Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
27IPQINE
(ωκΙΛΚΙΣ
υπηρετούμε
με εντιμότητα
τη δημοσιο
γραφία
στο ν. Κιλκίς
ΕΛΛΑΣ
jeidisis.gr
XPONIA
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερι νή εφημερίδα στο ν. Κιλ κίς
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020-έτος 21ο - ISSN: 2654-0533- αρ. φύλλου 5078-0,50 ευρ
Ορλος του ξύνου παμήντα στην Εληγνιή Ετανάσταση
Δήλωση του υφ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης
& βουλευτή Γ. Γεωργαντά για την 35' Μαρτίο
Το παρόν άρθρο πραγματεύεται τον τρόπο αντιμετπισης του
επαναστατικού αγνα των Ελλήνων (1821-1832) από το νεοδια
μορφωθέν συλλογικό σύστημα ασφάλειας της Ευρπης. Σκοπός
του είναι να αποτυπσει τις πολιτικές και διπλωματικές ενέργειες
των Μεγάλων Δυνάμε ων της εποχής στη διαχείριση του ελληνικού
ζητήματος σε συνάρτηση με τον ειρηνευτικό διακανονισμό της
Βιέννης, τα επαναστατικά κινήματα της περιόδου και με το Ανα
τολικό Ζήτημα.
Στο πρτο κεφάλαιο αναπτύσσονται το θεσμικό πλαίσιο και η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κονσέρτου, όπως αυτό αποφασίστηκε
στη Βιέννη, για την εξάλειψη των πολεμικν κινδύνων και την καθιέρωση ενός νέου συ στήματος ισχύος. Σύντομη μνεία γίνεται και
στα επαναστατικά κινήματα αυτής της περιόδου που αντιμετωπίζονταν ως σοβαρές απειλές για την ευρωπαϊκή ειρήνη καθς και
στο διακύβευμα του Ανατολικού Ζητήματος για κάθε μια από τις
ισχυρές ευ ρωπαϊκές χρες.
Στο δεύτερο κεφάλα ιο περιγράφεται η στάση που επέ δειξε το σύστημα της Βιέννης στο ελληνικό ζήτημα, και βαθμιαία στο πως οι
Έλληνες επαναστάτες-αντάρτες, σε σύνδεση πάντοτε με το Ανατολικό Ζήτη μα , " μεταμορφθηκαν" ανάλογα με τα συμφέροντα και
τους ανταγωνισμούς των Μεγάλων Δυνάμεων , σε εμπόλεμους, και
κατόπιν σε άξιους Ευρωπαίους πολίτες να αποκτήσουν το δικό
τους ανεξάρτητο μοναρχικό κράτος, κατά το πρότυπο των πολιτισμένων εθνν.
Πριν από σχεδόν 200 χρόν ια, οι πρόγονοί
μας ξεκίνησαν τον τιτάνιο αγνα για την
απελευθέρωση του Ελληνικού Έθνους και
την ανεξαρτησία της Πατρίδας μας από τον
Τουρκικό ζυγό. Σήμερα είναι ημέρα γιορτής
Είναι ημέρα μνήμης και τιμής . Τιμής στους
Ανθρπους εκείνους , που με λιγοστά μέσα
αλλά με ηρωίσμό και απο φασιστικότητα, πο
λέμησαν γενναία για το δίκαιο και την ελευ θερία του Λαού μας. Πολέμησαν με
αυτοθυσία και αυταπάρνηση για τα ιδανικά
και τις αξίες του Ελληνισμού, τις εθνικές μας
παραδόσεις και τη θρησκεία μας , την Ορθοδοξία , η οποία υπήρξε πάντα κεντρικός στυλοβάτης των εθνικν αγνων . Η κληρονομιά της 25ης Μαρτίου και ο ηρωίσμός
των Αγωνιστν μας είναι βαθιά ριζωμένος στην Ψυχή των Ελληνίδων και των Ελ.
λήνων.
Ο Μεγαλειδης Εθνικός μας ξεσηκωμός διδάσκει ότι οι Ελληνες , όταν είναι
ενωμένοι και αποφασισμένοι, όταν έχουν πίστη στην Πατρίδα και τις δυνάμεις
τους , προσπερνούν κάθε εμπόδιο, αντιμετωπίζουν κάθε δυσκολία, βγα ίνουν
πάντα νικητές.
Σήμερα, η Πατρίδα μας αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη κρίση δημόσιας υγείας
στη σύγχρονη ιστορία . Σήμερα, καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε σε μια δύσκολη
και πρωτόγνωρη συγκυρία . Καλούμαστε όλοι μαζί και κάθε ένας ξεχωριστά να
σηκσουμε το βάρος της Πατρίδας. Γιατί πως είπε και ο Πρωθυπουργός, Έλ
λάδα είμαστε όλοι εμείς"."
Δίνουμε μια δύσκολη μάχη . Όμως ενωμένοι και απο φασισμένοι, οι Έλληνες
θα νικήσου με ξανά .
Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η 25η Μαρτίου ! . Χρόνια Πολλά σε όλες και όλους .
Γράφει η Μαίρη Τσοτσάκη
Υποψήφια διδάκτωρ Τμήματος
Πολιτικν Επιστημν Α.Π.Θ.
σελίδες 6-7
Από την ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.
Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Βουλευτής Ν. Κλκίς Γιργος Γεωργαντάς
Δωρεά πλήρους Ηλεκτρικής Κλίνης Μονάδας
Εντατικής θεραπείας (MΕΘ) Βαρέως Τύπου
Ανδρέας Βεργίδης:
Ας αναρτήσουμε
την ελληνική
σημαία και
στα στίτια μας
σελίδα 12
PAPMA
COIHICO
ΚΟΥΚΑΚΗ
Και σαν τελεισει
κο πόλεμο ς
ο καθένας
τον ξεχνά
τον υγειονομικό
τον ήρωα τον λεν
αληταρά . ..%
Του Κστα Πινέλη
σελίδα 12
Anatomic Help: Από τη Νέα Σάντα
στα συστήματα υγείας τριν ηπείρων
Με αίσθημα ευθύνης, συμβάλλουμε
στην αντιμετπιση του covid-19
Θανάση, σ' ευχαριστούμε!
Του Κστα Τερζενίδη
σελίδα 3
Εκκένωση πραγματική-έλεγχος
από το Κράτος κι όχι Τις ΜΚΟ
Η Anatomic Help , εταιρεία ορθοπεδικν και ανατομ
κν προϊόντων, έχει καταφέρει να κερδίσει χρες
υψηλν απαιτήσεων, όπως η Φιλανδία και η Σουηδία.
Χρήστος Π. Γκουντενού δης, ΕπικεφαλήςΔημοτικής Παράταξης
<ΠΑΙΟΝΙΑ ΙΣΧΥΡΗν, Πρην Δήμαρχος Παιονίας σελ . 5
σελίδα 8