Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Kαθημερνη Εpημερίδα τns Hnsipou-δρυτns Εie.Τzηλλas-Έos 930-Αρ. Φύλλου 24778-Παρασκευη 27 Μαρτίου 2020-0,00 e
OAATATJA
ΜΕΣΑ ΑΠ ΤΑ ΜΑΤΑ ΣΟΥ
M. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ
ΜΙΑ ΠΑΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
<Ζούμε κάτι
το πρωτόγνωρον
0ι Παίκτες στα μπουζούκια,
το Πούλμαν άδειο στα Πάννινα!
Ημερολόγια
καραντίνας
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 9
Ανάλογη με τα μέτρα Περιορισμού κα την τήρηση τους θα είνααι η Πoρεία της ειδημίας του κορωνοϊού,
με τη χρα μας να καταφέρνα μέχρι στιγμής να αποφύγει την εκθετική αύξηση των κρουσμάτων
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
θέτουν
ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ
ΕΧΟΥΜΕ ΔΡΟΜΟ
ζήτημα επιβίωσης
Την έντονη ενόχλησή tους για την
εξοφεσή τους αnό την κοταβολή
της onoημίωσης ειδικού σκοπού
εκφράουν οι δικηγόροι σε όλη τη
χρα , με ων Δικηγορικό Σύλλογα
Ιωονίνων να σημεινει ότι ηρόΚΕΙα για μια κατάpωρη οδικα .
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Αποδοκιμάζει
τις ακραυγές
Πανικούν
Αnonροσανaτολιστική χαρα κτηρ ζει ο Ιστρικς Σύλλογος Ιωσνννων
κόθε δήωση η οnoio ημιουρ
γεί ανασφάλεια στο κονό, έλλειψη
εμπιστοσύνης στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας και ους λειτουργούς του ,
και uηανομεύει το tργο ης nαλ
τείος
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ανάγκη
για Περισσότερα τεστ
Tην nenoθnση όυ ο μοριοκός
έλαγκος για τ δγνωση oυ κο ρωνοiού θα πρέπει να διευρινθεί,
bnuς nδn γνεται σε όλλες ευρω
noκές χρες, εκφράζει ω nuο
νικό συμβούλιο του novenισυμίου
Itaawlvuv.
Σταθερός εδ και τέσσερις ημέρες ο αριθμός των κρουσμάτων στην Ηπειρο. Εξτήριο Πήρε
ονεαρός Που νοσηλευόταν στη Μονάδα Λοιμωδν διασωληνωμένοι nαραμένουν ο 72χρονος
από την Αρια και ο οδηγός βουνού, σε κατ οίκον Περιορισμό οι δύο γατροί
ΣΕΛΙΔΑ 5
. Σήκωσανο
χρηματοκιβτιο
με περισσότερα
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΑΣΚΟΠΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΕΦΙΚΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Τις 155
έφτασαν οι
Παραβάσεις
από 200.000 ευρ
ΣΕΛΙΔΑ 7
Και κάτι καλό μέσα από τη δυσκολία
Δ. ΣΙΔΕΡΗΣ
Εθνικισμός
Πατριωτισμός
Anό τα pαφεία τους ή uς κατακίες τους ακδίαον μέο) τηλείιoοκεψης τα μέ λη ης Οικονομκής Εnτρoτής του δμευ Ιωoνητν , οτrν npn, Eικανική ουeεδρίοση, Πou είκt ως pονoδκό στοχο να δκμόρει ης δυατότητας nouπροσφέρε
nvέa Eολογο και στα ουλλογικό όργηνα τα δήμου. Η δοκμή ήτην απόλ nεs
τυνμνη μεων οuδόμαχο κα γα τηνοέμνη δομόδο έχa nρoροματο
κανανική ηλέον, μέοω τλδιάοκομης, αγιληση της Επιpατής, οτε να λμθαύν
anoφoες για ζμatα noυ xxpeμούν. Ηχρήση uων νέων Ενολογν δεν οφ pόμόνο τη δδομένη Βύοκαλη συγυρία, αλάθα μπορεί να ήνετα και το εnέμενο
6ίάστημα, επιoναντος uς δοδικουίες οπ λήψη στσμόσεω, ακάμη και σε επίne
66 δημοηκαί υμβουλου, αpόον υπopξη n νόλογη εξοικείοn αιό όλους
ΣΕΛΙΔΑ 9
Ακόμη 66 napaβόσεις Υιο όσκοηες με τακΜήσεις βεβακθηκαν tην Τετάρη
και άλλες 3 μέχρι xθες στις 3 το με
σημέρι στηνΗπειρο , με τονσυνολικό
αριθμό να φτήνει τς 155 anό τν έναρ.
η ου μέφου, τη Δευτέρα 23Μαρίου
ΣΕΛΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 5
Ακολουθήστε
TOV «H.A.»
ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΜΟΡΦΗ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Περιφερειακές υπηρεσίες με έμμισθους διοικητές
OTO Twitter
@Agongr
ΣΕΛΙΛΑ 7