Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

30

ΜΑΡΤΙΟΥ
2020

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 48ος / Αριθµ. φύλλου 2535

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΜΕΤΡΑ ΤΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΧΘΕΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Νέο πακέτο
έως 12 δισ. ευρώ!
∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ:

«Επιστρέφουµε
τα κουπόνια
της ντροπής»
ΣΕΛ. 9

ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ

Έκκληση
για προσφορά
δώρου ζωής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ (10 ΤΟ ΠΡΩΙ) ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΜΕΧΡΙ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΣΕΛ. 8

TO 15ΗΜΕΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Προ των πυλών

η κορύφωση της νόσου

ΣΕΛ. 6

ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ

Τελείωσε η
«σαλαµοποίηση»
του δρόµου

ΤΣΙΟ∆ΡΑΣ: 95 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ (1.156 ΣΥΝΟΛΙΚΑ) ΚΑΙ 38 ΝΕΚΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
n ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ
ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. ΤΟΥ ΠΓΝΠ

n ΚΙΚΙΛΙΑΣ: ΚΡΙΣΙΜΟΣ

Ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ, ΘΑ ∆ΕΙΞΕΙ
ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΣΕΛ. 2

Γίνετε συνδροµητές,
µε ένα απλό τηλεφώνηµα:

Τηλ. 2610/270-733, 2610/224-441

∆ΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ
ΕΞΟ∆ΟΣ
ΣΕΛ. 3-4

Εσείς # µένετε σπίτι σας
κι εµείς φροντίζουµε
να έρχεται η
στην πόρτα σας!

n ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: ΦΕΤΟΣ

ΣΕΛ. 7

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΟΠΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

439 «ραβασάκια»
στη ∆υτική Ελλάδα