Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής-Μκoς Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια -Εκδότρια Στανμίδον Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Περίοδος ' (1974- Αp. φύλλου 6380-12.081
0,50 €
Επιβεβαιωμένο κρούσμα
Διαφορετικός φέτος
στη Δράμα-λόγω
κορωνοϊούο εορτασμός
της 25ης Μαρτίου
Ανοιχτή επιστολή του Δικηγορικού
Συλλόγου Δράμας
Την ένταξή τους
στο μέτρο των 800
ζητούν οι δικηγόροι
της Δράμας
Ομόφωνα από
το Δημοτικό Συμβούλιο
η στήριξη
του συσστίου της Ιεράς
Μητρόπολης Δράμας
δημότη Αλιστράτη
μετά από δηλσεις
του δημάρχου Ν . Ζίχνης
Αυστηροποιούνται οι έλεγχοι- Υίνονται και διασταυρσεις στοιχείων |Ι Με απόφαση της κυβέρνησης όλες οι δομές Τίθενται υπό άμεσο κρατικό έλεγχο!
Έντεκα παρα βάσεις και πρόστιμα
στο Νομό Δράμας για την καραντίνα
Αλλάζει μορφή διοίκησης
η δομή φιλοξενίας προσφύγων
και μεταναστν στη Δράμα
7 στην πόλη της Δράμας, από 2 σε Προσοτσάνη και Νευροκόπι
υστηροποιήeηκαν ήδη
Δεν συστήνεται νέα κλειστή δομή προσφύγων στη Δράμα
Ορίζεται κρατικός διοικητής στον οποίο θα λογοδοτούν πλέον οι Μ.Κ.Ο.
néurm, ol Aeyyo.
για τα μέτρα της
απαγόρευσης κυ
κλοφορίας Σύμ.
φωνα με τις νέες
εντολές που δόθη
καν πλέον από την
κυβέρνηση, ήδη ο
έλεγχοι που θα γ.
νοντα σε όσους
κυκλοφορούν έξ .
θα εναι περιοσό
τερο αυστηροί τόνσε ο υφυπουργός
Προστοσίας
Πολίτη κ Χαρδα Auác.
Αν και η πλειοψη
φία των πολιτν ,
τόσο στη Δράμα,
όσο και σε όλη τη
χρα , ακολουθεί
με υπευθυνότητα τις οδηγίες, υπάρχουν γα λειτουργία καταστημάτων.
αρκετές περατσεις κατά τις οποίς διαπιστνεται πως είτε πολίτες που βρέ παραβάσεις για άσκοπες μετακήσεις
σκονται στο δρόμο στερούνται σχετικν
εγγράφων, είτε διαθέτουν μεν τα απαραί
τητα έγγραφα , αναγράφουν όμως ψευ - Στην ΑrΤική 333 , στη θεσσαλονίκη 124
δείς πληροφορέες
Από εδ και πtpρα πλον , στους ελέγχους που θα γίνοντα aπό την Αστυνομία , Μα 73, στην Ήπειρο 66 , στη Θεσσαλία
θα γίνεται και διασταύρωση, τόσο των 6 στη Στεροά Ελλάδα 50, στο Νότιο A.
στοςείων που αναγράφονται στο σχετικό γαίo 49 , στη Διτική ΕΝλάδα 48, στην Αναέγγραφο άδειας κυκλοφορίας , όσο και
ανόντως αληθεύει ο σκοπός της μετακ
νησης των πολπν .
Παραβάσεις και στη Δράμα
Στο μεταξύ , σύμφωνα με τα στοιχεία μέτρου , τη Δευτέρα 23 Μαρτίου , έχουν
που μας έδωσε χ0ες η Δεύθυνση Αστυνομίας Δρμας , στο Νομό Δράμας τις όλη τη χρα .
προηγούμενες ημέρες βεβαιθηκαν 11
σάριθμες παραβάσεις και πρόστιμα Από συΑλήψεις και βεβαιθηκαν σάρθμες
αυτά, οι 7εντός της πόλης της Δράμας παραβάσεις για λειτουργία καταστημά
και από 2 στην Προσοτσάνη και στο Neu
ροκόπι
1155 παραβόσεις σε όλη την Βλλάδα
Στο μεταξύ , σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, Στο Νότιο Αιγαίο δύο , στην Αττησή μία,
όλες Τις προηγούμενες ημέρες, οιπαραβάσεις του μέτρου απαγόρeυσης κυκλο Ήπειρο μία και στα Ιόνα Νησιά μία.
φοίας είχαν ανέλθει στις 1.155 μέχα και
την Τετάρτη 25 Μαρτίου, ν παρoλληλα του μέτρου, την Πέμπτη 12 Μαρτίου
πραγματοποιήρηκαν και έξι συλλήψεις έχουν βεβαιωθεί συνολικά σε όλη την Βλ
Του Θανάοη Πολυμένη
EΝ συστήνέται νέα κλειστή δομή
φλοξενίας προοφύγων και μετανατν στη Δράμα , αλλά η ήδηυφε
στάμενη που βρίσεται στην αποθήη της
Biopnyovs piourc ortas KOL
Δράμας , αλλάζα
GMes 27 ouvoluKá
Μπορούμε απλά να Τούμε ότι αι υφιστάμενες δομές, οι οποίες μέχρι σήμερα στην
πλειοψηφία τους ελέγχονται κυρέως από
την Υπατη Αρμοστεία του ΟHE, το Διεθνή
Οργανισμό Μετανάστευ σης (Δ.ΟΜ.) και
τις διάφορες Μη Κυβερνητικές Οργανσεες (ΜΚΟ) , περνούν πλέον στον πλήρη
έλεγχο του ελληιού κράτους.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1015824 Μoρτίou
2020, γίεται η -Σύσταση Δομν Προσω
ρινής Υποδοnς Πολιτν Τρτων Χωρνή
ανθαγενν α στοία έχουν απηβί διεθνή
προσταοία, με απόφαοη των υπουργν Οονομικν κ.
: BΠE) στο Δήμο
-enΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
διοοσμές υποστήριξης και α δομές αυπές θα μετατραποuν
σε κρατιές Για παράδαγμα, όταν προ ημερν θέλησα να
δωιγνετα στη δομή φιοξενίας στη ΒΠE Δράμας , δεν
μπόρεσα να μάθω κανένα στοχείο Δεν γνρζε κανένας τ
ποτα ούτε η Αστυνομία , ούτε η Περοφέρεια, ούτε ο δος ο
περφερεάρχης, ούτε ο υπουργός Εσωτερικν. Η κάθε
Εδκότερα σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οι
α Μετανάστευ σης και Ασύλου κ Μητοράκη
Λανθασμένα τις προηγούμενες μέρες κυκλοφόρησε η e .
δηση ότι συστήνονται 28 νέες δομές σε όλη την Ελλάδα
όπως και μία εξ αυτν στη Δράμα.
Στο ίδο επίπεδο θα λατουργεί πλέον από εδ και πέρα ΜΚΟ που δραστηροτοιίται εκεί , μου έλεγε ότι είνα
και η δομή-ΔΡΑΜΑΣ στην Αποθήη Nο 3 της Βιομιχανικής
Περοχής του Δήμου Δράμας της Περοpεpeκκής Ενότημάς κανένας δεν έδιe στοχεία για τίποτa
Δράμας της Περφέρειας Αναταλιής Μακεδονίας και Θράκης, όπως ορίταu aπό το παρατάνω ΦΕΚ
αγεπονές στη Δράμαδομές, είναι μία στην Καβάλα και
μία στις Σέρρες και οιοποές περνάνε και αυτές στο νέο - op eppuν εναν Εδυκό ραμματέα Υποδοχής , ο
θεστς και είναι α εξής δύο
ΔαμήΚΑΒΑΛΑΣ, στο στρατάτεδο -ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥ- όστε να υτάρχει ο πλήρης έλεγχος των δομν αυτν .
ΛΟΥ- στη έoηΠΕΡΙΠΑΛΗ του Δήμου Καβάλας της Περ φεραοής Ενότητας Καβάλας τηςς Περοpάρeας Ανατολοής θα συεχσουν να λεπουργούν όως μέχα oήμερα, που σn Μακεδονίας και Θράκης
- Δομή -ΣΕΡΡΩΝ, στη θέοη"ΠΡΟΗΝ ΓΕΟΡΚΗ ΣΧΟΝΗ μανειστπρος τοπαρόν α MΚο. &vφεύγοu, αλλά ιλέον
του Δήμου Σερρν της Περpeρειακής Ενότητας Σερον αοροστουν στο άοκηή και τά συνέτεκα στο αλη της Περωpάpeας Κεντρής Μoεδονίας
Ti alát
Σύμφωνα με την απόφαση των δύο υπουργν Oικονομκν και Μετανόστευρης και Αούλου, αpίζετο Δοικητής
Δομής Προσωρινής Υποδοχής κα Προσωρνής Φλξe
viac.
Αν και η σχετική απόφαοη
δεν δίει λεπτομέρεες, σε
δηλαις του οτον-Πρωνό
τίπο-ο αντιτεροpεραόρχης
Δράμας κ . Παπαδόπουλος .
εξηγεί ότι πλέον , οι δομές
αυτές όπως και της Δράμας,
περνούν και πioημα στον
έλεγχοτου κράτους . " αυτό
ονομάζει 28 δομές στην Ελ.
λάδα , που oημαίε ότι δeν
θα γίνει κάποα καινούρια.
Όπως μας λέα οκ Παπαδόπουλος, οpίζoντα πλέον
για ης οπαίες προβλέπεται πρόστιμο 150
ευρ , σημειθηκαν στις εξής περιοχές
στα Ιόνια Νησιά 106 στην Κρήτη 97 , στην
Πελαπόννησο 76 στην Κεντρική Μακεδο υπεύθυνη για 50 άτομα και έτοι χνόοουν υpολεχτικά και
Σύμφωνα με τον αντιmppepaoχη Δράμας, τρα έpρχοντα και συμπράττουν δύο Υπουργεία και με κονή τους
τολική Μακεδονία και θράκη 47, στο
Βόρειο Αιγαίο 15 και στη Διτυκή ΜακεδοMa EL.
Σημενετα, ότι από την έναρξη του
οποίος θα έχει υπό τον έλεγχό του άλες τις δομές, εν το
ποθετείται και ένας δoτής οe κάθε δομή ξεχωριστά
Σύμφωνα με όσα έχουν γνειγνωστά μέχριτρα, αδομές
βεβαωθεί συνολικά 2950 παραβάσεις σε
Παράλληλα, πραγματοποιήβηκαν έξι
νικό κράτος και όχι στο Διεθνή Οργσμό Μετανάστευσης
Ετίσης , οι εργαζόμενοι στη δομή μέοω του προγράμματος Κονωφελούς Εργασίας παραμένουν κανοντά στις θ
σες τους και δεν αλλάζει κάτι σχετικά μ αυτά
των (υγειονομκού διαφέροντος, εμπορoκά κ.λπ) παρά τη σχετή απαγόρευση
ασυλήμeις έγναν στις εξής neροχές
στην Kεντρική Μακεδονία μία, στην
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ από την έναρξη
Πάικος-Μοσμανίδης
λάδα 264 παραβάσεις
και έχουν συλληφθεί 273
άτομα.
Οι έλεγχοι συνεχίζοντα με αμείωτη ένταση
με σκοπό τη διασφάλιση
της δημόσιας υγείας .
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.A)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Νέες υπερούγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηελίξη στην εξέταση του μαστού
. Υέρnχος Μαστού
MENOYME
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
• Ynépnxor-Triplex ayyeíwv
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκότητος
. Ορβonαντοηρόφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Távca Srnda Gaç ažıomeca,
ye avdqéómvo rpócano
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
CAIMH MOKPATIA
Tyeie Tyeies
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα