Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
"Aioguvú pod oou.
θαγυνστ όμως μέχρ θοντου yp
ΜΠΡΩΙΝΗ
Παρασκευή
Μαρτίου
(1)! cλεύθερο/
oou."
Αριθ. Φύλλου 5979
Τιμή φύλ.:0,50c
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
Κορονοϊός:
Οδηγός προστασίας
φ01 15 οδηγίες καθαριότητας
των ειδικν για ασφαλή διαμονή στο σπίτι
Σελίδα 6
Σταδιακά η πληρωμή
των 800 ευρ
στους εργαζομένους
- Την 1η Απρλίου ξεκινούν οι αιτήσεις
Αναστολή
Σελίδα 10
δόσεων δανείων μέσω τηλεφνου
HalMEANT
Σιελεχθηκαν ειδικά τμήματα
He call center,
nou nραγματοΠoούν καθημερινά
εκαιονιάδεs κλήσειs πρos
υποψήφιous nελάτεs για ένταξη
στα ηρογράμματα αναστολήs
| Επιμελητήριο Κοζάνης:
Παράταση στην προθεσμία
υποβολής δικαι ολογητικν
των ασφαλιστικν
διαμεσολαβητν
δόσεων δανείων
Σελίδα 7
Κορονοϊός: Γιατί οι άνδρες
προσβάλλονται περισσότερο
από τις γυναίκες
-0 Σωτήρης Τσιόδρας απαντά
Εξ αποστάΣελίδα 4
εκταίδευση
Ι ΨΕΙΣ
Σελίδα 12
Μια ευκαιρία
επιβίωσης
Οι απαντήσεις
στις συχνότερες
ερωτήσεις σχετικά
με το νέο σύστημα
Η εξάπλωση του κορωνοίού
οι ευρωσκεπτικιστές τις τελευταίες εβδομάδες με τη βοή!
| θεια ρωσκν , κινέζικων , τουρκικν και " τραμπικν" συμφ |ρόντων υπoβολές , βρήκαν την ευκαιρία να ξεσπαθσουν για
| άλλη μια φορά εναντίον της Ευρτης .
Agopun
στην Ελλάδα
ανάγκασε τα σχολεία να
κλείσουν εδ και κά εβδομάδες .
η αδυναμία της Ε.Ε., να συνδράμει την Ιταλία η οn 5 ano την επιδημία του "κορονοίου .
"Η Ιταλία ζήτησε βοήθεια να αντιμετωπίσει την ειδημία και !
Ιδεν προσέτρεξε κανεί ., Πού είναι η ευρωmaϊκή αλληλεγγύη;!
| Αντιθέτως , η Κίνα, η Ρωσία και η Κούβα ανταποκρίθηκαν στην
| έκκληση υnooτηρίζουν όοοι φοβούνται μια ενιοία Ευρτη
|και προστaθούν να συνάπτουν συμφωνίες με κάθε μια aπό τις
nοιες
Επειδή, όμως , η διδα
σκαλία δεν μπορεί να
σταματήσει , εφαρμόζε
ται τρα το σύστημα
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
|28 χρες χωριστά.
Είναι αλήθεια όμως πως antvavτι στην επδημία του , κορο
συνέχειο στη σελίδα 4 ,
Σελίδα 5