Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

11oC, 14:00

14oC, 20:00

11oC - Υγρασία 67%-93% - Άνεμοι: Ν-Α 2-5μπ. Ανατολή ηλίου: 06:30 - Δύση ηλίου: 19:01

Ðñïöçôéêüí (ÏäõóóÝá Åëýôç, 1964)
Με καφκικούς και οργουελικούς υπαινιγμούς ο Ισραηλινός καθηγητής
και συγγραφέας Γουβάλ Νοά Χαράρι «ξεστόμισε» στους Φαϊνάνσιαλ
Τάιμς μια εφιαλτική προφητεία με αφορμή την τεχνολογική συνδρομή
στα παγκόσμια και κατά τόπους περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοϊό.
Το κείμενο του μεταφράστηκε και φιλοξενήθηκε στον ελληνικό Τύπο
https://www.tanea.gr/2020/03/26/science-technology/giouval-noe-

€0.80

xarari-pos-tha-einai-o-kosmos-meta-ton-koronaio/. Και ‘δω το θέμα
χρειάζεται προσοχή διότι τις επισημάνσεις του Χαράρι κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει ούτε να τις αποδώσει σε νοσηρές συνωμοσιολογικές θεωρίες καθ’ όσον αφορούν στην τρέχουσα πραγματικότητα. Κατάσταση
δραστικότερη με τις δραματικές δυνατότητες ελέγχου των δεδομένων,
και των βιομετρικών, με την ευρεία εφαρμογή της 5G τεχνολογίας. Για
το know how της οποίας ξέσπασε προ κορωνοϊού ο εμπορικός πόλεμος
ανάμεσα στις δυο υπερδυνάμεις, την Κίνα και τις ΗΠΑ. 3»

Σάββατο 28 Μαρτίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5089

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

Ðüóï Ýôïéìïé åßìáóôå åäþ;
¸ñçìç ðüëç êé ïé ¢ãéïé ÓáñÜíôá

• Óôåëå÷þóôå ôï
óýóôçìá Õãåßáò!
• Ç ðñïåôïéìáóßá
ôïõ íïóïêïìåßïõ.
• Ôé ãßíåôáé
óå áåñïäñüìéï
êáé ëéìÜíé
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Έξι ώρες συζητούσε
το περιφερειακό συμβούλιο το
θέμα της πανδημίας του κορωνοϊού, με εισηγήτρια της Αλεξ.
Μπαλού της Λαϊκής Συσπείρωσης, στη συνεδρίαση που έγινε με
τηλεδιάσκεψη για πρώτη φορά
διαδικτυακά μέσω του λογισμικού
e-presence.gov. Κοινή συνισταμέΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ. Σε πρωτόγνωρη ευκαιρία να γνωρίσουν οι πολίτες τις πόλεις τους, χωρίς αυτούς. Το εννοιολογικά αντιφα- νη, η κραυγή αγωνίας για τις τετικό του πράγματος δεν συμβαίνει αποκλειστικά στα Παρίσια και τη Νέα Υόρκη, στην «πέρδικα που κορφολούζεται» και
στους έρημους, αθηναϊκούς δρόμους. Η αλβανική πόλη, ο διαγώνιος γείτονας της Κέρκυρας στη «λιμνοθάλασσα» του βο- ράστιες ελλείψεις στο σύστημα υγείας.
ρείου Ιονίου, αποκαλύπτεται γυμνή στο φωτογραφικό φακό του φίλου του enimerosi.com, Θωμά Νίκα.

ÁðÜíôçóç
Ìçôñïðïëßôç
Íåêôáñßïõ:
«ÅîÜãïíôáé
óõìðåñÜóìáôá
öáíôáóßáò» 7>>
ÔÝóóåñá êåñêõñáúêÜ
åóôéáôüñéá äéáêñßèçêáí
óôï «Estiatoria.gr
Golden Awards» 9>>

Èåôéêüò óôïí êïñùíïúü ï Ìðüñéò Ôæüíóïí

Σελίδες 5&16>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα