Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

27

ΜΑΡΤΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5395

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΜΕΙΖΟΝ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Π.

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ: ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΤΕΣΤ

Έχουν εγκριθεί
3.285 προσλήψεις
για το ΕΣΥ

Τέλος η φύλαξη
σορών, ερωτήµατα
για την απόφαση

ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 9

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΧΤΙ∆ΕΣ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Σ. ΤΣΙΟ∆ΡΑ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΣΕ Α∆ΩΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενεργοποίηση
πόρων
του ΕΣΠΑ
ΣΕΛ. 8

∆εν έχουµε
πορεία Ιταλίας
n Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας πρόσθεσε:
«Είµαστε ακόµη µέσα στη µάχη, να µην πω στην αρχή»

«ΕΦΥΓΑΝ» ∆Ρ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ ΠΑΝ. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ

Συγκίνηση
για δύο
συµπολίτες

n Ανακοινώθηκαν 71 νέα κρούσµατα χθες, ενώ οι θάνατοι
στην Ελλάδα έφτασαν τους 26
n Χαρδαλιάς: 5.824 πολίτες βρίσκονται σε κατ' οίκον καραντίνα,
σαρωτικοί οι έλεγχοι σε όλη τη χώρα

ΣΕΛ. 9
ΣΕΛ. 3

ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ

Βαπτιστήρια
σε... αναµονή!
ΣΕΛ. 9

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΥΕΛΛΩ∆ΕΙΣ ΑΝΕΜΟΥΣ

«100άρια»... σε Καστρίτσι και Ρωµανό!

Εσείς # µένετε σπίτι σας
κι εµείς φροντίζουµε
να έρχεται η
στην πόρτα σας!
Γίνετε συνδροµητές,
µε ένα απλό τηλεφώνηµα:

Τηλ. 2610/270-733, 2610/224-441

ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

Αποστάσεις αλλά
και συνωστισµός

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 2