Πρωτοσέλιδο Φιλελεύθερος: Ευρωομόλογο ή διάλυση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΟΜΠΡΕΛΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
TO XPHATIETHPIO
THE TEXNHL
KANEI OPAYEH
ETO ALAAIKTYO
BIONEXANIKN METAAAAEN ME ANARNETYLTHPEI
FERRARI, ANTIENnTIKA LOUIS VUITTON
KAI MAEKEL AND TH ZARA
XPYEH ACETHPHA
TIA TO ENOMENO
METAAO PAAI
IPOL TA 2000
EAEYBEPIOE BENIZEAGE
TO METAAEIO
ΤΗΣ ΤΟΛΜΗΣ
Tiberal markets
Avapévero núpa
EEA. 27. 56-57
ΕΚΠΤΩΤΟΙ
ΑΓΓΕΛΟΙ n
wENCE WEED
idinooproÚN apcono onoionatvaianvayha OM
pondcionn Wpa bolopn uipoloc Cumpoor ooai
ΑΡΘΡΟΑΔΟΝΙΕΕΡΤΑΔΗΣ ΚΝαιν στις ζωντανές επιχειρήσεις
πA κόχι) στην κουλτούρα Δεν Πληρνων
XPHMATIETMPIO AOHNON
METOXEE ME ANTIEOMATA
ETHN ENEPXOMENH YOEEN
Milton Friedman=
Η ΕΛΕΥΟΕΡΙΑ ΤΗE ΕΠΙΑΟΓΗ
[Μρος 6
ΣΕΛ. 6
TI RAEI
ΛΑΒΟΣ ΜΕ ΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ;
ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΣΩΣΗ) ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΛΗΡΟΣΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ 20 ΤΡΙΣ. ΔΟΛΑΡΙΟΝ
ton Friedman
BEPIA THE ERIADTHE
Σάββατο 28-Κυριακή 29 Μαρτίου 2020
Αριθμός φύλλου 545 Ετος 3ο
Τιμή με την προσφορά 3,50 ευρ
εκ των οποίων 1,50 ευρ η τιμή
των βιβλίων και του DVD
DasneúBepoç MUMi
9" 772585 " 316104
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Η ΤΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΡΝΗΣΗ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
EYPNOMOAOFO
'H-AIANYEH
Στην Πιο κρίσιμη στιγμή της Πορείας της, η κοινής δράσης για τη σωτηρία της. Η άκα- την Ενωση και αν μέσα στις επόμενες
Ευρωπαϊκή Ενωση καλείται να υπερασπι-μπτη στάση της γερμανικής ηγεσίας και
στεί την ύπαρξή της και την αναγκαιότητα των δορυφόρων της θέτει σε δοκιμασία να συμβούν..
ημέρες δεν αλλάξει Πορεία, όλα μπορεί
ZEA. 9-11, 28-29, 39
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝ ΧΑΛΑΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ
ENA AEKANENOHMEPO m..
Μένουμε
σπίτι .
Μένουμε
ενημερωμένοι.
(MEGA
ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ!