Πρωτοσέλιδο Live Sport:Recognized text:
NA ONOKAHPLBEI TO IPOTABAHMA!
• H Super League nɛpipevEl
τις επομενες ημέρες
Evnpepwon ano UEFA
Kai AiykeS
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΒΛΗΤΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
liver
ΕΤΟΣ 3ο 1 Πέμπτη 26 Μαρτίου 20201 ΑΡ. ΦΥΛΟΥ 6271 ΤΙΜΗ 1.306
ANDIXTH TPAMMH
TOY NANABHNAIKOY
ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟ
MIA TO NED EYMBOAAID
fb.com/EfimeridaliveSport
Ολα τα μέληn της εργάζονται
στη λογική όιεξαγωγής
των Πλει 0ψ
. Την ερχομενη εβόομάδα
η ηλεδιάσκεψη
με τα δεδομένα που
θα υπάρχουν τοτε
MENEI
UTH NOVA
TENEL
ANOKAAYYH
TOY ENTHPH BETAKH
MIOYMNOYPAD
IA APH!
2016ροιθα ξεκαθαρίσουν μετάνις: εξελίξεις, με τυπλέτοφ
ΜέσωSkypen oυνεργασία Αλαφούζου-Ράκαατασιμότητα
σταθέματα τοων ανανεσεων ΣένκεφελνιΠούγγουρα
0 ρύτες συζήσεις, η υξodόψωση των χρεύν του Αυτοκράτορα
ο κοοτοβόρος Πφαιστος και Τούραμα ης οικομένειας Του Σnύρου Μnούμnουρυ
• ged. 12-13
I DEd. 18-19
ANDAYTH
ΕΠΙΒΕΒΑΙΠΣΗ ΤΗΣ