Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
P&NH THS
PARHINHS
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ENIKOINANIA
EBAOMAAIAIA E OHMEPIE TAN ANANTAXO Y O A NPINAIAN
Τηλ.: 23850 22195
Fay: 99asa
23850 22288
E-mail: [email protected]
ΕΤΟΣ: 59ο
Αριθμός Φύλλου: 2864
Τιμή ούλλου: 50 Λεπτά
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑCHΟΝ
ΟΠΛΙΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΥΠΟΜΟΝΗ-ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΡΟΥΣΜΑ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ
Ήταν θέμα χρόνου να napouαστεί και στην περισχή μας
κρούσμα του Κορωνοiεύ Covit-19. Η δοίκηση του Νoοκομείου πλέον anopατητες με την Αστινομία στην Φλρνα να πραγμη Φλρινας μέσως
ΕΧανε γνωστό ότι ανιχνεύηκε ο ς οε νοσηλεμρμεγο αnθεν εm ΜeΤΑ α η τημηη ων μετρων, Την πρτη έρα
(64χρονος , όπως πληροφορηθήκαμε) τονίζοντας στι oπό την διατίστωσαν 10 παρβάσεις και επέβαλαν τα οριζομενα πρόστιμα.
Πρτη ημέρα νοσηλείας , όπως και κάθε ύπoπτο περιστατικό ,
υνiμετωπιυτηκε από κάθε άποψη (λήψη μέτρων noσύλnEης. δεν ouρησε ao0uμνα χωρους για εν .
νοσηλείας-θεραπείας κλη , σύμφωνα με τα πρeβλεπuμενα, το00 πλύσιμο δρέμων και άλλων χρων με χρήση απολυμαντικν .
από ιατρικής όσο και από νοσηλευτικής πλευράς , υπό τις Σε απολύμανση χρων προέβη και η Αντιπερφέρεια Φλρινας
ισχύουσες οδηγίες του ΕΟΔΥ. Επίσης, όπως αναφέέρει η ανα κοίνωση , η κατάσταση του αυθενή, κρίνεται σταθερή και δεν του Περpepeκού Συμβουλίσυ σε εισήηση του Περιφερειάρχ
χρήζει νοσηλείας σε άλλο Νοσοκομείο (τταβάθμιο ή νοσοκομεο
ανοφοράς) .0 χρόνος και το είδος νοσηλείας , θα εξαρτηβεί 4.000 ολόσωμες στολές υψηλής προστασίας και 10.000 μάσκες
αnό την περατέρω Πopείa . .
Εν τω μεταξύ , η κίνηση στους δρόμους έχει περορστεί στις
ανακοινωσης το απoγευμα της 25ης Μαρτίου
απαγόρευσης της κυκλοφορίας αστυνομικοί
Ο Δήμας Φλρνας
1 χρήση από το Νοσοκομείο Φλρνας και προέβη σε
MENOYME
εν η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με ομόφωνη απόφαση
Γιργου Κασαnίδη , ενισχύει τα Νοσοκομεία και το ΕΚΑΒ με
(800 και 1.000 αντίστοχα για την Φλρινα) αξίας 71.480 .
ΚΟΙΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Με κείμενο για τη 25η Μαρτίου και την επιδημία, απευθύνονται προς τους πολίτες της Ολρινας οι θεσμκοί φορείς του νομού .
Το κεμενο που δημοσoποήθηκε στις 24 Μαρτίυ 2020, neραμονη της Εθηκής Επετείου , συυπογρόφουν ο Σεβαnμότατος Μητροπολίτης
κκ. θεόλητος, οι δύο βουλευτές του ναμού, α Αντπεριφερειρχες και α δμαρχοι Φλωρίης, Αμυταίου και Πρεστν κα έχει ως εξής
0 σεβασμότατος μητροπολίτης κ.κ . θεύκλητος και όλο εμείς άλους τους πολίτες της Π.Ε Φλρινας που απ τν πρτη
α υπογράφσντες θευμικοί φορείς της Π.Ε Φρνος , Βουλευτές , στιγμή συνειδητοποίησαν το μέγεθος της απειλής και έμειναν
ΑνΠπεριφερειάρχες , Δήμορχα, καθς και οι αρμόδιες υπηρεπες στο σπίτ , ακολουθντας τις οδηγίες του Υπουργείου Υγεία .
το Νοσοκομείο , η Αστυνομα η Πολιτκή Γροτασία , κα, βρισκό - της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Πριστασίας και του ΕΟΔΥ
μαστε σε συνεχή επαγρύπνηση και επικοινωνία με μοναδικό Σήμερα στην Περpερεακή Ενότητα Φλρινας δεν έχουν ανονευτεί
γνμονα την προάσπιση της δημόσιας υγείας των συμπολιτν επιβεβαωμένα ρούσματα κορονοίου και αυπό ορολεται Τρωτίτως
μας από την εξάπλωση του φονικού ιού Coviu -19,
οως εναι οU επικnνουνος και ο4ελουμε όλα να δείξουμε των αναγκαων προληπτικν μέτρων , Αυτό βεβαια σε καμία πε - ηρ napεχει 0ηγιες Προφυλαης για το κοινο.
υnευθυνότητα . Χρειάστηκε να παρθούν σκληρά και δύσκολα
μετρα Πoυ μερα με την Τμέρα κλιμακνονται με τελευταίο αυτό , έχει σύνομα ούτε επιλέγει ποιους θα πλήξει . Απεναντίας τρα Ψλωρινας , Παρατηρείτε το φαινόμενο ασθενείς με ήπια
του Περορισμού της κυκλοφορίας των nολιτν.
Για όλους εμάς η προστασία της ανθρπινης ζωής και η
υγεία όλων των κατοίκων είναι ύψιστη πρoτεραιότητα και ιστο - τον κίνδυνο .
ρικό καθήκον . Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΟ ΚΟΡΩΝΟΙο
ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Από την Πέμπτη 26 Mαpτίου 2020 λειτουργεί συμβουλευτική
και στην διή ας υneύθυη στάση απ την αρχή της εηαρμοής στρκιή γρα στο Νούμερο 2385-350112 για τον Κορυνο .
. Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Νοσοκομείου
ρίπτωση δεν επτρέπει εφησυχασμό διοι ο ός καροοκεί , δεν
οpείλουμε 6No να ουνεχίοουμε να Πειθορχούμε στης αnoφaoεις υμιτωματολογια, αδυνατωντας να επικοινωνήσουν με τον
για να περορίσουμε την εξάπλωση του φυ κα να μειωσουμε ΕΟΔΥ αλά και επιψητντας μα ιατρική εκτίμηση-παρακολούθηση, προσέρχονται στο νοσακομείο με ότι ανδύνους μηορεί
συνέχεια στην σελίδα 4 αυτό να συνεπάγεται
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου επισημαίνει ότε
. Εάν εμφανίσουμε ήτια συμπτματα λοίμωξης του αναπνευοι ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ
συμμετοχή της Υδρας η Επανάσταση ήταν εκ Των στικου βιχας , καταρρon , Πuρετός , Πονόλαιμος ) Παραμένουμε
προτέρων καταδικασμένη, Η Υδρα διέθετε Περια - στο σπίτι σε απομόνωση.
σότερα Πλοία uπό όλα τα νησά μα , nou συγχρο .Σε nepiπωση επιδeίνωσης των συμπτωμάτων η εάν ανήκουμε
νως ήταν και τα βαρύτερα οπλισμένα . Αύξησε τη ε εUπαθή ομάδα (ηλικιωμένα άτομα , άτομα οποιασδήποτε
δυναμη και τον πλούτο της ακέμη περιασότερο αnό ηκος με χρόνα υnoκεμενα νοσήματα n.X. σακχαρδης διαβήτης,
τα τεράστια εμπορικά κέρδη Που αποκόμισε κατά καρoιαγγειακά και χρόνια αναmνευστικά νοσήματα , aρτηριακή
τη διάρκεια των ναπολεοντείων πολέμων.
0ι ασυγκρίτως περισσότεροι και ενδοξύτερο ναύ ρχοι και ναυμέχοι του Εικοσιένα είναι Αρβανίτες.
Εδωσαν στο Γένος και έχασαν στον Πολεμικό στο - unάνισης ήπιων συμπτωμάτων λοίμωξης του αναπνευστικού
λο τα περισούτερα, μεγαλύτερα και σχυρότερα κ ράβα και τα αμύθητα πλούτη τους .
Η συμβολή τς Αρβανιτιάς μας στην Εθνεγερεία
είναι καθοριστική. Αρβαντικα μιλούσαν μετοξύ τους οι περιοσότερο και οι Βρυλικότεροι ήρωες του
Εικοσιένα στρατηγο , ναύαρχοι και καπετάνιο. Αρ βανίτες οι ακατανίκητοι Σουλιτες , Υδραίοι κι
Σπετσιτες . Η περίδοξη Αρβανmιά μας χάρισε στο
Πάνθεον το Ζάλογγο και το Κούγκ Στη θάλασοα
κάνουν θαύματα. Ορίζουν τον Αγνο.
Λίγο πρν ην Εθνεγερσία τα ελληνικά καράβια
είναι 600, έχουν 18.000 ναυτες κΟι
σύμηωνα με την εγκυκλοπαίδεια Ελευθερουδάκη
που ίσως υπερβάλλει. Τα περισσότερα και οπωσ
mTE τα καλύτερα Ονη 500. Εyουν το
Υδρας , των Σπετον και .
προνόμιο να πλέουν υπό ρωσική σημαία και να
είναι εξοπλισμένα . Κατά τους Μαπολεοντείους πολέμους , οπό - Δημήτριος και Αντνης , ο Ανδρέας Πιπίνος ο Γεργιος
τε ο πανίσχυρος αγγλικός στόλος έχει επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό της ηπεφωτικής Ευρπης , οι pυψοκνδυνοι Αρβανίτες , Γεργιος και Μανλης Τομπά ης, α Αντνης και Αλέξανδρος
κυρίως οι Υδραίοι και οι Σπετσιτες , σπάζουν τον αποκλεισμό Κριεής , ο Γκίκας Μπόταmς, α γοί του θεοδόσης και Νικάλας
και έτσι θησουμίζουν κυρολεκτικά . Για να ξεφύγουν τα αγγλικά Μο αδελφός του Παναγιτης, οι Γιάννης Μέξης κ οι γιοί του
nολεμικά , ψηλνουν τα κατάρτια τους και τα φορτνουν Περιο . Γεργιος , θε0δωρος , Μκόλοος και Παναγιωτης η ΔΕΚΟVΗ BbETa η υνατότητα της αναστολής της έκδοσης αυτή την
σύτερα πανΜά στε να ααπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα, γεγονός Μπουμπουλίνα .
nου προύπθέτει εξαιρετική ναυτοσύνη γιατί έτσι, τα καράβια
Τους χανον το κεντρο του βαρου και μπορεί να ανατραπούν υς αποτελούν τον κορμο της Ναυτικής Ιστρρίος της ΠoλγVE. εuβanει 0 αυτοπεριοpιαμος στο σπίn. Για την ενημέρωη
με το Παραμικρό . Δεν ανατρέποντα , όμως ,
Στις ακτές της Ισπανίας ο αέρας πέφτει ξαφνικά, γυρίζει άρeρο Τμήμα . Εδ απλς σκιαγραφουνται λγες χαρακτηριστι καθς και τους εργαζόμενους στα ΕΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
κάντρα και ο Αγγλοι συλλαμβάνουν το μικρό ελληνκό nepa - κές σελίδες της ελληνικής Ιστορίας
Τκόο . Οδηγούν τον καπετάνιο του μπροστά στον θρυλικό ναύα .
ρχο Νέλσωνα, ικητή της ναυμαχίας του Τραφάλγκαρ . Ο λύ
δος περιεργάζεται με το ένα του μάπ άγρα τον νεαρό Υδραίο
καπετάνιο , iσα με 25 χρονν . Ακολουθεί ο εξής διάλογος με.
διερμηνέα:
- Αν ήσουν εού στη θέση μου κ εγ στη δική οου, 1 Bα έκανες;
υπέρταση ) επικονωνούμε άμεσα με τον θεράπαντα ιατρό γα
ιατρωή αξιολόγηση.
. Δεν προσερχύμοστε σε απρό ή σε μονάδα υyείας oε Περίτωση
, κανόνια.
(βήχα, καταppon , mupετός, φαρυγγαλγία).
Η γραμμή εξυπηρετείται από επαγγελματία υγείας, αρχικά,
ApBawUDVtal uE BaBeia
στις Σπέτσες: ο Ανδρέας Μιαούλης . οι γιoί του
: νουμάχοι και nupmaiωμοσύνη θρυλικοί ις εργάσιμες ημέρες και ρες , με πpoθεση κατά την πορεία
να επεκταθεί σε περισσύτερες ρες.
ν σε Αρβανίτες της
s amy Yoog kai
TOu NiKou Méprtou
ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ
Σαχτουρης , οι Αναστάσης και Λαζαρος Τσαμαδός , οι Ιάκωβος.
Τηρντας με ευλάβεια όλα τα μέτρα που έχουν επιβληθεί
για την προστασία του κοινωνικού συνόλου η ΦΟΝ είναι στα
χέρια σας . Με ις πρόσφατες ρυθμίσεις λόγω της επιδημίας
Περίοδο . Επλέξαμε να
7WOTE va ELOOTE
υιναυτπκές επιχειρήσεις τους κι α νηφόρες ναυμαχίες Τρ- oους αναγνωστες μας ουτό τον χρονικό διάστημα nou
νεοίας , Ούτε ενδεικτικά είναι δυνατον να αναφερβroν σε ένα υας α και την καθιερωμένη εβδομαδιαία μος , "συντροφ .
Ευχαριστούμε Πολύ τον Tυπογράφo μας Γιάννη Αριστείδου
συνέχεια στην σελίδα 2
(ΕΛΤΑ) Που χωρίς την δική τους συμβολή δεν θα είχατε στα
χέρια δας αυτό το φυλλο .
ΔιαΒάζουμε
, 0ραου , κερατά . Σε κρεμο Τ κατάρΑ.
E+HMEPIAEE
κρεμούσα αμέοως στο μεοιανοι
του αnαντάει .
0 νεαρός Υδραίος καπετάνιος ονομάζονταν Ανδρέας Μια .
ούλης . Η περίδοξη Αρβανπά μας καθόρισε τον Ιερό Αγνα της
Παλγγενεσίας
σεις του στην ξηρά . Προσέφερε , επίσης , τα φλουριά της με τα
σακιά , κυριολεκτικά . Μετά την Απελευθέρωση συμπρωτα
γωνίστησε , Τέλος , στην πολιτική σκηνή, στις εμφύλιες έριδες ,
στην αναγένηση της ελληνικής ναυπλίας και στη διαμόρφωση
του Μέου Ελληνισμού,
Χωρίς τους Αρβανίτες ο ναυτικός αγνας ήταν καταδικα
σμένος και χωρίς τον έλεγχο της Βάλοσσας η Εθνεγερσία ήταν
καταδικασμένη, Την σημαία της Επαναστάσεως στα νησιά ύψω
σαν πρωτες α Σπέτσες , ακολούθησαν τα Ψαρά κα τρίτωσε η
Ύδρα Η Ιωάννα Διαμαντούρου υπογραμμίζει: Χωρίς η
Ενημερωνόμαστε
PENOYE
ΕΓΚΥΡΑ
στη θάλασσα και προσδιόρισε κρισιμότατες φ
ΕΝΟΣΗ ΙΔΟΚΤΗΤΩΝ
EΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ