Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής- Νικθλοις Καραθάνος 1951-1974* Ιδοκτήτρια - Εκδότρια Στανρίδου 1. Στολιανή
APAMA, TETAPTH 25 MAPTIOY 2020
Περίοδος ' 1974) Ap. φύλλου 6880-12.080
0,50 €
Συνεχίζεται η εθελοντική αιμοδοσία
στην Περιφέρεια ΑΜΘ
Η αιμοδοσία στη Δράμα
γίνεται στο παλαιό
δημαρχείο από
Τς 09.00 έως τις 13.00
Ποιες συναλλαγές
Ηλίστα με τα ξενοδοχεία που
θα λειτουργούν κατ' εξαίρεση
μέχρι 30 Απριλίου 2020
25η Μαρτίου 1821
δεν διενεργούνται
Στη Δράμα, θα λειτουργεί
το ξενοδοχείο ΚΟΥΡΟΣ
μέσω των τραπεζικν
Γράφειο Ιωάννης Μ . Ασλανίδης
Αντ/γος ε.α.- Επίτυμος Διουκητής της Σ.Σ.Ε.
καταστημάτων από χθες
Θετική η ανταπόκριση
των Δραμινν στο μέτρο
περιορισμού κατά του κορωνοϊού
Για πρτη φορά στην Ελλάδα η μαζική εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Σε καλά επίπεδα τα πρτα δείγματα
για την τηλεκπαίδευση στη Δράμα
ETIKH anodebyδράμους της πόλης,
ήταν διαπερα περορισμένη, εν η συν
τρnκή πλειονότητα
των Πολπν που μετακνήθηκε και ελέχΔηλσεις των προϊσταμένων A/θμιας και B/eμιας Εκπαίδευσης Δράμας στον "Π.Τ"
| θηκε με μια πρτη
ματιά η ανταπόκριση των Δραμμνν στα
μέτρα αταγόρευσης κυκλοφορίας, κατά του κοpuvoloú.
Ηδη, την πρτη μέρα
εφαρμογής των μέτρων,
Του Θανάση Πολυμένη
ΕΑ ΠΡΩΤΗ φορά στην Ελλάδα, ξεκά
νησε μια μεγάλη προσπάθεια για
την εξ αποστάσεως εταίδευση.
Όπως είνα γνωστό , με τα κλειστά σχολεία σε όλη τη χραλόγω των ιδιαίτερων
συνθηκν που εππβάλλει ο κορωναός , η
κυβέρνηση έκανε μια μεγάλη rροσπάθεια
να ξεκνήσει το πρόραμμα της εξ αποστάσεως εκταίδευσης , μέσω του Πακελληνίου Σχολικού Δικτύου
Τα προβλήματα είναι μεγάλα , όσον
αφορά την υπερφόρτωση του συστήματος, αλλά ακόμα και το ότι παλλοίείναι οι
εκταιδευτικοί που δεν γνωρίζουν τον
τρόπο λεπουργίας του συστήματπος,
αλλά κυρίως και των γονιν που για
πρτη φορά θα πρέπει να ενταχθούν σε
ένα τέτοο σύστημα .
Σκοπός της εξ αποστάσεως εαταίδευσης , κυρίως στη των μαθημάτων , αλλά τουλάχστον για την Πρωτοβάθμια
Δευτεροβάθμα Εκπαδευση είναι να μπορέσουν αφενός Εκπαίδευση είνα κα μην υπόρχει αυτό το απόλυτο κενό.
οι μαθητές της Γ τάξης των Λυκείωνα μην έχουw κενά Ναμπορούν α εκταιδευτικα να δίνουν κάπαιες ασκήρεις
στα πανελλαοδες εξεταζόμενα μαθήματα, και στην λη στους μαθητές τους και α μαθηπές να μπορούν να ασχοτων μαθημάτων τους για τους μαθητές της Α και Β ληθούν έστω και ως ένα σημείο με τα μαθήματά τους-τάξης Λυκείου . Γ αυτό το λόγο εξάλλου, η εξ αποστά- Στη Δευπεροβάθμια Εκπαδευση Δράμος
ouoppueei pE T
οδηγες
σχετικές
συμπλήρωσης της
ατατούμενης βεβα
ωσης ΑEζει να σηpEodei ón n
δημοτική Aρχή μερί
μνησε στε το προσωπικό
δημοτικής αστινομίας, να διαθέτει eν
τυπα βεβαωσης της
κατ' εξαίρεση μπο
τη Δευτέρα η Ελληνική
Αστυνομία στη Δρμα
προέβη στλς σε στυστάσες και δεν έγι καμμά
καταγραφή ελέγων ήπο
ραβάσεων Από χθες
Τρίτη όμως ξεκησαν οι
συστηματικαί έλεγχοι για
την εφαρμογή του μέτρου
περωρισμού της κυκλοpopiac,
Σύμφωνα από τους επσταμένους ελέν - νησης πολπν, τα οπoίa παρείε σε πολ.
χους της ΕΛΑΣ και της δημοτικής αστυνο - τες, κυρίως ηλιαμένους, εν δέθεσε και
μίας, πρακύπτει ότι η κίνηση στις εν ανό αpιθμό βεβασεων και στις επιεφήλειτουργία ετιχεpήσεις αλλά κα στους σεις, για τους πoλίπες πελάτες
MUNICIPAL O POLICE
KESS02
κ Σαλπτιγδης, ο στόχος δεν είναι να καλυφθεί η ύλη
Σημαντική η βοήθεια του Δήμου
Παρανεστίου στις ευπαθείς ομάδες σεως εσταίδευση γrστα σύγρoκ, ε πραγματο raτηνξαποστάσεως εoταδeυση στη Δευτεροβομα
χρόνο δηλαδή και πρόσωπο με πρόσωπο, εν για τους μληρε χθες στον -Πρωνό Τίπο ο πραστάμενος της &μαθηπές Γυμνασίων και Δημοτικν θα γετα ασύγχρονα εύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δρμα, κ
σε μη rpαγματικό χρόνο δηλαδή .
Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δρόμος
Προκειμένου να δούμε το πς προχωράει η εξ αποστάσεως στη Δράμα , ετικονωνήσαμε με τους διευθυντές της τέχουν όλα τα Λύκεια τη σύγχρονη ενταίδευση, αυτή
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Βταίδευσης στο δηλαδή που γνεται πρόσωπο με πρόσωπο σε πραγματικό
Ναμό Δράμας.
Μολντας στον-Πρωνό Τύπο-ο προίστάμενος της Προ μέρες μόνο για τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα,
τοβάθμιας Βαταίδευσης κ Ανδρέας Σαλτγγίδης σημε εν πλέον σταδιοκά μπαίνουν και οι υπολοιπες τόξεις των
νει ότι νεται μια μεγάλη προσπάθεια από όλες τις Λυκείων καθς και τα Γυμνάσια
σχολικές μονάδες των Δημοτικν σχολειν στο Νομό Σύμφωνα με τον κ . Κουλάνη, -όσον αφορά την σύγχρονη
Δράμας , με τις όποες δυσκολίες παρουσάζονται, γιατί εταίδευση, πρόσωπο με πρόσωπο δηλαδή η συμμετοχή
το σύστημα δυσκολεύεται να ανταποκριθεί επειδή εναι των μαθητν χαρακτηρίζεται ως αρκετά καλή , εν στην
υπερφορτωμένοΌπως τονίζει ο διος, ο διευθυντές βρίσκονται όλοι στα παρακολουθούν. Υπάρχει επίσης ένα σοβαρό πρόβλημα
σχολεία τους και οι εκπαδευτικοί στα σπίτα τους και ενημερνονται καθημερνά για το ποια εναι η διαδεκασία και χουν δυσκολίες, καθς όλα αυτά βρίσκονται στο Πανελ
πς μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα και να δημουρ - λήνιο Σχολικό Σύστημα.
γήσουν τις ηλεκτρονικές
τάξεις μέσω του Πανελληνiου Σχολκού Δικτύου .
Όπως ο διος λέει , uπaρχουν διάφορα τρόπο για να
ανεβάσει ο εταιδευτκός
τα μαθήματπα στο σύστημα
Ήδη, σε ένα αρκετά σημαντκό ποσοστό, οι εταδeυ τικοί έχουν ανταποκριθεί
και παρ ' όλα τα ζητήματα
που υπάρχουν, πιστεύω ότι
μέχρι τέλος της εβδομάδας, θα έχουμε καλύψει μεyáka Kevár.
Όπως τέλος επισημαίνει ο
Στα 100 άτομα οι σιπιζόμενο
Σπύρος Κιουλάνης , ο οποίος σημείωσε αρχικά ότι μέχρι
στιγμής πηγαίνει καλά και το επίπεδο είναι αρκετά κανοποητικόν , τονίζοντας ότι στο Νομό Δράμας ήδη συμμε
Του Θανάση Πολυμένη
στό τη σίτση, ο Δήμος Παρανεστίου παρό
ΤΗ ΒΟHΘΕΙΑ του προς τις ευπαθείς Χι αι σταιοδήποτε άλλη βαήθεια διευκό
ομάδες πλη θυαμού πpοσφέρει ο υνσης διαίτερα κατά την δύσκολη περίοδο
Δήμος Παρανεστίου , στις δύσνολες nou διανύουμε . Ανόμεσα σε άλλα εξυτηρe
τί τους κατοίκους του Δήμου , για την rpoάτομαπου έχουν ανάγη ακόμα και από ένα μήθεα των φαρμάκων τους κα των
αναγκν τους σε άλλες προμήθαιεςΣτημεγάλη του πλειοψη φία, ο πληθυσμός
τους συνδημότες του με απόφαση του δη - του Δήμου Παρανεστίου είαu μεγάλης ηλε
μόρχου Παρανεστίου κ Καγιάσγλου , ο ίας και δεν μπορούν να βγουν από το στήτι
και όπος τονζει ο δήμαρχος κ . Καγιόσγλου
κτοση του συσστίου που ήδη λεπουργούσε στον T, σε άλους αυτούς προσφέ για τους στόρους. Μέχρισήμερα οιμερίδες ρουμε φαγητό και κάθε βοήeεια εφόσον δεν
που παρασκευάζονται καθημερωά ανέρ - μπορούν οι ίδιου να εξυπηρετη θούν από
χονται περάτου στις 100 για αντίστοςους τους διούς τους . Η αίτιση γίνετα με κατ'
cύκον παράδοση εκτός σττιού με την βοήθθαα των κονωνικν υπηροσν του Δήμου
προγράμματος
γραμμής , την οπoία μτορούν να καλούν α Βσήθεα στο ΣΤίm, του "Κέντρου Κοκότη
δημότες moυ ανήκουν όχι μόνο στην κατη- τος" κα των " Παδικν Σταθμν.. Η αίτση
γορία των απόρων, αλλά και των ευrαθν ετομάζτα από τους μάγερες των Παιδε
ομάδων (δηλαδή ηλικοωμένο, άτομα με ανα- κν Σταθμν και του προγράμματος Βοήαυτές ρες για όλους και υρίως προς τα
χρόνο . Η σύγχρoνη εκπαδευση ξεάνησε τις πρτες
πιάπο φαγητού .
Έχοντας ως γνμονα τη βοήθεια πpος
Δήμος Παρανεστίου προχρη σε στην επόασύγχρονη δεν μπορεί να γνει γνωστό πόσοι ακριβς
με το σύστημα το αποίο είναι υπερφορτωμένο και υπάρ
συνδημότες.
Επίσης, ο Δήμος Παρανεστίου έχει προχωρήσει κα στη διάθεση μια τηλεφωνκής Παραεστίου, δηλαδή
| σελ.7η
θεια στο Στ.
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
mpla KTA).
Oπος τόνσε ες μλντας στον Πρωωό
Ουσιαστικά ο Δήμος Παρνεστίου έχει
Τύπο ο δήμαρχος κ Καγιάσγλου, εκτός δημουργήσει μια κουωνική δαμή στην
οποία έχει εντάξα τις
τρας υτηρεσίες οι ποίες
OUVTOVIOIÉVA enepoúv
να ανταποκριθούν στις
ανάγιες των δημοτν
Η τηλεφωνική γραμμή
την οποία μτορούν να κα λούν α δημότες Παρανε
oriou eiva TO 2521082472.
Πάνκος-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Νέες υπερσύγρονες υπηpeoίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως.
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογραφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης απεικόνσης
ηεξέλξη στν εξέταση του μαστού
. Υnέρηχος Μαστού
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 1730-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
MENCYNE
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
AOINA TMHMATA:
. Μογmοκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέρηχο -Τiple σγίων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσκής Πυκνότητος
. Ορβoπαντογρόφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Tiávca Sinda Gaç ažıómeca,
μαθράπστροάωτο
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
825210 55122 0 6977 472890
IOH MOPATIA
T ie Tyeies

Τελευταία νέα από την εφημερίδα