Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΙΚΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΤΣΕΣ ΤΟΥΣ ΕΠΒΑΤΕΣ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΑΕΙ
ΠΛΗΓΜΑ
ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
80 - 90%
χωρίς προηγούμενο
To ofeidoupe
Hdeia
ΝΕΚ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ
MATPIE
Ζητά πόρους
από το ΕΣΠΑ
πν θευμπία Οδ%
ΠΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΙΚΡΩΝ
HB'APXAIOTEPH KAOHMEPINH EOHMEPIAA ETHN EAAAAA - IIEPIOEPEIAKH EKAOEH
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
HAEIA -NATPIE faifa
lapooxeuh 27 Mapriou 2020 www.patrisnews.com Apluécpikou41164 EYPOOS0/Tiph Adivaç 1€
TIATPOI
σε καρανινα
ΕΜΦΑΝΗΣ ΠΕΟΝ Η ΜΕΤΑΛΗ ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΙΣΥΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΤΗΡΙΞΗ
δομν υγείας
ΧΑΥΣΤΙΚΟΣ-.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
H HAEIA
KPATA AKOMH
ΖΗΤΑ ΑΜΕΣΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΙΣ
ΝΟΣΗΛ. ΜΟΝΑΔΕ
ΤΗΝ ΠΡΩΤΙΑ ΤΟΝ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ
Πρωτοβουλία υπέρ των πολιτν
ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΡΙΟ ΝΤΡΑΓΚΙ
Μαρκα, Η oκή τοpeia γooτος , οoppα Hεiος λaβάνoοτος υnoon ς δ Έρχονται πτωχεύσεις,
διαγράψτε χρέη!
Onokeç onyuts nou uivoue óla pas, ouvénta me navoruia mo
vdaou Tou KOpuvolo (COVI0-19)
αναομβάνυ mwnpuroβουία και npoωρό σmό τη Τενoom 1 Ampου και rο μήνα
1. oe peiuan me Tuis Tou optonou rahakros eAPMA HAELAI Kard 10%
2 σε μείωση της ημής rou Κεφip ΦΑΡΜΑ ΗΛΕΙΑΣ κατά 25 %
ΕE Από Παρασκευή
Λαλλιοπουλος
27/3 twc Kai
#μένουμεσπίτ
euronics
ROLPHETOE
Tpirn 31/3
αppάς
ΚΟΤΟΙΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ
Pyrgos Gold
ATOPAZO
ΧΡΥΣ0ΑΣΗm
αλλά όι
απομονωμένοι
Διαβάζουμε την ΠΑΤΡΙΣ
σπίτι μος
το κιλό
Η a κασμηματα -Αίρες Νομίσματα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ
9 METPHT.
TA 6980 3277826
MANDAONOVAOV 2 KAI NATPON TYeror
AIANOMH KAT'OIKON
Epapuva Aa ta anapoite pa npootaoio
NAPAFTEAIEZ
κοποΠΟΥΛΟ ΣΟΥΒΛΑΣ
Κολέστε το 26210-22549
•[email protected][email protected]
ΠΥΡΓΟΣ 26210 20222
AMAAIAAA 26220 20060
ANOIXTH TPAMMH ME
ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΟΣΤΕΣ ΜΑΣ
TO TEpáyio
mail.pressepatrisnews.com
ADrIETHPIO [email protected]
HAeia - larpic
118 xpóvia Mad
site: www.parras.gr
Κατάστημα Πoργου
26210 22549 26220 22123
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΕΝΙΣXΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ