Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Στο τραπέζι το "κορονο-ομόλογο"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
*H NAYTEMUOPIKH
g771108 592131
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020/ τιμή: 1,30 ε
Οικο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.184
Στο τραπέζι το κορονο-ομόλογο
το κορονο-ομολογΟ
Παρέμβαση εννέα ηγετν της Ε.Ε. - Επιστολή Προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
στην οικονομία. Όπως επισημαίνεται στο Προ - πρόθεση είναι το σχέδιο να Προχωρήσει Πολύ
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται σήμερα να επι
βεβαισουν την Πρόθεσή τους να Προχωρήσουν σχέδιο της κοινής δήλωσης των ηγετν, η Ε.Ε. γρήγορα. Αναφορικά με τις κοινωνικές και οικοστην ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προ- χρειάζεται σήμερα ένα Πραγματικό ευρωπαϊκό νομικές επιπτσεις του κορονοiού, οι θέσεις των
στασίας της Ε.Ε., στε να μΠορεί να αντεπεξέλθει κέντρο διαχείρισης κρίσεων , το οΠοίo θα είναι κ
σε μελλοντικές σοβαρές κρίσεις, όΠως ο κορο- διευρυμένο. Όπως διευκρίνισε τις προηγούμενες χρειαστούν σημαντικές Προσπάθειες από την
νοϊός, καθς επίσης να στείλουν το μήνυμα πως μέρες, το μάθημα Που Πραμε από την Πανδημία Πλευρά του Σαρλ Μισέλ στε να βρεθεί κοινός
θα κάνουν τα Πάντα προκειμένου η οικονομία
να επανέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά. Παράλληλα , Παϊκό επίπεδο ένα κέντρο διακείρισης Παρόμοιων ψη του Eurogroup, ο Πρόεδρος Μάριο Σεντένο
οι ηγέτες εννέα κρατνμελν, μεταξύ των οΠοίων
και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,
αλλά και ο Εμανουέλ Μακρόν με τον Τζουζέπε
Κόντε, με κοινή επιστολή τους στον Πρόεδρο του εξοπλισμό, συντονισμένη δράση και Πλήρη αλ ρότητας (ESM), Που ανέρχονται σε Περίπου 400
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ζητούν την έκδοση ληλεγγύη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται δισ. ευρ ως χρηματοδοτικό εργαλείο για την
ενός κορονοομολόγου με εγγυητή την Ε.Ε. για
την άμβλυνση των επιπτσεων του κορονοϊού συγκεκριμένων προτάσεων και δράσεων, ενό
κρατνμελν είναι λιγότερο ταυτόσημες και θα
του κορονοϊού είναι ότι χρειαζόμαστε σε ευρω - τόπος. Ειδικότερα, στην Προχθεσινή τηλεδιάσκε
Control Power Services
Tel: 210 6728890, e-mail: [email protected]
καταστάσεων . Ο μηχανισμός αυτός στην ουσία δεν κατάφερε να αποσπάσει μια ομόφωνη από
θα είναι μια Πανευρωπαϊκή υπηρεσία Πολιτικής φαση για την Πιθανή χρησιμοποίηση των δυνα
Προστασίας και διαχείρισης κρίσεων με οινό τοτήτων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθε
S SCORPIOS
Security Services
να αναθέσει στην Κομισιόν την Προετοιμασία αντιμετπιση των επιπτσεων του κορονοίού
210- 8070427
2295 0-367 00
www.SCORPIOS-SECURITY.GR
Κηφισιά-Ωρωπός-Οινόφυτα-θεσσαλονίκη
στην οικονομία. σελ .5
Mega Πακέτο στήριξης
2 τρισ. δολ. από τις ΗΠΑ
Πράσινο φως άναψε από το Κογκρέσο
Εξέλιξη
Γενικού Δείκτη
Σε πλήρη Παράταξη στη μάχη
κατά της οικονομικής ασφυξίας ενός παικέτου στήριξης της οικο
από την Πανδημία του κορονοίού νομίας της , όμως, ως η μεγαλύ
μπήκαν από χθες οι ΗΠΑ, ψη
φίζοντας ένα άνευΠροηγουμένου
νομοσχέδιο, με το οΠοίο απελευθερνονται 2 τρισ. δολ για μέτρα
στήριξης, σε Πολίτες , επιχειρή , ρνσυνεπειν του Coνid-19.Τα
σεις, τοπικές κυβερνήσεις, ορ
γανισμούς και ιδρύματα Την ίδια λύτερο Πακέτο διάσωσης Που εγ
ρα η Παγκόσμια Τράπεζα και
το ΔΝΤ απευθύνουν έκκληση
προς τους Πιστωτές για άμεση
ελάφρυνση στα χρέη των φτω
χότερων χωρν του κόσμου Που δόν στα δύο τρίτα του κυβερνηΠλήτονται από τον κορονοϊό. Η τικού Ποϋπολογισμού ύψους
αμερικανική κυβέρνηση μπορεί 4,7 τρισ. δολ ετησίως , σελ.7
να άργησε χρονικά στ λήψη
Τουρκικές προκλήσεις
ανήμερα της 25ης Μαρτίου 16
τερη του κόσμου , η απόφαση
αυτή αφοράτο μεγαλύτερο Ποσό
Που έχει δοθεί ιστορικά, στο Πλαί
σιο της αναχαίτισης των βλαβε600
552,45
COSMOΤΕ: Με Ericsson στο 5G
Την επιλογή της Ericsson ως Προμηθευτή για
την ανάπτυξη δικτύου 5G στην Ελλάδα ανακοί24 25 26 27 28 03 04 05 06 09
10 11
12 13 16 17 18
19 20 23 24
2 τρισ. δολ, συνιστούν το μεγα
Φεβρουάριος 2020
νωσε η COSM OTE, σημεινοντας Παράλληλα
Πως προχωρά στον συνολικό εκσυγχρονισμό
του δικτύου Πρόσβασης κινητής ,
αντικαθιστντας πλήρως τον εξοπλισμό
2G/3G/4G/4G+ με καινούργιο, ο οποίος θα δίνει
τη δυνατότητα σταδιακής αναβάθμισης του
δικτύου σε 5G. σελ .15
Μάρτιος 2020
κρίθηκε ποτέ από το Κογκρέσο,
στην τρίτη προσπάθεια για έγ
κριση κατά τη διάρκεια του τρέ
χοντος μήνα, εν αναλογεί σχε
0 Covid-19ανατρέπει τις στρατηγικές των εισηγμένων
Σε αχαρτογράφητα νερά κινούνται και Πάλι οι εισηγμένες επιχειρήσεις , αφού έρχονται ίδιες
μνήμες από τις 28 Ιουνίου 2015, όταν είχαν επιβληθεί τα capital controls, εν φέτος συμπληρνεται μια πενταετία . Τρα είναι ο Covid-19 Που ανατρέπει επενδυτικά σχέδια, ρυθμίσεις
και επέκταση εργασιν. σελ. 6
Ωριμάζουν ιδιοκτησιακά
τα ακίνητα στο Ελληνικό
οδικός χάρτις
για τα έκτακτα
μέτρα
του υΠ.Εργασίας
Mɛ «GPS»
Σε τροχιά ολοκλήρωσης έχει εισέλθει η διαδικασία για την ιδιοκτησιακή ωρίμανση του ακινήτου
των 6.200 στρεμμάτων στο Ελληνικό με την
υλοποίηση όσων Προβλέπει η Πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για τοντρόΠο Που θα γίνουν οι
κατεδαφίσεις όσων κτηρίων δεν θα παραμε νουν στο παλιό αεροδρόμιο. σελ .14
nΚομισιόν
για τη μεταφορά
Προϊόντων
Έρχονται
νέα μέτρα
στήριξης
Πρακτικές συμβουλές
Την επόμενη εβδομάδα
Τισχύει
ΤEN: ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ TΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ
σελ. 10, 11
Πρακτικές συμβουλές για τον
τρόΠο εφαρμογής των κοινν
κατευθυντήριων γραμμν στη
διαχείρισn των εσωτερικν συνόρων , στε στη διάρκεια της
Πανδημίας να διασφαλιστεί η
μεταφορά των αγαθν εντός
της κοινοτικής επικράτειας ,
εξέδωσε η Ευρωπαϊκή ΕπιτροΠή. σελ . 5
Περαπέρω διεύρυνση του καταλόγου των επιχειρή
σεων Που θα δικαιούνται τα μέτρα ανακούφισης της Κορονοϊός
κυβέρνησης, μέτρα για την ενίσχυσητης ρευστότητας
των επιχειρήσεων αλλά και τη διάσωση θέσεων ερ
γασίας , καθς και ισχυρά ακίνητρα συνέπειας για
τους φορολογούμενους στε να αποφευχθεί η κατάρρευση των φορολογικν και ασφαλιστικν εσόδων ,
αναμένεται να Περιλαμβάνει το επόμενο Πακέτο στή
ριξης Που σχεδιάζει η κυβέρνηση και θα ανακοινωθεί
μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα . σελ. 23
Έναν χρηστικό οδικό χάρτην
με αναλυτικές πληροφορίες και
πέντε βαστικούς άξονες για όλα
ταμέτρα Που Πήρε η κυβέρνηση
και υπάγονται στην αρμοδιό
τητα του υπουργείου Εργασίας
για την ενίσχυση εργαζομένων,
ανέργων, επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων , εξέδωσε
το αρμόδιο υπουργείο. σελ .4
ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΣΕ Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ
ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑΣΜ
Αισιοδοξία
στην Ελλάδα,
κατηφεια
ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΣΤΙΣ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ >6
στον κόσμο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Ρωσία: Ουρές στον τάφο του Ναβάλνι για να αφήσουν ένα λουλούδι
  Οι Ρώσοι έκαναν ουρά το Σάββατο για να τοποθετήσουν λουλούδια στον τάφο του εκλιπόντος πολιτικού της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, με τους πενθούντες να τον χαιρετίζουν ως σύμβολο ελπίδας και επιμονής…Ρωσία: Ουρές στον τάφο του Ναβάλνι για να αφήσουν ένα λουλούδι - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Πληθωρισμός τροφίμων: Η Ελλάδα στη δεύτερη θέση της Ευρώπης
  Τον δεύτερο υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων στην Ευρώπη, τουλάχιστον με βάση τον κατάλογο των χωρών που έχουν ήδη δημοσιεύσει τα σχετικά στοιχεία, εμφανίζει η Ελλάδα για τον Φεβρουάριο, καθώς, ενώ ο…Πληθωρισμός τροφίμων: Η Ελλάδα στη δεύτερη θέση της Ευρώπης - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Σλοβακία- Ρωσία: Συνάντηση Μπλάναρ-Λαβρόφ στην Τουρκία
  Τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ συνάντησε σήμερα ο ΥΠΕΞ της Σλοβακίας, Γιουράι Μπλάναρ, στο περιθώριο ενός διπλωματικού φόρουμ στην Τουρκία, ανακοινώθηκε από τις εν λόγω χώρες. Η συνάντηση, μία…Σλοβακία- Ρωσία: Συνάντηση Μπλάναρ-Λαβρόφ στην Τουρκία - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Μωμόγεροι παντός… εποχής και παντός ηπείρου – Από την Κοζάνη στη Μελβούρνη
  Με την παραλλαγή που παρουσιάζονται στα ποντιοχώρια της Κοζάνης έχουν κερδίσει μια θέση στον κατάλογο της UNESCΟ για την άυλη πολιτιστική μας κληρονομιά. Ο φυσικός τους… χρόνος είναι το Δωδεκαήμερο,…Μωμόγεροι παντός… εποχής και παντός ηπείρου – Από την Κοζάνη στη Μελβούρνη - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Νέα Αριστερά: Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η Ιδρυτική Συνδιάσκεψη
  Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας συνεχίζεται σήμερα η Ιδρυτική Συνδιάσκεψη της Νέας Αριστεράς, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο. Στην Συνδιάσκεψη έχουν τοποθετηθεί από το πρωί μέλη απ’ όλη την…Νέα Αριστερά: Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η Ιδρυτική Συνδιάσκεψη - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ