Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
HMLHEA ANLAPIHIHIIUPITEPUAKH LOHNLPAA LICE UPHE BED
AXFIO MAZI ME THM -TIK.
ΗΙΙΕχάνει ιο γήμεδό ης
και άλλες αθλητικές ιοστορίς
ο άνθρωπος
niow anó
τη μάσκα
Katas Pukatne
thavcarete
NANASAINH
Διαρροή του ιού
και συναγερμός
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
ANTI NA TO
NEKPOTOMEIO
zeiosoariatans
ΔΕΜ ΥΠΑΡΧΟΥκ
AEBENHI
OI AXAJOI
ΑΒAΗΤΕΣ ΜΕΤΑ
THN ANABOAH
KONAHIE ANO
ΤΗ ΣΤΖΥΓΟ ΤΟΥ
Η ΜΕΕΑ Σο
ENAEIEEIE
ΠΕΡΑΠΕΡΩ
AIAENOPRE
ΚΟΣΟΧΟΝΕΟ
AAMA ETINAN
A0ΙΕΥΚΡΙΝΙΕΤΟ
EKKEMOEEA
Θυμα ιου
APTA IParOPA
OA TO KANOYM
1ού και η
φράουλα
UTPEE BAP MA
ΑTTΑ ΣΙΣ ΤΡΑΠΕΙΕΙ
NATPON-NYPTOY:
EHAQOHKAN
4 ΣΥΜΒΑΣΕ
selasta Auta
AYTIKH AXATA
aTI AKAIA
(ΟΣΧΑΑΣ ΑΝΑκοικαΣΗ
ANAKOIKGEH
O xóopos
τpέμι για
fafapteoyer
anAaedanpe dus
Ou undpcs ypsondou
A iun oe 2610 312530
ai es 6981 933337 1 fostaprveci
vntpa ya ldynucoopola
Aono o
SUPER MARKET
ΙΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
KARNTZA I4
ADINON 22PCN
KOROY 10
MARNE S
KAMOPITCN
Hau aca supr nurkel
AWANSOYAW.BADACO
Srobatosue
NEAONONNH2O
VD MIION
MAN 'AOINVINN EAO
DADIOV 1KADAKAA
ORCAOno