Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ μ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& E . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.726 .Τμή 0,60 E . Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020
Tpageía: 0. TÇaßEMa 11- IQANNINA 453 33 • TrA. Kévrpo 26510 25.677, 33.791- Fax: 26510 30.350 • htp://www.proinoslogos.gr [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ο Κορωνοϊός καραδοκεί και κάπο1οι από τα κόμματα pγάζουν μαχαίριον .
NA MH AIAPPATEI TO EONIKO METANO!
Ο Ολοι ΜΑΖΙ τρα να στηρίξουν το σύστημα Υγείας Έaεξιήριο πότο Πατ. Κoσοκομείο, δο ποπακοούσιατα στην Πρέβεζα
για να προλάβουμε τα χειρότερα και να σωθούν
ανθρπινες ζωές . Όλα τα άλλα έπονται .
Σταθερή κι ελεχόμενη η κατάσταση
μετον κορωνοίό σε όλη την Ήπειρο!
. Η εξέλιξη ης πανδημίας
Του κορωνοίού σην Ελλάδα
μπαίνει πλέον στο πιο κρίσμο
στάδιο ωΚ προς την εάπλωστή
mς χθες ο Καηγητής Σωτήρης
Τσιόδρας , Τόνισε πως δεν διατηΑυστηρές συστάσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο με αφορμή αναρτήσεις
που προκαλούν ανησυχία . Λεκάδες ταλοί αναχωρούν σήμερα από
Ηγουμενίσα .Καμπάνες για άσκοπες μετακινήσεις . .
ΑΝΑΛΥΣΗ
.Μι σταθερά στα πέντε τα
κρούσματα κορωνοίού, παρόλο
mου ελέγχονται αυτή τη στιγμή δο
ÚwonTES
Koprio NpiBatae oTo Nooo: στην Ηπερο εν μέσω πανδημίας
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
στνεται εκθετική αύξηση Των
κρουσμάτων, χωρίς όμως αυτό
να σημαήνει όn επιπρέπεται οποοσδήποε εφησυχασμός ή ήό.
ερα μέτρα πpοστασίας.
Σε μια Εupύπη, που βυθζεται
στην απελπισία, προηγμένα συστή
ματα Υγείας καταρρέουν , ο νεκρoί
αυξάνοντα καθημερνά κατά εκατοντάδες , η Ελλάδα-μα με η Νοp βιγα και τη Δανία - δείχνουν προς
το παρόν να είνα οι
η κατάσταση
PENOPTAZ
Την ρα Της μόχης κατά του κορωνοίού, κάποoι δεν μπο ρούν να αοχωριστούν τη μικροπολιττκή και επχειρουν να
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Topmlioouy
------------------------------------ --υν Το Εθνικό Μέτωπο κατά της πανδημίας
Με ανακοίνωση του Πρυτανικού Συμβουλίου.
παραμένει Ελεγχόμενη και δεν
πpοκαλεί ανησυχία, χωρίς φυσικ
Περισούτερους ελέγχους για τη διάγνωση
- 11n oed.
Προς αυτή την κατεύθυνση
ντος δεν βοηβούν δηλσες και σ
Avi endeRnienKay ORa 71 ooiqun
Απαντήσεις από τα δεήματα δύο ύποπτων κρου σμάτων ανανορτήσεις λατουργν Του ΕΣΥ Τοu μένονται στο Νοσοκομείο Πρέβεζας . Κατά τα άλλα , η κόνα
TO0 Kopavoioo Bupe
"αραμένει στθερή στην Ήπειρο .
Στους 26 ανέβηκαν
οινεχροί από Κορωνοό
όπως συνέβη τρόσφατα, Τροκαλ
> ετρνίοεις γα ατοη φοτητν κα μπικίηρη από πς Εστές
-------------------Χαρ. Μηλινης-Κων. Κωστίκος:
. Σε Τpία ζωn κής σημασίας θέμαra, ómus ra xapa: κτηρίζει, αναφέρε
Ται με χθεσινή ανα Υγείας Σωτήρης Τσόδρας , με | : κοίνωσή Του Τo
Το συνολικό αpιθμό στη χρα! : Πρυτανικό Συμβού .
Aro rou Naven. l
NapákAnka, 4 á[email protected] éya- avvivuv. To mpúra
αφορά Τον τpόπo λέγχου για την ανντας την παρέμβαση του ίατρικού
Συλλάνου lσνινων, οσποίος απευθύνει συστάστις για υχραιμία στα
μέλη του
Κατά τα άλλα , αναχωρούν σήμ ρα από ην Ηouμενioα Ιταλοί υπή KOOI TIOU ÉXouV EyKlu- -11n oek.
• Akópa 71 véa emßaßanaμένα κρούσματα κορωνοίο!
στην Ελλάδα ανακοίνωσε χθες!
ο υπρόσωπος Του υπουργείου
Οκορωνοίός μετοδίδεται και
από μολυσμένες επιφάνειες!
O napoxéç TWN Aipwv
npoς ης ευnaθείς ομάδες
tehideç 2 sa s
Comeaintle
. Μπορείνα κολλήσουμε Τον !
| κορωνοίό Covid-19 aγγζοντας
| pολυσμένες επpάνες Φυσικά
| διαίτερα όταν στη συνέχεια α| κουμπάμεο πρόσωπό μας, κο|θς φαίνεται όnο ιό μπορεί α
| επιβσει και έξω από rο ανθρ
| νο σμα
va avépyera mAtov ora 892
Λειτουργεί κανονικά στο πρ. ΚΕΚΩΠ
| συν τη ζωή Τους εξαaς ης a- |
oθένειας Το τελευταίο 24ωρο , με |
Ta Búpara va dlvan
pas, KaΚαταφύγιον για άστεγους
τΟ Υπνωτήριο του ΟΚΠΑΠΑ!
χνευση καορωνοίού στον πληθυ πρέπει να ληφθούν άμεσα σης
σμό, Το δεύτερο Τα μρα που πολυάνθρωπες δομές που φιλο- 11g ak.
ξενούν πρόσφυγες και Το Τρίο : Αυτό tmσημαίνουν ο καθηγημής
Τον τρόπο αναπλήροσης Των δ .
δακτικν κενν , που δημιουp γούντα με Την προσωρνή ανα στολή λετουργίας
| Παθολογίας Χαράλαμπος Μηλιω
νης και ο αν. κοδηγητής Πνευμονο
Jovias Kuuvaravrivos Kuarikas
| mς Επιστημονικής
ν Πείδους ηρεσίες προσφέρει και σε ποιους απευθύνεται
• Mia peyáan
ομπρέλαν πpοστασίας πpoς ευπαθείς
ouddec Tou TAneuσμού έχει ανοίζε, εv
μέσω επέλασης roυ
κορωνοού ο Οργα νισμός Κονωνικής
Πρόνοιας Τοu Δήμου Ιωαννπν. Στoχος Του να προσφ .
ρει στήρξη και βοή
θεια σε όσο rο δυνατόν περισσόΤερους συμπολίτες που αδυνα
Τούν , για διάφορους λόγους , να
φpoνίσουν μόνοι τον εαυτό τους
Mία Τέτο ομάδα ευπαθν συ: νανθρπων μας ενη οι άστιγο γ
Συνεδρίασε χθες η Οικονομική Επιτροπή
<Ποδαρικόν τηλεδιάσκεψης
και στον Δήμο Ιωαννιτν!
11n o
Vεκόλλησαν οι διαγωνισμοί για γάλα και ατομικά είδη
Δστε στο Δημόσιο και το
ιδιωτικό ιατρείο σας
κυρία Όλγα Γεροβασίλη.. .
. Στην. εποχή
ης ηλεδιάσκεψης ε aépyerai o Anuos luavvinúv, o omoíog, lóyw ruv mepioráoruv,
είναι υποχρεωμένος
να αψοποήσει όλα τα
σύγχρονα πχνολογκά εεργαλεία προκε μένου να συνεχίσει να
παράγει έργο
Στο πλαίσιο αυτό, έγνε χθες η ψς και όλα πήγαν καλά Ο Πρόe πρτη δοκιμαστκή συνεδρίσση ης δρος Γιργος Αρλέτος βρισκόταν
Οικονομικής Επτροπής του Δήμου
μέσω του συτήματος ηλεδιάσκ AranoTioEIS
.. Αν κάπ έμαθε καλά ο
: Βληνικός λαός από την περίο- ζουν ακόμη και τρα , ακόμη και
δο διακυβέρνησης Του Σ
ήταν η ευκολία με την οποία τα
OTEléyn Tou amó m pía pripζαν αναυ σε dαν κα την διa κάμματος της Αξιωματικής Αντ - : ειδή δομή στο κτίρο του πρην
στημή κατήγελαν Τς ίδες aποφάσεις και τα όποια μέτρα καιρού στο στάδιο της γραφικό αυτές περιλάμβαναν . Ήτου ε φάρμοζαν στο ακέραιο ην πα - νός όΤ η χρα δεν κατέρρευσε,
pομα και ο συλος χορτάτος είναι , να απορεί
και η πίτα ολάκερημ
Την τακτική αυτή τη συνεχ..
στα ζητήματα τ
πανδημία του κορωνοίού!
Και αν κάποια στελίνι του : Τους σπoίuς ο ΟΚΠΑΠΑ λτουργεί
αμκονια στα μάνη
πά τw οpονί
EYPİZA,
απου αφορούν την
> Του ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΚΡΟΥ
πολίτευσηςς έχουν περάσει προ : ΚΕΚΟΠ στη Λμοτούλα . Πρόκετα
στο γραφείο του εν τα υπόλοπα
μέλη είτε ήταν στα δ- 11η σελ
>ITH TEAIMA 7
για ένα Υπνωτήριο, το 4ησελ .
τητας , μην αντέχοντας το γεγοΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Μεταξύ Σοβαρού & Αστείου .
Μέτρα, Δρα, Παροχές
σε ιδιτες και δημόσιο!
κανείς με θεωρού
Ο πατριωτισμός στον Έβρο
και στα Νοσοκομεία .
> Γράφει ο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
Φιλάλογος-Συγγραφέας
> ράφειο ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΟΒΟΛΗΣ
Κυριάκο καλημέρα!
Μία χαρά τα Πήγες μέχρι τρα στο θέμα του κο ρωνοίού και των μέτρων και των παροχν , αλλά θα
pou επτpέψεις να . σου βγάλω μία κίτρινη κάρτα!
Το δρο Πάσχα, αγατημέ Κυριάκο, το κατέβαλαν
οι επιχειρήσεις στους διωτικούς unαλλήλους κοντά στο Πάσχα, με έσοδο, και κέρδη από την αυξημένη δουλειά
μέρες των εορτν . Παλοιότερα μόλιστα έμπαnε και δρο στις Τμές
των προϊόντων και των υπηρεσιν .
Έρχεσαι τρα και λες ότι θα καταβληθεί κανονικά
.0 πατριωτισμός ως αξα ή ως στάση ζωής δεν
έχει για όλους τους Έλληνες την δια αποδοχή ούτε
το ίδιο περιεχόμενο . Και γι αυτό η αναφορά στην
πατpίδα διχάζε την κονωνία καιπολλοί επενδύουν
Πολιτικά ανόλογα με την ερμηνεία της ένοια Και
Το χειρότερο συμβαίνει όταν κάποιοι τουτίζουν τον πατριωτισμό με
Είσαι ηλικιωμένος
nasian titns aviane
napuglape urireln
Aviag o cornth opida,
Xupiç umoompurtuó repupiAov?hmtieagun mromuuk ptow n
ον εθνικισμό ή μάλον με την noτριδοκαπηλία.
Τούτο συμβαίνει στην εποχή μος γιατί έχει εκλείψει η αδεολογική
καθαρότητο, των nολmικν δυνάμεων και δυσκολεύονται να δημ.
ουργήσουν συνθήκες ευνοίκές για τη διάδοση των αντ 2ησελ
Neult sanne
Eidtoe sanjapnvt on 15420

Τελευταία νέα από την εφημερίδα