούσματα
της ελληνικής οικονομίας!
Ενέσεις ρευστότητας και διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις,
εργαζόμενους επαγγελματίες και νοικοκυριά . .
. ΜΜα ακόμη μέρα κερδισμένη
βγήκε η Hπειρος στη μάχη κατά
Του κορωνοίού , που έχει στερή.
σει m ζωή 3 συνανθρπων μας
σε όλη την ELλάδα (στοιχεία μέ .
Χpςχθες ο ατόγευμα .
Σύμφωνα με την ενημέρωση a πότη Δεύθυνση Πολτικής Προστα
oίος Ηπείρου όλα τα δείγματα από
τα νοσοκομεία της περοχής που εί. Μπορεί Το ενδιαφέρον όλων
να είναι στραμμένο στο πως t
λίσσεται η m
στη χρα μας και Το σύστημα υγε.
σς να βρίσκεται καθημερινά σε .
πρτο πλάνο, με την ελπίδα και
mν ευχή βέβαια να καταφέρει v' ο
mopria
ατου κορωνοίού
NAHEE
oroKoMEID
PENOP TAZ
PENOPTAZ
χαν αναλυθεί μέχρ και χθες ήταν
αpητκά , εν βγήκε από mν καραντίνα και η γατρός που είχε διαγνu
ori BeTKh oTov KOopuvoio.
Οσον αφορά την πανελλαδική οκόνα που παρουσίασε χθες Το απόγευμα ο λομωξιολόγος Σω . Τοιοδρος στην κυθrρaμίνη ενημέρωση
του Υπ. Υγείος , καταγράφηκαν άλλα
56 νέα poούσματα , με τον συνολικό
αpθμό να είναι 1212 Από τους aσθενείς 72 να πιο σοβαρά και νo
σηλεύονται διοσυληνωμένοι σε Μο νάδες Εντατικής Θεραπείας Οι πε - Πανεπ. Νοσοοκομείο Ιωαννίνων
ρισσότερο είνα άνδρες (81% ) και έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα
ντέξει την πiεση , ωστόσο έντονες
είναι και α συνέπειες mς πανδημίας στον τομία της οκονομίας ,
περισσότεροι κλάδοι της οποίας
βρίσκονται σε αναγκαστική πούση!
Xθες αναονθηκε από τους ap
μόδιους υπουργούς (Οκονομικν , αυτοαπασχολούμενου εντάσσονται στα μέτρα στήριξης που :
Ανάυξης και Εpγοσίας)ένα ολοκληpωμένο σχέδιο , ύψους 6,8 δισ. ευρ,
με Ενέσεις ρευστόηος κα δευκολύνσεις σε επχερήσες , εpγooμενους νημέρωση ο κυβερημκός εκπρόσω - Τοεθνκό . Στο πρm επίπεδο , είναι
επαγγελματίες και νοκοκυρά
Ενθαρρυνική συνεχίζ νι είνu η εκόνα της πορείας του κορω : νοού στην Ήπειρο, καθς μέγρ και χθες το μεσημέρι δεν είαν
καταγραφείνέα κρούσpατα στα Νοοκομεία πης Ηπείρου ..
1,7 εκαπ. εργαζόμενο, 800.000 ειχειρήσεις και 700.000
-------- -------------------- ---------ανακονθηκαν χθες από την Κοβέρνηση
Η εικόνα στην Ήπειρο
Η εκόνα στα Νοσοκομείο τη
Ηπείρου μέχρ και σήμερα το μεσημέρι είχε ως ttής
------------------------------- -----------Κατά τη χθεσνή καθερuμένη Ενειαι σε δύο επίπεδα: Το κανσικό κα
πος ΣΤ . Πέτσος σνέφερε όι ση ανt - σηpαντικό το γεγονός όn η Είάδα σμεττοση Των οκονομκν συνεπε - νπμετωτίζεα ως σύnμο κράτος με ν ης πανδημίας Του κοpωνobύ , YΕξγήτεις ΟΚΠΑΠΑ γο η
δωρεάτων 50.000 δολαρίων
λος , και όχι σον μου - -11ησελ
* Τα δύο περιστατικά που είναι
θετικά δαγνωσμένα
Aueon avdym ya omovoUuni
oripgn liyw abyu mpuvoioú
GER. 12
2n och.
Διευκρινίσεις από το Πανεπ. Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Όσοι έχουν έντονα προβλήματα καρδιάς
να επικοινωνούν με την Β' Καρδιολογική
-ι αν χρειαστεί να επισκεφθούν τα επείγοντα
Μεγνμονα την κρισμότιτα των σιγμν...
Κάνουμε φέτος Πάσχα στην πόλη για
αεμαστε ΟΛΟΙ του χρόνου στο χωριό!
. Στη σελίδα 2
Αδιάθετα θα μείνουν χιλιάδες αμνοερίφια .
Ο Κορωνοϊός πλήπει σοβαρά
και την Ελληνική κτηνοτροφία
• H katuoTÉpnon mou mapampήθηκε ης E
λευταίες μέρες
από ασθενείς να
αναζητήσουν
βοήθεια στα .
πείγοντα ιστρεία
Tou Naven. NoCoropriou luavνίνων , από Τον
σφόβο μετάδοσης Του κορωνοίού αλλά και Τον αφόβου άρνησης εξτασης από Τοιστρικό προσωπικό στην παρούσα πρωτόγνωρη κατάσταση, οδήγησε Το
Νοσηλευτικό ρυμα να πpοχuρήσει σε στιρά διευκρινίσεων
προς Τους πολίτες
Έται, με χθεσινή
• Me ro oúveua
Το Πάσχα μένουμε
: σπίn , τρμε πιστοποημένο ελληνικό αρνi
KaI KaToiKI TO Yroupγείο Αγροπκής Ανάmuξης και Τροφίμων
θα επιχερήσει nς επό .
μενες ημέρες να τον.
on mv ayopd kai va
στηρίξει Τους Έλληνες
κτηνοτρόφους που δ.
χονται ισχυρά πλήγματα από την φμόδων Υφυπουργν Γενικν
κρίση rου κορωνοού . χθες πραγ Γραμματέων , mpoέδpων Οργανpατοποήθηκε mλεδιάσκεψη Τwν
Ετσι θα προστατευθούν και οι ηλικιωμένοι κάτοικοι
• Tov Ampilo a
ναμένεαι να κορυφω
θεί η μάχη κατά Του
κορωνοίού στη χρα
μας που μόρι σήμε
ρα με τα αυστηρά μέ τρα που έχουν ληφθεί
paiverai mus avnoTÉκτα σθεναρά! Αυτό
σημαίνει όι η μοναξά
Tou Xeptiva yıa ra meρισσότερα ακριτικά
χωρά Του Νομού Ιωavvivuv ea ouvzyIOTei
και nς Αιες ημέρες Του Πάσχα
που συνήθως Το moλά από ουτά αρχίζουν να παίpνουν ζωή με
τον ερχομό Των αποδήμον για Τις
yiopréç.
Η Κυβέρνηση , ο
Na Bupamorai n oui npoopúyu
tλογεπά ουμπμηι
σμν και υπηρεσια
11η στλ
OEA. 12
- 11n oek.
TOU Kopuvoiou KaI Toó opcilovra
Ied 4
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.ν
11noed.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Καταβλήθηκε μέρος τωνοφειλν σε nmίτες-προσωπικό.
Πληρωμές παρά τη διακοπή
στον ΠΑΣ Γιάννινα
ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΣΚΟΠΙΑ
Ηξεποστόσευς εταίδευση.
Αν το θελήσουμε .. .
μπορούμε!
> Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΝΕΣΣΗ
> pάpaο ΧAΡΑ.ΚOΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ φ Καθηγτής
λσεις Γιαννίκη για η διακοπή του πρωταθλήματος
Παεn. ooviν-hnξρς Παδσμομής Ειαμής Ελλος
. Είναι αλήθεια πως είμαστε σοβαροί -τουλά
χιστον με τα μέχρι Τρα στοιχεία - στην προσπά
θεια περιορισμού διασποράς Του ού παρόλο τον
μεσογειακο μας χαρακτήρα (το έχει επισημάνει
και η εφημερίδα Daily Telegraph σε πρόσφατο
ápepo ns).
. Αρχικά ξεκινάμε από την αδιαμφσβήτητη παραδοχή όι η εκπαίδευση πραγματοποιείται στον
χρο του επαιδευτηρίου , δηλαδή στο σχολείο .
Με την έννοια αυτή , Το σχολείο είνι ο αδιαμφ
σβήτητος υσικός χρος διξαγωγής της εκπαδευτικής διαδικασίας . Αυτό σημαίνε ότι Το σχολείο συνστά τον
παδαγωγικό και κοινωνικό θεσμό ,ο σποίος διαθέτει Τις δομές και
υποδομές , που δίνουν τη δυνατόητα να διεξαχθαί με φυσικό και
κατάλληλο τρόπο η σύνθετη και πολύπτυχη διαδικασία 4η σελ
. Το χpμα του χρήμαΤος, εν καιρ μο .
λιστα κρίσης και πανδημίας Του κορωνο.
ού, είδαν mς πλευταίες ημέρες οι άνθρωπο
Του ΠΑΣ Γιάνννα καθς η δοίκηση της ο pάδας πλήρωσε μέρος των opειλομένων
σε ποδοσφαριστές και υπαλλήλους
Μετά Την αναγαστκή διακοπή των προπονήσεων λόγω Της πανδημίας Του κοpωνoού
και την παύση σποασ ήποτε μορφήs
κής δραστηρότητας , ο πρόεδρος της ομάδας
Γιργος Χρσταβασίλης βρέθημε τη σελ
Epigopá
ς του ΕΟΔΥ με επι
ζι από τη σοβαρότηπα1
κεφαλής έναν απόλυτα ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ επιστήμονα Σωτ. Τσιόδρα.
που μιλάει πρτα στις καρδιές μας και γίνεται ευκολότερο να με.
ταφερθεί η επιστημονική επιχαρηματολογία του και

Τελευταία νέα από την εφημερίδα