Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
KOAKOE
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
FIPPFAEP
TENIKH
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 440
AHMONPAEIQN
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12477
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6.Τ. κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
0,60 ΕΥΡΩ
Διαψεύδονται οι προσδοκίες για μενάλες και τολμηρές αποφάσεις
Γερμανικό mein στο ευρωομόλογο
Βρούτσης: Έκτακτα ,
αλλά αναγκαία τα μέτρα
Χ. Σταϊκούρας:
Σε ύφεση 1%-3%
βυθίζεται φέτος
η Ελλάδα
Εκτακα , προσωρινά , αλλά αναγκαία, είvaι τα μέτρα
που λαμβάνουμε για να διαφυλάξουμε τηις θέσις εργασίας απίνανηι στον κίνδυνο της κατάρρουσης δηλνει ο
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικν Υποθέσεων Γιάννης
Βρούτσης , στη συνέντευξη που παροχρησε στο Αθηνα
κό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσιων σχετικά με τα μέτρα
της κυβέρνησης για την αντιμετπιση των επιπτσεων
από τον κορονοϊ .
Ερωτηθείς για Τις ενστάσεις που διατυπνονται για το
μέτρο Της εκ περιτροπής εργασίας , ο υπουργός Εργασί
ας απαντά , μεταξύ άλλων: εΤους θέλουμε όλους όρθους
την επόμενη μέρα . Προπμούμε την εργασία από την ανερ .
γία . Προτιμούμε να υπάρχουν ζωντανές επιχειρήσεις , ε.
δικά μικρομεσαίες, την επόμενη μέρα , παρά καθόλου επ
χαρήσεις. .
7eση στην ελληνική
οιχονομία της τάξης
του 1% με 3% προβλ.
πεται πλέον σύμφωνα με τον
υπουργό Οικονομικν Χρή .
στο Σταϊκούρα, χωρίς να απο κλείεται δυσμενέστερο σενάριο , αν τελικά η πανδη
μία έχει μεγλύτερη διάρκεια
( δε λήξει έως τον Ιούνιο) ή αν
επανεμφανιστεί το φθινόπω
ιαψεύδονται οι προσδοκίες για μεγάλες και τολμηρές αποφάσεις. Σταθερά επιφυλακτική παραμένει η θέση της γερμανικής
ΕΚΤ: Και τα ελληνικά
ομόλογα στο νέο έκτακτο QE
κυβέρνησης σε σχέση με το ενδεχόμενο έκδοσης ευρωομολόγων ,
όπως ζητούν ήδη αρκετές κυβερνήσεις της Ευρωζνης.
Tια την κριτική που ασκεί ο
ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε ότι τα μέ .
τρα που εφaρμόστηκαν φτά .
νουν στο 2,5% του ΛΕΙΠ έναντι
μέσου όρου 2% του ΑΕΠ ανά.
την ΕΕ.
Ο υπουργός επισήμανε εμφα .
τικά την ανάγκη λήψης ατο φάσεων σε επίπεδο ηγετν
της ΕΕ , ούτως στε να αυξη .
θεί δραστικά η δυνατότητα
χοηματοδότησης των κρατν
- μελν , εν κατέστησε σαφέ
ότι ο τουρισμός-σε κάθε σενά .
ριο - θα δεχθεί πλήγμα φέτος.
Για την Γερμανία είναι σημαντικό η ανάληψη χρεν να συνδέεται με
όρους, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ και πρόΗην επιλεξιμότητα και των ελληνικν ομολόγων
στο έχτακτο QE ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κε
ντριχή Τράπεζα , δεδομένων των έκταχτων συνθηκν. Αίρεται και ο περιοοσμός που υπήρχε για αγο ρά έως 33% σε κάθε σειρά τίτλων .
Στην άρση του περιορσμού που qράει τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Κεντριχής Τράπεζας να αγοράζει
ως το 33% μιας έκδοσης ή του συνολικού χρέους ενός
εκδότη , προχρησε η κεντριχή τράπεζα για το χτα
κτο πρύγσμμα αγοράς ομολόγων ύψους 750 δι . λόγω
της πανδημιχής κρίσης.
Στο ίδιο χείμενο αναφέρεται ότι ετιλέξιμα για το πα χέτο της ΕΚT είναι και τα ελληνικά ομόλογα, δεδομέ νων των έχταχτων συνθηκν .
σθεσε: Στη θέση της γερμανικής κυβέρνησης, της Καγκελαρίου, δεν έχει
αλλάξει κάτι. Ακόμη και σε περιόδους κρίσης είναι απαραίτητο εγγύηση
και έλεγχος να παραμένουν σε ένα χέρι .
Ο υπουργός Οικονομίας Πέτερ Αλτμάιερ χαρακτήρισε κσυζήτηση.
φάντασμαν την σχετική με ακορονο-ομόλογαν, η οποία άνοιξε με πρωτοβουλία της παλικής κυβέρνησης.
Οι ηγέτες 9 κρατν της ΕΕ, μεταξύ αυτν και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσαν την Ένωση να δημιουργήσει κορωνοομόλογα , προκειμένου να διαθέσει σημαντικά κονδύλια μπροστά
στην υγειονομική κρίση.
Αυξήθηκαν 1 δισ. οι καταθέσεις
ιδιωτν ο Φεβρουάριο
Ευρωζνη: Κατάρρευση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας
Προϋπολογισμός: Πλεόνασμα
831 εκατ. τον Φεβρουάριο
ο καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον Φεβρουά
ριο ανήλθαν στα 142,2 δισ. καταγράqοντας άνοδο
11 διο . Ωστόσο, μειθηκαν 1 δισ. οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης Λύηση 1.057 εκατ. παρουσίασαν ου
καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα , έναντι μείωσης 2.163
εχατ . τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος Qυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 7,7% από 6,3%.
Γεπιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζ Πη κατέρρευσε τον Μάρτιο καθς η πανδημία
-Lέχει σαρσει την Ευρπη και έχει προκαλέσει
το κλείσιμο καταστημάτων , εστιατορίων και γραφείων.
Ο ΡMΙ της ευρωζνης βυθίστηκε στο ιστορικό χαμηλό Παράλληλα , λίγο πριν ξεκινήσει η χρίση εμφανείς εί .
των 31,4 μονάδων τον Μάρτιο από τις 51,6 μονάδες τον
Φεβρουάριο μαχράν στην μεγαλύτερη μηνιαία πτση
Πλύνασμα 831 εκατ. καταγράφεται τον Φεβρουά .
L.οιο, έναντι στόχου για 929 εκατ. και πρωτογενούς
πλεονάσματος 822 εκατ. για την ίδια περίοδο το 2019.
ναι οι αρουθμίες στα έσοδα . Το ύνος των καθαρν εσό δων ανήλθε σε 7.557 εκατ. , παρουσιάζοντας μείωση κα τά 463 εκατ. έναντι του στόχου.
anó to 1988.