Previous
Next

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "Ομπρέλα προστασίας" στην ελληνική οικονομία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
*H NAYTEMIIOPIKH
g771108 59216 2
Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 / τιμή: 1,30 E
Οικο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.187
κΟμπρέλα Προστασίας
SCORPIOS
Security Services
210- 80704 27
2295 0-367 00
www.SCORPIOS-SECURITY.GR
Κηφισιά-Ωρωπός-0ινόφυτα-θεσσαλονίκη
στην ελληνική οικονομία
Ευκολίες από τον SSM
Περιθριο 7 ετν στα δάνεια
με εγγυήσεις του Δημοσίου
Νέο Πακέτο μέτρων ανακοιννει n κυβέρνηση κατά των επιτσεων του Covid-19
Περιθρια για μεγάλες ευκολίες Προς τις Πληγείσες από την Πανδημία επιχειρήσεις, Που θα
δανειστούν από τις τράπεζες, Παρέχει ο SSM
Ο εποπτικός βραχίονας της ΕΚΤ δίνει περιθριο
7 ετν για την αποπληρωμή των δανείων Που
θα φέρουν κρατικές εγγυήσεις, δηλαδή αυτν
των δανείων Που θα χορηγήσουν στην
Παρούσα φάση οι τράπεζες προς τους δανει ολήπτες. σελ 5
Διευρύνεται το κυβερνητικό
σχέδιο ενίσχυσης της ελληνικής
οικονομίας, Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτσεις από
την εξάπλωση του κορονοϊού .
Χθες για το θέμα αυτό Πραγμα
τοΠοιήθηκε σύσκεψη υπό τον
Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη-με τηλεδιάσκεψη από το Μέγαρο Μαξί
μου- και σήμερα Παρουσιάζεται το νέο Πακέτο
μέτρων . Έμφαση δίνεται στη σημαντική διεύρυνση του αριθμού των δικαιού υπάρξει χαλάρωση της τήρησης των μέτρων εν
χων-επιχειρήσεων και εργαζομέ - όψει και του Πάσχα . Δεύτερον , να απλωθεί μια
cομπρέλα προστασίας σε εργοδότες και εργα
ρά ευνοϊκν διατάξεων . Παράλ- ζόμενους. Η εξάπλωση του κορονοίού δnμιου ργεί
ληλα, με υπουργικές αποφάσεις ένα νέο τοπίο στην ελληνική αγορά εργασίας και
Παρατείνονται μέτρα που ήδη οδηγεί την οικονομία σε ύφεση. Η κυβέρνηση
έχει ήδη ανακοινσει τρία Πακέτα μέτρων και
των καταστημάτων) και ρυθμίζον- σήμερα θα ξεδιπλωθείο σχεδιασμός του Απριλίου
από τους υπουργούς Οικονομικν Χρήστο Σταί
ευρ στους εργαζόμενους. Στο κυβερνητικό στρα -κούρα, Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδηn και Εργασίας
Μέχρι τις 11 Απριλίου
το λουκέτο σε 66
κατηγορίες εμπορικν
επιχειρήσεων
oEr. 4
νων- Που θα υπαχθούν σε μια σει
εφαρμόζονται (όπως το κλείσιμο
ται οι Προϋποθέσεις για την καταβολή των 800
Ευρπη
Έλλειψη φρέσκων φρούτων
και λαχανικν Προ των Πυλν
τόπεδο εστιάζουν σε δύο άξονες: Πρτον , να μην
Γιάννη Βρούτση. σελ . 18
Προς Παράταση και
η υποβολή δηλσεων
Η έλλειψη φρέσκων φρούτων και λαχανικν
στα σημεία λιανικής Πλησης βρίσκεται Προ
των πυλν της Ευρπης, όπως Προειδοποιούν
οι ίδιοι οι προμηθευτές σε σχετικό δημοσίευμα
του Reuters, με την Πανδημία του κορονοϊού
να μην καθιστά μόνο τη μεταφορά τους
δύσκολη σε παγκόσμια κλίμακα , αλλά και τη
συλλογή τους από τη στιγμή Που υπάρχει
έλλειψη ανθρπινου δυναμικού στον ευρωΠαϊκό αγροτικό κλάδο. σελ . 26
Αύξηση των δόσεων για χρέη εν όψει
Μετάθεση του χρόνου υοβο
λής των φετινν φορολογικν Με δεδομένο ότι τα όποια περιο
δηλσεων , αλλά και δυνατότητα ριστικά μέτφα έχουν ληφθεί ανα
εξόφλησης των αυξημένων φο - μένεται να επεκταθούν και τον
ρολογικν υποχρεσεων Που
θα συσσωρευτούν στο δεύτερο
εξάμηνο του τρέχοντος έτους σε των δηλσεων δεν θα είναι η 30ή
Πολλές δόσεις εξετάζει ήδη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρ- ηγεσία του υπ. Οικονομικν έχει
Vησης. Ειδικότερα, στο Πλαίσιο
των μέτρων Που έχουν ήδη λnφθεί αλλά και βρίσκονται προ
των Πυλν, με στόχο τη στήριξη συγκεντρωθούν μετά τον Ιούνιο
της Πραγματικής οικονομίας , εξε δοθεί η δυνατότητα σε όλους
τάζεται όπως για πρτm φορά η
υποβολή των φορολογικν δn
λσεων μετατεθεί ακόμη καιγια
το δεύτερο εξάμηνο του έτους .
Απρίλιο, χωρίς να αΠοκλείεται
και ο Μάιος, η Προθεσμία λήξης
Εφοδιαστική αλυσίδα
ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΕΞΟΔΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝΚΡΙΣΗ
Ιουνίου . Ταυτόχρονα, n Πολιτική
ήδη δεχθεί εισηγήσεις και εξε
τάζει το ενδεχόμενο όπως κατά
την καταβολή των φόρων Που θα
Εντός ελέγχου τα κρούσματα, αλλά σε επιφυλακή
Εταιρείες τεχνολογίας
ΣΤΗΜΑΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΗΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Μορεί η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοχεία των Παρατηρητν για το νέο κορονοίό, να δείχνει σαφή
επιβράδυνση της αυξητικής καμπύλης νέων περιστατικν, ωστόσο οι ειδικοί είναι επιφυλακτικοί
ακόμα. Μέσα στο Σαββατοκύρακο καταγράφηκαν 190 νέα κρούσματα και 10 νέες απλειες
συνανθρπων μας, ανεβάζοντας τα συνολικά κρούσματα στα 1.156 και τους συνολικούς θανάτους στους 38. Και εν στη χρα μας n κατάσταση μοιάζει ελεγχόμενη, δεν συμβαίνει το ίδιο σε
Γερμανία , Ιταλία, Ισπανία και ΗΠΑ , όπου κρούσματα και θάνατοι αυξάνονται δραματικά. σελ 10-11
τους υπόχρεους να εξοφλήσουν
τις οφειλές τους σε 24 ή ακόμη
και σε 48 δόσεις. σελ.5
Έργα πληροφορικής
ΚτΠ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑ
ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Τσουνάμι
το Παγκόσμιο
ιδιωτικό
χρέος
Ο κορονοϊός
αναθεωρεί
το ΠΔΠ
2021-2027
Οδηγός για
εργαζόμενους
και εταιρείες
Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο
ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟ
Executive
Καμπανάκι κινδύνου
Εφαρμογή των δράσεων στήριξης
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
OI CEOS ANAZHTOYN
ΠΥΞΙΔΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
Ένα τεράστιο κύμα χρέους Αποσαφηνίζεται η διαδικασία εφαρμογής των
αρχίζει να ξεδιπλνεται σε ολό
κληρο τον πλανήτη, με διεθνείς
οργανισμούς να χτυπούν το καμ
Πανάκι για μια πρωτόγνωρα ανε
ξέλεγκτη κατάσταση , με τοουνάμι χρεοκοΠιν , σε ένα οικονομικό περιβάλλον χειρότερο
από αυτό της χρηματοπιστωτι
κής κρίσης του 2008. σελ . 7
Η Κομισιόν θα υποβάλει νέα
Πρόταση για το Πολυετές Δη μοσιονομικό Πλαίσιο 20212027, Προκειμένου να συμπε
ριλάβει στις δαπάνες το σχέδιο
δράσης για την ανάκαμψη της
οικονομίας μετά τον κορονο ό.
Η απόφαση αυτή έρχεται σε
συνέχεια της συνεδρίασης των
Ευρωπαίων ηγετν. σελ. 6
oEr. 14
μέτρων στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων με την ΚΥΑ η οΠοία δημοσιεύθηκε
στην Εφημερίδα της Κυβένηισης και περύαμβάνει Αισιοδοξία
διευκρινίσεις σε οκτ κρίσιμα σημεία. Ειδικότερα,
η απόφαση περιλαμβάνει όλα τα μέτρα στήριξης
επιχειρήσεων-εργοδοτν, ελευθέρων επαγγελμα
τιν, αυτοαπασχολουμένων, για τους οποίους για τη
έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα,
βάσει ΚΑΔ. σελ. 3
Σ.ΕΜΠΟ
Τζιμ 0, Νιλ
Πρόεδρος του Chatham
House
Ενπον
των ευθυνν του
TO G20
μέσω Κίνας
ναυτιλία

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Κ. Μητσοτάκης: Ασφαλή τα παιδιά της «Κιβωτού» – Απόλυτη εμπιστοσύνη στο νέο ΔΣ
  Για το θέμα της Κιβωτού του Κόσμου τοποθετήθηκε σε συνέντευξή του ο Κ. Μητσοτάκης, λέγοντας πως «Πρώτο μέλημα είναι τα παιδιά να είναι ασφαλή και είναι ασφαλή τα παιδιά». Μιλώντας…Κ. Μητσοτάκης: Ασφαλή τα παιδιά της «Κιβωτού» – Απόλυτη εμπιστοσύνη στο νέο ΔΣ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Με Ελίασον, Άμραμπατ και Φερνάντες στην Ολλανδία η ΑΕΚ
  Με Άμραμπατ, Ελίασον, παρά τα προβλήματα τραυματισμού που αντιμετωπίζουν, τον Πάολο Φερνάντες, που θα αποτελέσει νέο μέλος του ρόστερ τον Ιανουάριο και αρκετούς ποδοσφαιριστές της β΄ ομάδας θα μεταβεί αύριο…Με Ελίασον, Άμραμπατ και Φερνάντες στην Ολλανδία η ΑΕΚ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ταϊβάν: Παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματός της η πρόεδρος Τσάι
  Την παραίτησή της από την ηγεσία του κυβερνώντος Προοδευτικού Δημοκρατικού Κόμματος, υπέβαλε η πρόεδρος της Ταϊβάν Τσάι Ινγκ-γουέν, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις κακές επιδόσεις του κόμματος στις τοπικές εκλογές.…Ταϊβάν: Παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματός της η πρόεδρος Τσάι - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • ΣΥΡΙΖΑ: Αφού ο κ. Μητσοτάκης «μυρίζει» εκλογές ας τις προκηρύξει άμεσα για να σωθεί η κοινωνία
  Κατά του πρωθυπουργού κάνοντας λόγο για έναν «αποτυχημένο και αδίστακτο πολιτικό», εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι «αρπακτικά έχουν πέσει πάνω στο εισόδημα των πολιτών» και «αρπακτικά κατασπαράζουν…ΣΥΡΙΖΑ: Αφού ο κ. Μητσοτάκης «μυρίζει» εκλογές ας τις προκηρύξει άμεσα για να σωθεί η κοινωνία - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • «Μόνιμος» MVP της Ευρωλίγκας ο Βεζένκοφ
  Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ξανά πρωταγωνιστής στη νίκη του Ολυμπιακού με 86-76 απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα. Ως αποτέλεσμα της νέας εξαιρετικής εμφάνισής του,…«Μόνιμος» MVP της Ευρωλίγκας ο Βεζένκοφ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ