Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνη Εφημερίδα τns Hneipou-18ρυns Eυθ .Τzαλλαs-Έτos 930-Αρ. Φυλλου 24775-Τρίτη 31 Μαρτίου 2020-0,00 8
ΜΙΑ ΠΑΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
AHNEOI
Η δικαίωση
του Χριστ. Παπαδόπουλου
Με Παννίκη
Εως 26 Απριλίου
η αναστολή
και του χρόνου
ΣΕΛΙΔΑ 2
EEAIAA 8
ΣΕΛΙΛΑ ε
Δριμύ κατηγορ
από την ΕΙΝΗ
Ουρές για να εισπράξουν συντάξεις και να πληρσουν λογαριασμούς νερού έκαναν εκατοντάδες
άνθρωποι μεγάλης ηλικίας , αγνονπας τις συστάσεις για την προστασία τους από τον κορωνοϊό
Ένα δριμύ κατηγop κτά wυ ηp .
έδρου ταυ Συλόγου Εργεζομένων
του Πανεπιστημακού Νοσοκομείου
tonνviων Γργοu Φλούδο κοι του
στρκού ΣολΜγou lωaνoων anoτελείη δεύαρμέσα σε μιφό χρονκά διάστημα Πopμβαση ηςΕνωσης
lotpiv NoooKouekov Hnelpou yo to
θέμα του κορωνοίού.
ΔΕΝ ΠΤΟΟΥΝΤΑΙ
οΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
EEAIAA 4
Νόμιμη και χωρίς
καμία δέσμευση
Tn BioßeBalwon óti OKokouerenkav
όλες οι νύμμες διαδικασίες γp ην
ana aχή της δωμεάς του δρύμε
toç Open Society Foundation ébwoe
oπρόδρας ου οκΤAΠΑ ξεκοορζοντας και w nou θ0 διαεβούν το
pήμoτα.
ΣΕΛΙΔΑ 5
Αναγκαία
τα αυστηρά μέτρα
Nλιeeούν αυστηρά μέτρα γα να
αnoφeυeεί n δασnορό κφωσμάτων στ δομή συγασης ηροσφύγων
Αγία Ελένην ζήησε ο δήμαρχος 2.
τους Μοόλης Πλάκος, στη δρκεια
τηλεδόσκεψης άπου εξτόστηκιν
μέτρα αντμετπισης Yη ην noνή
ξόnλωη
κορωνοίο ,
EEAIAA 5
ΔΗΜΟΣ ΖIΤΣΑΣ
Βοήθεια στο Σπίτι
με ένα επιπλέον
όχημα
Στις 365 ανέρχονται οι παραβιάσεις των Περιαρισμν μετακίνησης από τους Πολίτες της Ηπείρου
σε διάστημα μίας εβδομάδας από την πρτη ημέρα εφαρμογής του μέτρου , εν Πέντε
συλλήψεις έχουν γίνει ουνολικά για την Παραβίαση της αναστολής λειτουργίας καταστημάτων
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 5
Aorn OOBOY
ΕΝΤΟΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Του επιτέθηκαν
και του έκλεψαν
100 ευρ
Εεσηκωμός για τη δομή
Προσφυγόπουλων
ούτε για
τα επείγοντα
στο νοσοκομείο
ΣΕΛΙΔΑ 2
Ομάφωνη αpνητικό είναι το δημουκ συμβούλιο Ζογορbυ σην εγοοτηση δομής φλοξενίας ανάλικων
Προσφύγν στις εγκαταστάσεις δωτικού ξενο δοχείου στους Ασηρόγγελαυς Το δημοτικά συμβούλιο, μετά
ην έκτακτη δα περφοράς συνεδρησ nου συγκάλεσε ο δήμορχος Γργος Σουκουβέλος, τάκθηκε κατ
γορημoτικό ενάντο στην ηροonuκή λειουργίας τις Βομής, όπως καιonomoδήποτε άλλης εnικαφonoιντας κατό κάποιον τρόnο και η σχετική απόφοση ποu είε ληφθεί από το 2017, 0 κ Σουκουβέλος σημεί
ωσε nως γn τν σεδασμό της δομής δεν υπήρξε καμία συζήτηση με τους τοπούς φορείς και την τon κή
κονωνίa , στην αnoia εnκpοτεί ανοσι τωση τις τελευτοίες ημέρες.
Ο Η.Α. θα κυκλοφορεί με 8
σελίδες για το διάστημα που
διαρκούν τα μετροα για τον,
xopavoió. OI VÉEC GuvềnXEÇ ÉXOUV avtiktuno kai otov
χρο των εφημερίδων και
προκειμένου να μην υnaρξει
αναστολη tnς έκδοσής τους,
υποχρεσύνται να προσαρμοOroOv yia va aviečouv onKovousa kai va npootateioouv to
Προσωπικό τους . Ελπίζουμε
auri n nepioboç va eivai oúvtoun xai va enavekeouue Eaνα με όλες τις στήλες και την
υπόλοιπη θεματολογία.
Με καθυστέρηση , nou σε ορισμένες Περιπσεις
μπορεί να anοβεία κόμη κοι μοιραία, ηροσέρχοντα
στα επείyoντα ιστρεία του Πανεπιστημιακαύ Νοσοκομείου Ιωννίνων ο0θενείς nou χρίζouν βοήθειας, λόγω του φόβου μετάδοσης του κορωνοί .
ΣΕΛΙΔΑ2
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΗ ΜΑΧΗ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΒΟΥΝΟΥ, ΕΛΗΞΕ Η ΚΑΡΑΝτΙΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΓΝΙ
Έφτασαν τα επτά τα κρούσματα στην Ήπειρο
ΣΕΛΙΔΑ 3