Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠOΝΝΗΣΟΣ
Η ΤΗΣ ΔΕUΤΕΡΑΣ
ll, καλεί Ιλασκβη ,
Kopeviva
Ελβετία και Αυστρία
Tors deeesipalecant anedmTAYI
RK omeyee
Πάσχα στα μπαλκόνια;
TYPHMAT TIETDN
THE AXASAL
LATYDOMEI
EXVAHIH PU
TIHEBACTINN
OPIEHMI
TO LABEATO
TOY (AZAPOY,
AMOIBOAO OMIE
NA ETTHOEI E
τατE Ο EθΡΟΕ
a. ATIANDA 1 eglrn vadro
ODPMIYAA
Apasce ipanev KaI mprv DV 10
PERAIMHIEIL
AYTAK ON IYPTOV
raίεξεγείpοrται οι aουδας
Ο ιός κυριεύει τον Πλανήτη
Aς αoτυνημεύσουμε ταν εουτό μας
ΦΣΑΧΑΪΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΚΟΣΗ
Πομέλοντου Οτάφου
είχαι γιου τιουμπ,
Notemapata enayorunaplac,
ppadaAedag are lertpe us
Deu peuoncabto
Ai 2610 312530
a eo 6981 933337 1 Fousifenc
cevede na youc lee
SUPER NARKET
ΙΑΝΔΙΚΟ ΠΟΥΛΟΣ
6iosokovne
NEAONONNHEO
KAAIZA 4
AGHNON 22 RON
KORMICY I
MAPINO
KAAYON4
A AAANPCON IAN.ADNCK
MCNTAE 10R, OPYA
ABOYAMONETANTOT, ANA
CADNOY 1, RAD ANATA
OREAOBON