Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΗ ΡΟΔΙΑΚΗ
ΤΤΑΡΤΗ35 ΜΑΡΤΟΥ 2020 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΤΗΣΡΟΔΟΥ uμΕ ΑΡΦΥΜΟΥ 252
32 EAAE
Η επανάσταση
Εενοδοχείο
για τους άστεγους της προσωπικής
αναζητά
οδήμος Ρόδου
ΣΥΝΕΝΤΕΕΗ
Χρειοόμοτα μείωoη του
oΠΑ σε μετοpορές διαμονή
και o aon oοup
noupyός Τουρισμού Μόνος
Κόνοολος
|ευθύνης
Miματου δημόριου Ατνη
Με βόση ος οδηες ano ounoupγεio
Εσuερν
Kaynoupákn.
ΣΕΛ 7
ΣEΛ 11
Με καταστροφή απειλούνται
50 χονδρέμποροιτου yησιού
nou είχαν κάνει προμήθειες
για τα ξενοδοχεία
ΞΕΜΕΙΝΑNΤΟΝΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
<Η ΡΟΔΙΑΚΗ> ΣΥΝ ΕΝΤΕΥΞΗ
λόγω της αργίας
ης 25ης Μορίου
δεν θα κυκλοφορήσει
τν Πέμπτη
26 Μορτίου
| ΕΠΘΕΣΗ
ΜΕ ΠΕΤΡΕΣ
ΣΙΔΕΡΑ ΚΑΙ
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΥ!
MOKYPE
Γνε συνδρομητής!
Η ΡΟΔΙΑΚΗ
TH OIARAZOINE MM w zan-NA r. ek wendttg
Ονελβερός Μλης
Mανωλγκος μιλάα για
τους nελάες του εν καιp
Kopuvoibu.
•IEA 10
Antonin -auste
Δέκθηκαν οι πupoσβέστες στον
κατουλισμό των τσηγγάνων.
θα είναι ξονά
στα ηερίπτερα
την Παροσκευή
27 Μαpτίου
| ΝAΤΗΡΗΘΟΥΝ
TA METPA
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΟ
ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ ΖΤΑ
ΟΜΗΤΡΟΠΟΛΠΗΣ