Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Γερμανική τορπίλη στο σχέδιο βοήθειας των χωρών που πλήττει ο κορωνοϊός
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| KC NTRA
NEMNTH
26.03.2020
ΕΤΟΣ 7ο
OYMO 1889
TIMH 1e
kontranews.gr
ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΥΡΩΟΜΟΛΟΓΟΥ
ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΣΩΖΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΙΤΑΛΙΑΣ, ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΟΡΠΙΛΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒOΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ
DAHTTEI O KOPANOÏOE
ΚΩΡΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΕΙΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΦΙΑΛΤΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
οΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ δεν φοίνετο νο συκούνοι anό το δεόδε ολόδε θύμοτο του κορωνοού ,
oύπε σnό 15 κατοστροφικέs συνέnεε του εφόλη σns εύepoυστε ακοομes ων χωρν του Νότου
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
EEA. 3
ΕπιΚίνδυνη Πρόκληση
TΗΝ επέτειο τηs 25ns Μαρτίου επέλε
ξαν οι Τούρκοι για να Προβούν σε μια
νέα πρόκληση κατά τns Ελλάδα .
Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ κατέθεσε συντεταγμένε
Αnοκλειστικήs Οικονομικής Ζνns (AΟΖ)
στιs onoies nεpιλαμβάνονται περιοχέs
nou ανήκουν σε ελληνικά νησιά
ΤΣΙΠΡΑΣ
Απαράδεκτη κλιμάκωση
των τουρκικν
επιθετικν ενεργειν
ΣΕΛ 10
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ:
Η Κίνα ενέκρινε φάρμακο
απευτική αγωγή
η τουρκική Πολεμική αε
ροnορία προχρησε σε μηoράζnapαβ
άσεων στο Αγαίο και τον Εβρο .
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ καθαρά για σχέδιο αnοστα .
θεροποίησns nou εντάσσεται στη γενικό
τερη στρατηγική τηs Άγκυρas για nρόκλη
ση θερμού επεισοδίου με την Ελλάδα.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΑ 15
TAYTOXPONA
ΕΛ 10
ΞΕΣΠΑΣΕ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΛ 4
ΣΕΛ. 89
ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΕΧΝΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΤΑ ΑΤMS ΟΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΩΣ 400 G
KONTRA
NEWS O
Η Ελληνική Ενωση Τραπεζν ενημερνει οus συνολλοσ
σόμενουs για Ts συναλλογέs nou δεν θa μπορούν να διε νεργούν στα τρoηεκά κατοστήματα μετά mν επιβολή του
μέτρου του ηροσωρνού nεριορισμού ms κυκλοφορίos των
nολιτν nρos ονιμετηιση του κινδύνου διοσηορός του
κορωνοίού CοID19
εδ Πρωταγωνστής
είναι ηενημέρωσή σου
ΓΩPΓΟΣ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
b ΣΕΛ. 3
KAOHMEPINA ETIE 22:00 KONTRA