Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟ Γ Ο Σ
ΜΑΔΙΑΙΕ

ΦΗΜΕΡΙ

ΙΚΑ ΕΒ
ΙΟΔ

ΔΟ

ΣΕ

ΕΚΔΟΤΩΝ

ΔΕ

Σ

ΠΕΡ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. Γραφείο
ΣΥΡΟΥ
Αριθμός Άδειας
1

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ - Δεν επιτρέπεται η πώληση

των Κυκλάδων

Ε β δ ο μ αΚΟΥΤΑΒΑΣ
δ ι α ί α Α ν ε ξ ά ρ τΜΑΡΙΑ
η τ η ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
Π ο λ ι τ ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ίδα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ
• «Οφείλουμε να
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
• «Ο επόμενος
χειμώνας θα
• «Είναι
βοηθήσουμε τον
δείξει γερά τα
ανεπαρκή,
επιχειρηματικό
δόντια του σε
εφαρμόζονται
κόσμο ώστε να
πάρα πολλούς
επιλεκτικά και για
μην καταστραφεί
επαγγελματίες»
μικρό χρονικό
11
5
ολοσχερώς»
διάστημα» 9

ΜΗΝΑΣ ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΓΙΑ 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
• «Για την εκπόνηση
μελέτης των
Ταφικών Μνημείων
θα επιλεχτεί
εξειδικευμένος
τεχνικός σύμβουλος»

Ο Λ Οτ ω Γ
Ο
Σ
ν Κυκλάδων
4

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Αν ε ξ ά ρ τ η τ η Π ο λ ι τ ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ί δ α
Π έ μ π τ η 2 6 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 2 0 - Α ρ . φ ύ λ λ ο υ : 6 6 7 - Έ τ ο ς 1 3 ο - Τι μ ή 0 , 7 0 €

«Στο μάτι του κυκλώνα»

 Κατερίνα Καλογεράκη και Άννα Καμπάνη, προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου

ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΑΠΗ ΣΤΑ
ΧΡΟΥΣΣΑ
• Έδρα του η παλιά
ταβέρνα του χωριού 5

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
• Διμηνίτες και Τριμηνίτες
σε Καθαριότητα &
Πολιτική Προστασία 4

EDITORIAL

Από το αρνητικό στο
θετικό πρόσημο

 «Για εμάς τους επαγγελματίες υγείας που βρισκόμαστε ουσιαστικά στο μάτι του κυκλώνα, αυτό που βιώνουμε

σήμερα είναι κάτι το πρωτόγνωρο και πολύ δύσκολο. Ασφαλώς μας φοβίζει κι εμάς, κι αυτό δεν σας το κρύβω, καθώς
παλεύουμε σε έναν πόλεμο με έναν αόρατο εχθρό»
12 -13

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΝΙΚΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ

θάλασσα και

• «Ο μοναδικός
τρόπος για να
ξεπεράσουμε την
κρίση είναι να
απομονωθούμε»

αέρα  3

 6, 12

• Περιορισμοί
μετακινήσεων
σε ξηρά,

Ποιος θα φανταζότανε πέρυσι
τέτοια εποχή, που κατηγορούσαμε
την προηγούμενη Δημοτική Αρχή ότι με την αδιάφορη πολιτική
της στον τουριστικό τομέα θα
επηρέαζε αρνητικά τον τουριστικό πυλώνα του νησιού το 2020,
πως αυτή η πολιτική θα αποδεικνυόταν σωτήρια! Και αυτό γιατί δεν παρατηρήθηκε, πριν την
επιβολή απαγόρευσης μετακίνησης προς τα νησιά μη μόνιμων
κατοίκων, η μαζική προσέλευση μη Συριανών από τα μεγάλα
αστικά κέντρα για να ξεφύγουν
από τον κορονοϊό, με τα όποια
αρνητικά αποτελέσματα για τους
μόνιμους κατοίκους, λόγω διασποράς του ιού. Πώς, λόγω συνθηκών, ένα αρνητικό πρόσημο
έγινε ξαφνικά θετικό, μόνο ένας
κορονοϊός γνωρίζει!

Ο ΛΟΓΟΣ