Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αναστέλλει ο Δήμος Ξάνθης
την εξυπηρέτηση του κοινού
δια της φυσικής παρουσίας
ATONAS
Ηεξυπηρέτηση των δημοτν
θα γίνεται ατοκλειστικά
με τηλεφωνική ετικοινωνία
για να λαμβάνουν οδηγίες
κα με τη χρήση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
για την υποβολή αιτήσεων
KAOHMEPLNH
E O H ME-PI
ΤΗ ΣφόΡΑΚΗΣ
TPITH 24 MAPTIOY 2020- Ag. qihov 8- Eroç: 370, 0,50 EYPO -1 MAKEAONIAI 4, STINEANOHI 154INRIIT
http://www.agonas.gr e-mail:agonaSxangmailcom - TEKTIKÉ ikog ng EIHEE KRA. KATA 1858
Ατολυμάνδηκε
η Δημοτική Αγορά
Ο Δήμος Ξάνθης ετημερει όι το Σέββαο 21 Μαρτίου 2050. μετά τη λβη τον ορορίου λειουργίας της Δημοτικής
Αγοράς , πρα μαπσοίησε εioνυχστική απολέμενη, aπιθαμή προς οπιθαμή, σε us ταυς τουπρικούς χρεες της Δη .
μοτικής Αγορς .
Η απολόμανοη aου πραματιαο ήθημε aτό εξειδικευμένο πισταποημένο συνεργεία, γμε απολαμαντικό μέσα που
υποδειωνήσνου ατό τις κραικές ευχές, επεκnάθημε σε λες τις εωόδους και εδόδους της αοράς, καλές και στον
ESotegaxÓ aEoiBákovna goioo.
XEALAA3
Φροντίδα
ευπαθν ομάδων
Απαγόρευση κυκλοφορίας
στο άλσος Νυμφαίας Κομοτηνής
και στα περιαστικά
χαι παραλιακά άλση
της Περιφέρειας ΑΜΘ
με αυξημένη κίνηση
OPONTIAA
ευπαθν ομάδων
SEAIAA 4
ΣΕΛΙΔΑ
Μ.Φανουράκης:
"Η αντιτολιτευτική πρακτική του
clopy and paste ή όταν ο δάσκαλος
δεν έχει έμπνευση!!"
COVID-19
SUNLIGHT
Η oupεis ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT AΕEE δενδει δονομκά
y pim ms denerie env sirvn) Kan Sev ayope
aysbaacoveag napáryovtas an daviuovra, tutopies nu
Peopurov porlve Kn Kuravainnsi, spupuoyi H
SUNLIGHT Gutukyetn ep petato DON Kopupalov
apαγαγoν προτων κα συσημταν νέpoς στον κόσμο.
εpoopέpoντα: oίoλrpaμέες λύστις σε τεμείς με oίτερα υνηλες
ατοιττστις ότος Βικμιμαo. Epοδωστική Λυσ ωm Mtοropε
Τremovoίε Κατonέ, Πrpeςορui Eρyo Ττοομής κ
ZEAIAA 2
"Ματαίωση
εορτασμού
Εθνικής
Επετείου
Mývya
του Πρωθυπουργού
Κυριάχου Μητοοτάκη
προς τους πολίτες
"Darty
Ero zlaimo avirmn T ipeenpionirev me eroveie
Eihuri va nponiáfin Mzis y te tpia Maetnpire Ahieu
TO pyoenunioe ono Neo Ofo Eeven
Entrunte Hosoivra
Πtvpo Μηυτw ΛΕΙ ή ΤEΙ (Μωνολόγου
Hεxρoίόι τpoί ηpopνoκν Ευmμotο
Kaiij yvian AunoCal 3D
Αρστη νότμε χγήρης ΗY 05 oia SAΡή οο
της 25ης
Μαρτίου
dade ERP System)
Eumapia ero fuourgevaxó agbino
Εμπιρα ημεκτροιά κολάμετα
Eunapia ee prgavoiarpni tior. Vileation. Shock lests
Auveróru utliov
Πριν από λίο, έδou ενολή στοtς συνεyμόδους
Herni onaten.
AvoryonotKÓ ROKITO anobogiv
uvaasé Kan örgaongmnó maplakiov apyocia;
ιπουργούς να ποοχupήσουν στις αταρuίmητες ενέρειες , στε αnό τις 5 το
ngai , va uyicen cencepógevm zébe úoxomg xuzioyogiaç xn perccnivmons
πολτiν σεολκληρη τν επιχρuτεα.
Auvetoeetu eas
ZEAIAA 3
Anoanoli Bonpopiv: cmail: [email protected] gr
XEAIAAS

Τελευταία νέα από την εφημερίδα