Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παρασκευή
Οικονομική
Μαρτίου
Κδιμερινή οικονομική ειδική ερτμερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ: 7022
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ - Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Enιστολή ΓΣΕΒΕΕ
«AEKábes
Κορονοϊόs:
Σταδιακά η πληρωμή των 800 ευρ
στουs εργαζομένοus
- Την 1η Απριλίου ξεκινούν οι αιτήσειs
επαγγελματes
δεν έχουν
ενταχθεί
στουs ΚΑΔΡ
Σταδιακά θα πληρνονται τα 800 ευρ
της αποζημίωσης ειδι . οικητική εντολή θα
κού σκοπού από τις
αρχές Απριλίου οι ερ.
γαζόμενοι που θα ξεκι - μέχρι τις 10 Ατριλίου
νήσουν
υποβάλλουν τις υπεύ - οποίοι θα μπουν σε
των οποίων οι επιχειρήσεις έκλεισαν με δι
1201gao
Σε επιστολή της
προς τους Υπουργούς
Οικονομικν , Ανάπτυξης & Επενδύσεων
κ.κ. Χρ . Σταϊκούρα , Α.
Γεωργιάδη και τον
Υφυπουργό Πολιτικής θυνες δηλσεις του
Προστασίας , κ.
Χαρδαλιά, η ΓΣΕΒΕΕ
τονίζει τα εξής:
Δεχόμαστε καθημερινά έντονες διαμαρ.
τυρίες από δεκάδες
επαγγελματίες που
δεν έχουν ενταχθεί
συνέχεια στην 11
υποβάλλουν αιτήσεις
από την 1η Απριλίου
εν οι εργαζόμενοι οι
100E9 O
αναστολή της σύμβασης εργασίας τους από
πλατφόρμα τις επιχειρήσεις από
συμπεριλαμβάνονται
στους ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικν θα
μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από την
από την 1η Απριλίου
https://supportemployees.yeka.gr.
Ειδικότερα, εκτιμάται
ότι η εν λόγω πλατ .
φόρμα θα τεθεί σε
εφαρμογή από την 1η 1η Απριλίου μέχρι τις
Απριλίου και θα μπορούν οι εργαζόμενοι
να υποβάλλουν τις
υπεύθυνες δηλσεις
με την συμπλήρωση εργαζομένων θα γίνε.
των στοιχείων τους και
Tov iban.
Σύμφωνα με πληροφορίες , οι εργαζόμενοι ζομένων θα διασταυρωθούν με τα στοιχεία
που θα έχουν καταθέ
σει οι εργοδότες τους . σχέση εξαρτημένης
Ειδικότερα στην αί εργασίας, των οποίων
τηση-υπεύθυνη δή.
λωση οι εργαζόμενοι
θα πρέπει να δηλ
σουν ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και
αριθμό ΙΒΑΝ καθς και προσωρινής απαγόστοιχεία επικοινωνίας
και επιχείρησης.
Ειδικότερα, τα μέτρα δραστηριότητας της
στήριξης
τους εργαζόμενους με
εξαρτημένη εργασία:
a ) εργαζόμενους , με
Αναστολή
δόσεων
δανείων μέσω
τηλεφνου
30 Απριλίου.
Έτσι ανάλογα με το
πότε θα υποβάλλεται η
υπεύθυνη δήλωση των
έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους ,
είτε επειδή έχει επι βληθεί το μέτρο της
ρευσης της επιχειρηται και η πληρωμή των
800 ευρ.
Τα στοιχεία των εργααφορούν επιχείρησης στην
συνέχεια στην 10
Για την επτάχυνση
των διαδικασιν , τόσο
οι τράπεζες όσο και οι
εταιρείες διαχείρισης
έχουν στελεχσει ει δικά τμήματα με call
center , που πραγματοποιούν καθημερινά
εκατοντάδες κλήσεις
προς υποψήφιους πελάτες για ένταξη στα
προγράμματα αναστολής δόσεων δανείων.
Το "πάγωμα- των δό
συνέχεια στην 2
Ηλεκτρονικά
η βεβαίωση
μη οφειλής τελν
κυκλοφορίαs
λόγω κορονοϊού
Σελίδα 9