Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Tnà. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Tıpń 0,60 EYPO
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27506
ΙΔιγγιδς το
κόστος αναβολής
των Ολυμπι ακν
Αγνων
Πτση του ΑΕΠ ως 3% και μέτρα
για τους δανειολήπτες
Κατά περίπου 2,5 δισ . ευρ-πέραν
ρωμν χρε ολυσίων
δανείων προς τις τράτων αρχικά προϋπολογισμένων 11,5 δισ.
ευρ- ενδέχεται να αυξη θεί το κόστος
για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακν Αγνων , σύμφωνα με εκτιμήσεις της ιαπωνικής οικονομικής εφημερίδας Nikke iy.
Η κορυφαία αθλητική διοργάνωση αναβλήθηκε για το 2021 , εξ αιτίας της
πανδημίας του κορονοϊού που πλήτει την
υφήλιο με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και
εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς.
Ανακοιννοντας τη δημιουργία μιας
ομάδας εργασίας , που θα είναι αρμόδια
για την διαχείριση των συνεπειν από την αναβολή
πεζες για τους συνεπείς δανειολήπτες και
επιχειρήσεις μέχρι
τον Σεπτέμβριο.
Υπενθυμίζεται ότι
την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζν διευκρίνισε ότι οι
τράπεζες θα μπορούν
να χειριστούν με μεευελιξία
την λογιστική καταγραφή των κόκινων
δανείων , Στο πλαί
σιο αυτό θα μπορούν
να εφαρμόσουν το πα
λαιότερο σύστημα λογιστικής καταγραφής
και απεικόνι σης των μη εξυπηρετούμενων
δανείων και των προβλέψεων που οφεί λουν να διενεργούν τα πιστωτικά ιδρύμαγαλύτερη
Καταθετικές ροές
1 δισ. ευρ για
τον Φεβρουάριο
νεργήσουν, όπως ξεκίνησαν να κάνουν ,
προς την κατεύθυνση που έχει συμφωνηθείν.
Αναστολή των χρεολυτικν δόσεων
έως τον Σεπτέμβριο για συνεπείς δανειολήπτες και επιχειρήσεις ζητά από τις
τράπεζες ουπουργός Οικονομικν, Χρή
στος Σταϊκούρας.
Οπως επισημαίνει σε ανακοίνωση του
ο υπουργός Οικονομικν μετά τις αποφά
σεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζν
( ΕBA) Οι τράπεζες οφείλουν πλέον , με
μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας , να εΟι αποφάσεις των ευρωπαϊκν αρχν ,
αναφέρει οκ. Σταϊκούρας, κινούνται στην
ίδια κατεύθυνση με τα μέτρα που πρόσφα-.
τα ανακοινθηκαν στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Οικονομικν και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την Ελληνική Ενωση Τραπεζν, Τα μέτρα αυτά αφορούσαν την προσωρινή αναστολή πληΑύξηση κατά 1,057 δισ. ευρ παρουta.
Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση
του Υπουργείου Οικονομικν : αΟι διευκρινίσεις αυτές, ιδίως αναφορικά με την
ευελιξία στην εποπτική και λογιστική αντιμετπιση των ρυθμίσεων
δανείων και την αναγνρι - ΣΛΑ
σίασαν, το Φεβρουάριο του 2020, οι καταθέσεις νοικοκυριν και επιχειρήσεων
έναντι μείωσης κατά 2,163 δισ. ευρ τον
προηγούμενο μήνα, με αποτέλεσμα ο ετή
σιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε
7,7% από 6,3% τον προηγούμενο μήνα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης
της Ελλάδος , οι καταθέσεις των επιχειρή
σεων εμφάνισαν αύξηση κατά 599 εκα.
ευρ, έναντι μείωσης κατά 1, 196 δισ. ευρ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής αυξή θηκε σε 17,3% α
πό 9.4% τον προηγούμενο μήνα . Οι κατα θέσεις από νοικοχυριά και ιδιωτικά μη
χερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκαν κατά 458 εκατ ευ - ΣΕΛΑ2
ρ, έναντι μείωσης κατά 967
Συνεχές τσουν άμι κρου σμάτων κορονοϊού
στο Λονδίνο
ΠΟΥ: Με χαμηλότερο ρυθμό τα νέα κρούσματα στην Ευρπn
Εκατό χιλιάδες οφθαλμικές ασπίδες με
εκτυπωτές 3D
Η υγειονομική κατάσταση παραμένει δραματική στην Ευρπη , όπου η Ι
σπανία υπερέβη το όριο των 4.000 θανά των και όπου τα νοσοκομεία του Λονδί
νου αντιμετωπίζουν ένα ατελείωτο τσουνάμι σοβαρν κρουσμάτων της επιδημίας, αλλά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υ.
γείας βλέπει κενθαρρυντικές ενδείξειςν επιβράδυνσης της εξάπλωσης της νόσου
Covid-19 στην ευρωπαϊκή ήπειρο.
Απέναντι σε μία πρωτοφανή παγκόσμια κρίση , τηλεδιάσκεψη κορυφής θα φ ρει μαζί τους ηγέτες της G20, σε μία προσπάθεια συντονισμένης αντιμετπισης
της πανδημίας , η οποία , σύμφωνα με τον
ΟΗΕ, απειλεί ολόκληρη την ανθρωπότη.
τα , παρά την λήψη μέτρων καραντίνας
που αφορούν τρία δισεκατομμύρια ανθρ1,1 δισ. ευρ το
έλλειμμα στο
Πρτο δίμηνο
Tov 2020
Στις ΗΠΑ, η Ford Motor Company θα συνεργαστεί με την GE Health care για να επεκταθεί η παραγωγή αναπνευστήρων, όπως δήλωσε την περασμένη Τρίτη στο  ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας , εν η πολυεθνική ανακοίνωσε
πως διαθέτει τα εργστάσια 3D εκτυπσεων που διαθέτει στην υπηρεσία των αρχν
και σχεδιάζει ήδη τη συναρμολόγηση 100.000 <τυπωμένων οφθαλμικόν ασπίδων προστασίας την εβδομάδα.
Σε παρόμοιες κινήσεις εμπλέχονται η Volkswagen και η Hewlett-Packard Company , η
οποία , μάλιστα , δοκιμάζει πολλά 3D-printed εξαρτήματα για νοσοκομεία των ΗΠΑ, εν
έχει ζητήσει από τα 3D κέντρα έρευνας και εξέλιξής της στη Βαρκελνη της Ισπανίας , όπως και στο Ορεγκον, το Σαν Ντιέγκο και την Καλιφόρνια των ΗΠΑ να
εργάζονται για πληθρα σχετικν πρότζεκτ.
Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 831
εκατ . ευρ παρουσίασε ο προϋπολογισμός στο πρτο δίμηνο του έτους, έναντι
στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 929 εκατ. ευρ . Το αντίστοιχο δίμηνο πέρυσι
είχε σημειωθεί πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 822 εκατ. ευρ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του
χρατικού προϋπολογισμού, για την περίοδο του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020, παρουσιάζεται έλ - 3
www.dimoprasion.gi
πους.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφιερνει επίσης στην επιδημία
ειδική συνεδρίαση με θέμα ΣΕΛΑ2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα